Los cómics que le gustan a mi hijo (sugerencias para un día de Reyes)

Los cómics que le gustan a mi hijo (sugerencias para un día de Reyes) és el títol d'un article que ha penjat en Toni Boix a Zona Negativa. I resulta que, d'entrada, ja hi surten dos còmics meus, l'Orn Història Universal i L'Illa de la Mà. Què puc dir? Els meus còmics no són super-vendes (ja els agradaria als meus editors!), però els lectors que tinc són força fidels. Moltes gràcies, Toni! Moltes gràcies a tothom!

Los cómics que le gustan a mi hijo (sugerencias para un día de Reyes) es el título de un artículo que ha colgado Toni Boix en Zona Negativa. Y resulta que, de entrada, ya salen dos cómics míos, Orn Historia Universal y La Isla de la Mano. ¿Qué puedo decir? Mis cómics no son super-ventas (ya le gustaría a mis editores!), pero los lectores que tengo son bastantes fieles. ¡Muchas gracias, Toni! ¡Muchas gracias a todo el mundo!

Los cómics que le gustan a mi hijo (sugerencias para un día de Reyes)
[The cómics that my son likes (suggestions for the Three Wise Men day)] it is the title of an article posted by Toni Boix in Negative Zone. And it turns out, that the first two ones are comics are mine, l'Orn Universal History and The Island of the Hand. What can I say? My comics are not super-sales (I bet my my editors would like that!), but the readers that I have are quite loyal ones. Thanks a lot, Toni! Thanks to everybody!

Comentaris