Hipnotitzat...
Què deu ser? Els colors, el moviment, l'escalfor...? La hipnosis d'una llar de foc és irrestible.
¿Qué será? Los colores, el movimiento, el calor ...? La hipnosis de un fuego es irrestible.
What is it? The colors, the movement, the heat ...? The hypnosis of a fireplace is irrestible.