Terra Baixa


Ja que ben aviat tindreu Terra Baixa a les botigues de còmic, i que dedicaré un parell de setmanes d'aquest bloc a ensenyar-vos mostres, aprofito per posar-vos el link de l'Hernán Migoya on parla d'aquest còmic al seu bloc (moltes gràcies per les teves paraules, Hernán! Igualment!). Estic d'acord amb ell, crec que se n'ha sortit molt bé del perill més gran d'adaptar una obra de teatre al còmic: l'encarcarament de la narració.  Tot un guionista professional, l'Hernán. Un guionista que fa i deixa fer: tot un plaer treballar amb ell.

Ya que bien pronto tendréis Terra Baixa en las tiendas de cómic, y que dedicaré un par de semanas de este blog a enseñaros muestras, aprovecho para poneros el link del blog de  Hernán Migoya donde habla de este cómic (¡muchas gracias por tus palabras, Hernán! ¡Igualmente!). Estoy de acuerdo con él, creo que ha salvado muy bien el peligro mayor de adaptar una obra de teatro al cómic: la rigidez de la narración. Todo un guionista profesional, Hernán. Un guionista que hace y que deja hacer: todo un placer trabajar con él.

Since very soon you will have Terra Baixa in the comic shops, and that I will dedicate a couple of weeks of this blog to show you some samples, I would like to post the link of the blog of Hernán Migoya where he speaks about this comic (thank you for your words, Hernán! Like ways!). I agree with him, I believe that he has succeeded in the most difficult task of adapting a theatre play to a comic: the rigidity of the narration. A real professional scriptwriter, Hernán. A scriptwriter does and he lets do: a real pleasure to work with him.

Comentaris