L'Ornis. Portada Cavall Fort (2)


Malauradament, em vaig oblidar d'escannejar el llapis! Passem a la tinta directament.
¡Desgraciadamente, me olvidé de escanear el lápiz! Pasamos a la tinta directamente.
Unfortunately, I forgot to scan the pencil! Let’s go directly to the ink.

Comentaris