Il·lustració per l'Orn #5


De mica en mica, vaig avançant amb l'Orn #5. Vet aquí la que serà una il·lustració interior, en la que he provat fer el color sobre el llapis mateix. No queda malament.

Poco a poco, voy avanzando con Orn #5. He aquí la que será una ilustración interior, en la que he probado hacer el color sobre el lápiz mismo. No queda mal.

Little by little, I keep on advancing with Orn #5. Here you are an inner illustration. I tried to color it without inking it first. I believe the result isn’t bad at all.

Comentaris