Orn... tisores, paper i cel·lo! (i 5)


I vet aquí la segona il·lustració "arreglada"! El curiós, però, és que tot i que m'agraden les dues il·lustracions "arreglades"... segueix agradant-me més l'original, la que té la perspectiva malament. Suposo que l'estètica i la racionalitat no van juntes per força! La veritat, ara per ara, no sé com acabarà aquesta il·lustració. La deixaré al calaix un temps, a veure què en penso d'aquí a un temps. En tot cas, ha estat una experiència divertida de dibuixar.

He aquí la segunda ilustración "arreglada"! Lo curioso, pero, es que aúnque me gustan las dos ilustraciones "arregladas"... sigue gustándome más la original, la que tiene la perspectiva mal. ¡Supongo que la estética y la racionalidad no van juntas a la fuerza! La verdad, hoy por hoy, no sé como acabará esta ilustración. La dejaré en el cajón un tiempo, a ver qué pienso de aquí a un tiempo. En todo caso, ha sido una experiencia divertida de dibujar.

Here attached the second "fixed" illustration! The curious thing is that even if I like the two fixed illustrations... I keep on liking the original more. The one with the wrong perspective. I suppose that the aesthetics and the rationality do not have to always match! To be honest, at the time being, I do not know how I will proceed with this illustration. I will keep it in the drawer for a while, to see what I think about it in the future. In any case, it has been an entertaining experience.

Comentaris