El Pobre Músic (1)


 "El Pobre Músic" és la novel·la que he il·lustrat per l'editorial Accent. Un dia d'aquests us ensenyaré les diverses versions que vaig provar abans d'arribar a aquesta, la definitiva. Va ser divertit, vaig experimentar amb diversos tipus de trames. Però les d'aquesta setmana són, doncs, les definitives.

 El Punt (31/08/2011)

"El Pobre Músico" es la novela que he ilustrado para la editorial Accent. Un día de éstos os enseñaré las diversas versiones que probé antes de llegar a ésta, la definitiva. Fue divertido, experimenté con diversos tipos de tramas. Pero las de esta semana son, pues, las definitivas.

"The Poor Musician" is the novel that I have illustrated for the Accent editorial. A day of these I will teach you the several versions that I proved before arriving in this, the definite one. It was fun, I experimented with several types of plots. But those of this week are, then, the definite ones.

Comentaris