L'Ornis. Portada Cavall Fort ( i 4)

Pimera versió

Segona i definitiva versió

Un cop tenia acabada la portada, vaig començar a dubtar del fons. No és que estigués malament, però vaig començar a pensar que seria millor si es veiés el poble de més lluny... Sempre és una bona idea donar profunditat a una il·lustració! I dit i fet, aquesta és al versió que ha sortit publicada. I recordeu... si voleu saber-ne més...
  • primera historia publicada aquí.
  • còmic extra, aquí.

Una vez tenía acabada la portada, empecé a dudar del fondo. No es que estuviera mal, pero empecé a pensar que sería mejor si se viera el pueblo de más lejos ... ¡Siempre es una buena idea dar profundidad a una ilustración! Y dicho y hecho, ésta es al versión que ha salido publicada. Y recordad ... si queréis saber más ...

  • primera historia publicada aquí.
  • cómic extra, aquí.

When I had the front page finished, I started to doubt the background. It was nice, but I started to think that it would be better if the village was to be seen more far away... It is always a good idea to give some depth to an illustration! So here you are! This is the published version. And remember... if you want to know more about Ornis...
  • First published story here.
  • Extra comic, here.

Comentaris