Orn #4 i la web de l'Alfonso Font

Desde Mi Mundo i Comicat parlen de la propera sortida de l'Orn#4:
Desde Mi Mundo y Comicat hablan de la próxima salida de Orn#4:
Desde Mi Mundo and Comicat speak about the next one of l'Orn#4 gone out:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

I a La Cárcel de Papel llegeixo que el gran autor Alfonso Font, pel meu gust,
un dels millors autors de la seva generació, té web pròpia:
Y en La Cárcel de Papel leo que el gran autor Alfonso Font, para mi opinión,
uno de los mejores autores de su generación, tiene web propia:
And in La Cárcel de Papel I read that the great author Alfonso Font, for my opinion,
one of the best authors of her generation, has own web page:

Comentaris