Orn: setmana dels cargols! (3)

Les dues il·lustracions anteriors sorgeixen d'aquesta. Era un esbós que vaig fer sense pensar-m'ho gaire... només amb l'idea que un cargol podria dur molt de pes a sobre, en el món de l'Orn. Però de seguida em vaig adonar que gran part de la gràcia de la il·lustració seria ensenyar el rastre de baba. Abandono aquest esbós, doncs, i vaig fer els que ja heu vist.

Las dos ilustraciones anteriores surgen de esta. Era un boceto que hice sin pensármelo demasiado... sólo con la idea que un caracol podría llevar mucho peso encima, en el mundo del Orn. Pero enseguida me di cuenta que gran parte de la gracia de la ilustración seria enseñar el rastro de baba. Abandono este boceto, pues, y hice los que ya habéis visto.

The two previous illustrations arise from this one. It was a sketch that I did without too much thinking... only with the idea that a snail might be able to carry much more weigh, in the world of Orn. But at once I realized that the most interesting part of the illustration would be to show the saliva track. I leave this sketch behind, then, and I did those that you have already seen.

Comentaris