Qui té por de les urnes?


"Qui té por de les urnes?" és el text d'un acudit gràfic de l'Aleix Saló. Avui, 13 de Desembre, molts pobles de Catalunya celebren una consulta popular. La primera de les tres onades de consultes. No té cap validesa legal ni política, però és molt important. Aquestes consultes han tingut una oposició feroç en la maquinària jurídica de l'estat espanyol, en els polítics unionistes de dins i fora de Catalunya, en les corporacions de mitjans de comunicació unionistes, etc...
L'organització d'aquestes consultes és 100% popular. Gent de diferents idees i tendències, que potser no coincidirien en gairebé res, s'han ajuntat i han treballat plegats. Sense subvencions ni ajuda oficial de cap mena. Totes aquestes hores, tota aquesta feinada, tota aquesta gent treballant voluntàriament... només per demanar l'opinió de la manera més democràtica possible.
Qui té por de les urnes? Jo no. I tu?
www.decidim.cat
www.referendumindependencia.cat

¿"Quién tiene miedo de las urnas"? es el texto de un chiste gráfico de l'Aleix Saló. Hoy, 13 de Diciembre, muchos pueblos de Catalunya celebran una consulta popular. La primera de las tres oleadas de consultas. No tiene ninguna validez legal ni política, pero es muy importante. Estas consultas han tenido una oposición feroz en la maquinaria jurídica del estado español, en los políticos unionistas de dentro y fuera de Catalunya, en las corporaciones de medios de comunicación unionistas, etc ...
La organización de estas consultas es 100% popular. Gente de diferentes ideas y tendencias, que quizás no coincidirían en casi nada, se han juntado y trabajado juntos. Sin subvenciones ni ayuda oficial de ningún tipo. Todas estas horas, toda este curro, toda esta gente trabajando voluntariamente ... sólo para pedir la opinión de la manera más democrática posible.
¿Quién tiene miedo de las urnas? Yo no. ¿Y tú?
www.decidim.cat
www.referendumindependencia.cat

"who is afraid of the urns"? it is the text of a graphic joke from Aleix Saló. Today, December the 13rd, many towns in Catalunya celebrate a popular consultation. It is first of three waves of consultations. It has no legal nor political validity, but it is very important. These consultations have had a fierce opposition from the juridical machinery of the Spanish state, from the unionist politicians inside and outside Catalonia, from the unionist mass media corporations, etc...
The organization of these consultations is 100 % popular. People with different ideas and tendencies, which perhaps would not coincide in almost at all, they have joined and worked together. Without subsidies or official help of any kind. All these hours, all the amount of work, all these people working voluntarily... only to ask for the opinion in the most democratic possible way.
Who is afraid of the urns? I am not. And you?

www.decidim.cat
www.referendumindependencia.cat

Comentaris