Costabona des de la Collada Fonda

 El Costabona

 Vistes a la zona d'Ulldeter

Dalt del Costabona: les fonts del Tec

Dalt del Costabona: vistes al sud

Dalt del Costabona: el Canigó


Aquesta és una excursió curta (unes 2-3 hores, en total), amb una mica de desnivell però que es pot fer tranquil·lament. Ens hem trobat força gent amb mainada. I una nord-catalana que ens ha suggerit la ruta que ella feia, Presta-Costabona-Tec .
El Costabona és una bona talaia des d'on gaudir de vistes al mediterrani, el Pirineu i el pre-Pirineu. El Canigó s'observa, des del Costabona, amb tota la seva magnificència.

Ésta es una excursión corta (unas 2-3 horas, en total), con un poco de desnivel pero que se puede hacer tranquilamente. Nos hemos encontrado a bastante gente con niños. Y una norte-catalana que nos ha sugerido la ruta que ella hacía, Presta-Costabona-Tec.
El Costabona es una buena atalaya desde donde disfrutar de vistas al mediterráneo, el Pirineo y el pre-Pirineo. El Canigó se observa, desde el Costabona, con toda su magnificencia. 

This is a short excursion (aproximatelly 2-3 hours), with a some slope but which can be easy done. We have encountered quite a lot of people with children. And one north-Catalan that has suggested us the route that she was doing, Presta-Costabona-Tec.
The Costabona is a good watchtower from where to enjoy sights of the Mediterranean, the Pyrenees and the pre-Pyrenees. From the Costabona the Canigó can be observed with all its magnificence. 

Comentaris