Els Ports i les terres de l'Ebre (i 5)

Escornalbou
Montblanc

Afegiu-li ulleres... i sóc jo! ;D


Aprofitem el dia de tornada per visitar dos llocs que ens interessaven molt: Escornalbou, un castell i monestir, que tot i estar molt modificat al segle XIX, encara conserva un encant especial. I també visitem Montblanc, una vila que ha conservat tota la seva muralla medieval.

Aprovechamos el día de vuelta para visitar dos lugares que nos interesaban mucho: Escornalbou, un castillo y monasterio, que a pesar de estar muy modificado en el siglo XIX, todavía conserva un encanto especial. Y también visitamos Montblanc, una villa que ha conservado toda su muralla medieval.

We profit the way back to visit two places that interested us a lot: Escornalbou, a castle and monastery, which in spite of being modified quite a lot in the 19th century, still preserves a special charm. And also we visit Montblanc, a town that has preserved all its mediaeval wall.

Comentaris