Els Ports i les terres de l'Ebre (4)

Mas de Pau


Agulla al barranc de les Tosques

Mas les VallsMirador del Salt de Ferrassó

Horta de sant Joan

Aquest dia fem ruta pel parc, per les Valls d'Arnes: Toll del Vidre, Mas de Pau, Coll de Montfort, Barranc de les Tosques i Riuet de les Valls (tret del llibre Lo Port, d'Ed. Piolet)
A la tarda, ens acostem al mirador del Salt de Ferrassó i més tard voltem per Horta de Sant Joan.

Este día hacemos ruta por el parque, por las Valls d'Arnes: Toll del Vidre, Mas de Pau, Coll de Montfort, Barranc de les Tosques y Riuet de les Valls (extraído del libro Lo Port, d'Ed. Piolet) Por la tarde, nos acercamos al mirador de Ferrassó y más tarde paseamos por Horta de Sant Joan.

This day we do a route inside the park, in the Valls d'Arnes: Toll del Vidre, Mas de Pau, Coll de Montfort, Barranc de les Tosques and Riuet de les Valls (taken from the book Lo Port, d'Ed. Piolet) In the afternoon, we approach the oriel of Ferrassó and later we walk arround Horta de Sant Joan.

Comentaris