Article sobre Terra Baixa de l'Hernán MigoyaL'amic Hernan Migoya ha publicat, a la web de Glenat, un interessant article sobre Terra Baixa. A part, em dirigeix unes molt amables paraules de les que només puc discrepar en dos coses: una, que no visc a muntanya, sinó a poble, i més aviat en una zona força plana... Tot i que reconec que és fàcil confondre's, ja que tinc una considerable tirada a la muntanya, com podeu observar en aquest mateix bloc. I la segona, quan em qualifica de ser "un dels millors dibuixants catalans del nostre temps" crec que es passa una mica. A Catalunya, en cada generació, surten fotimers de dibuixants i il·lustradors d'una qualitat impressionant. Masses i tot, em temo, ja que moltes vegades el mercat professional no els pot integrar i és una llàstima que es perdi tant de talent... Però tornant al tema, si els guionistes i editors amb qui he treballat em consideren un bon professional del còmic i del dibuix, em dono per satisfet.


El amigo Hernan Migoya ha publicado, en la web de Glenat, un interesante artículo sobre Terra Baixa. Aparte, me dirige unas muy amables palabras de las que sólo puedo discrepar en dos cosas: una, que no vivo en la montaña, sino en pueblo, y más bien en una zona bastante llana... Aunque reconozco que es fácil confundirse, ya que tengo un considerable tirón a la montaña, como podéis observar en este mismo blog. Y la segunda, cuando me califica de ser "uno de los mejores dibujantes catalanes de nuestro tiempo" creo que se pasa un poco. En Catalunya, en cada generación, salen montones de dibujantes e ilustradores de una calidad impresionante. Demasiados y todo, me temo, ya que muchas veces el mercado profesional no los puede integrar y es una lástima que se pierda tanto talento... Pero volviendo al tema, si los guionistas y editores con quien he trabajado me consideran un buen profesional del cómic y del dibujo, me doy por satisfecho. 


The friend Hernan Migoya has published, on the web of Glenat, an interesting article about Terra Baixa. Apart, he directs me some very kind words of the that I can only disagree in two things: one, which I do not live in mountain, but in village, and rather in a quite flat zone... Even though I recognize that it is easy to get confused, since I have a considerable interest for the mountain, as you can observe in this same blog. And the second, when he qualifies me of being "one of the best Catalan cartoonists of our time" I believe that he exaggerates a little. In Catalonia, in each generation, many cartoonists and illustrators of an impressive quality go out. I am afraid, of masses and everything, since many times the professional market can not integrate them and it is a pity that so much talent is lost... But coming back, if the scriptwriters and editors with whom I have worked consider me a good professional of the comic and of the drawing, I give myself to the subject as satisfied. 

Comentaris