L'arbitre és de l'equip contrari.


Ens diuen de jugar net, i resulta que l'arbitre és de l'equip contrari? Això té un nom. Cada cop tinc menys ganes de jugar aquest joc...

Nos dicen de jugar limpio, y resulta que el arbitro es del equipo contrario? Esto tiene un nombre. Cada vez tengo menos ganas de jugar este juego...

Do they say to us of playing fair, and it turns out that I arbitrate it it belongs to the opposite team? This has a name. Every time I want to play less this game...

Comentaris