Terra Baixa, el còmic (tinta i color, 1)


  

Aquesta setmana seguim amb les mateixes pàgines que l'anterior, però aquest cop amb la versió a tinta i a color.

Esta semana seguimos con las mismas páginas que la anterior, pero esta vez con la versión a tinta y a color. 

This week we are with the same pages than the last week, but this time with the version to ink and to color. 

Comentaris