D'acord... avui que és Nadal...

D'acord! L'anterior post és tan poc nadalenc... molt real, això sí, però per un dia...
De acuerdo! El anterior post es tan poco navideño... muy real, eso sí, pero por un día...
Ok! The previous post is not very Christmas like... very real, of course, but for one day...

L'Imma i jo ens hem portat bé. El tió ens ha cagat un parell de llibres excel·lents, aquest Llibre dels Fets de Jaume el Conqueridor, de Josep Maria Pujol, i Kitāb tā’rīh Mayūrqa, que és la crònica àrab de la conquesta cristiana de Mallorca, de Muhammad Ben Ma’mar (edició i estudi); Nicolau Roser Nebot i Guillem Rosselló Bordoy (traducció).
La història sempre té, com a mínim, dues cares. És un luxe per tota la humanitat que ens arribi de la mà de dos grans llibres.

Imma y yo nos hemos portado bien. El tió nos ha regalado un par de libros excelentes, este Llibre dels Fets de Jaume el Conqueridor, de Josep Maria Pujol, y Kitāb tā’rīh Mayūrqa, que es la crónica árabe de la conquista cristiana de Mallorca, de Muhammad Ben Ma’mar (edición y estudio);Nicolau Roser Nebot y Guillem Rosselló Bordoy (traducción). La historia siempre tiene, como mínimo, dos caras. Es un lujo para toda la humanidad que nos llegue de la mano de dos grandes libros.

Since Imma and I have behaved well this year, the tió has provided us with a pair of excellent books, this Llibre dels Fets de Jaume el Conqueridor, of Josep Maria Pujol, and Kitāb tā’rīh Mayūrqa, that is the Arab chronicle of the Christian conquest of Majorca, of Muhammad Ben Ma’mar (edition and study); Nicolau Roser Nebot and Guillem Rosselló Bordoy (translation). The history always has, at least, two faces. It is a luxury for the whole humanity that it has reached us from the hand of two great books.

Comentaris