Orn... tisores, paper i cel·lo! (2)

Bé, tot i que m'agrada la il·lustració d'ahir, no acabo d'estar convençut d'haver forçat bé la perspectiva. Em decideixo, doncs, a arreglar-ho... Com? Doncs "tallant" la il·lustració en dos parts. Agafo un altre paper, l'enganxo a sobre al il·lustració i el retallo per on vull partir la il·lustració antiga. Sí, sí... a mà! A l'època d'internet i els imacs, faig una regressió a les classes de manuals de la meva infància... :)

Bien, aunque me gusta la ilustración de ayer, no acabo de estar convencido de haber forzado bien la perspectiva. Me decido, pues, a arreglarlo ... ¿Cómo? Pues "cortando" la ilustración en dos partes. Cojo otro papel, lo engancho encima al ilustración y lo recorto por donde quiero partir la ilustración antigua. Sí, sí ... ¡a mano! En la época de internet y los imacs, hago una regresión a las clases de manuales de mi infancia ... :)

Well, even though I like the illustration of yesterday, I am not totally convinced of having forced the perspective properly. I decide, then, to fix it... How? By splitting the illustration in two. I take another paper, I glue it upon the illustration and I cut it for where I want to split the old illustration. Yes, yes... hand made! In the internet and the imacs times, I make a regression to the classes of manual art of my childhood... :)

Comentaris