Pressupost 2012: Entre Transició Nacional i PP, CiU tria PP( al YouTube )