L'Ornis. Portada Cavall Fort (1)

Primers esbossos

Esbós definitiu

El que queda de setmana, us ensenyaré el procés de fer la portada... i com, a última hora vaig canviar el fons!

Lo que queda de semana, os enseñaré el proceso a hacer la portada ... ¡y cómo, a última hora cambié el fondo!

During this week, I will show you the process of doing the front page... and how, in the last moment I changed the background!

Comentaris