Esbós: Catwoman (d'aquella manera)Estava fent esbossos després de veure una galeria sobre la Catwoman a siguealconejoblanco.com (tots molt ben dibuixats i molt sexis!), i és clar... Ni de lluny, l'he dibuixat tan bé ni tan sexi. I és que m'ha fet pena... Pobra dona, segur que agafarà un bon refredat de pit, sortint de nits tan destapada... :P A part, se m'acabava el paper i em sortia cama curta... Espifiada de novell! Res! Una mica de boira, i apa! A dissimular!
Però... Un moment...! No té cua? La super-heroïna, l'original Catwoman, no té cua? Valga'm déu, això sí que és una espifiada...

Estaba haciendo bocetos después de ver una galería sobre la Catwoman en siguealconejoblanco.com (todos muy bien dibujados ¡y muy sexis!), Y claro ... Ni de lejos, lo he dibujado tan bien ni tan sexy. Y es que me ha hecho pena ... Pobre mujer, seguro que cogerá un buen resfriado de pecho, saliendo de noches tan destapada ... :P  A parte, se me acababa el papel y me salía de piernas cortas ... ¡Pifia de novato! ¡Nada! Un poco de niebla, y ¡hala! ¡A disimular!
Pero ... ¡Un momento ...! ¿No tiene cola? ¿La super-heroína, el original Catwoman, no tiene cola? Válgame dios, eso sí que es una pifia ...

I was doing sketches after seeing a photo of Catwoman in the siguealconejoblanco.com (all very well drawn and very sexy!), And of course ... Not far, I have drawn so well not sexy. It is worth to me ... Poor woman, surely will take a good cold chest, leaving uncovered nights so ... : PA part, the paper is now just short leg and I went ... Blunders of rookie! Nothing! A little fog, and whoops! In disguise!
But ... A moment ...! It has no tail? The super-heroine, the original Catwoman, has no tail? Bless me, that's an blunders ...