Esbós descontrolat (2)

Ups! El problema de dibuixar tant ràpid, sense esbossos ni planificació, és que pots equivocar-te molt i no adonar-te'n de que has comés diversos errors. El cervell no detecta els errors fins que no hi ha un canvi... com el fet de fer la tinta. Argh! La mossa té el braç massa llarg, el llop té mig cos massa gros i sobretot un cap enorme... Però, ja que tenia ganes de pintar-lo, tiro endavant tot i els errors. Ja els arreglaré més tard. O no. Que això és un pur divertimento.

Internet és la gran font de documentació gràfica!

Ups! El problema de dibujar tan rápido, sin esbozos ni planificación, es que puedes equivocarte mucho y no darte cuenta de que has cometido varios errores. El cerebro no detecta los errores hasta que no hay un cambio... como el hecho de hacer la tinta. Argh! La moza tiene el brazo demasiado largo, el lobo tiene medio cuerpo demasiado grande y sobre todo una cabeza enorme... Pero, puesto que tenía ganas de pintarlo, sigo adelante a pesar de los errores. Ya los arreglaré más tarde. O no. Que esto es un puro divertimento.

Ups! The problem of drawing so rapidly, without sketches or planning, is that you can be wrong and not realize that you have committed several errors. The brain does not detect the errors until there is a change... like the fact inking it. Argh! The girl has the arm too long, the wolf has half body too big and especially an enormous head... But, since I felt like painting it, I go forward in spite of the errors. I will arrange them later on. Or not. This is a pure divertimento.

Comentaris