En el Pleistocè Inferior...

Què fèieu l'any 1987 (si és que hi éreu)? Jo, feia, això... Aquests dies, els amics... ehem... no sé si els amics fan això ;) ... de El Rincón de Ninguno estan fent arqueologia...

¿Qué hacíais el año 1987 (si es que estabais)? Yo, hacía esto ... Estos días, los amigos ... ehem ... no sé si los amigos hacen estas cosas ;) ... del Rincón de Ninguno están haciendo arqueología...

What did you make in the year 1987 (if it is that you were there)? I, made, this... These days, the friends... ehem... I do not know if the friends make this;) ... of The Rincón de Ninguno they are making archeology...

Comentaris