Orn: setmana dels cargols! (4)

Porto molts anys treballant en l'Orn i el seu univers... però encara em falta molta feina per fer. De cargols, n'hi ha de tots els mides: els nostres cargolins fan mig metre d'alt, i els nostres cargols bovers, poden arribar a fer quatre metres d'alt. Però... llavors... què se'n fa, de les closques? Podrien tenir molts usos! Fins i tot lúdics... :)

Llevo muchos años trabajando en Orn y su universo... pero todavía me falta mucho trabajo por hacer. De caracoles, hay de todas las medidas: nuestros caracolillos hacen medio metro de alto, y nuestros caracoles sapencos, pueden llegar a hacer cuatro metros de alto. Pero... entonces... ¿qué se hace, de los caparazones? ¡Podrían tener muchos usos! Incluso lúdicos... :)

I take many years being employed at Orn and his universe... but I still lack a lot of work for doing. Of snails, there is of all the measurements: our kiss-curls do half a meter of high place, and our snails sapencos, can go so far as to do four meters high. But... then...: what is done, of the shells? They might have many uses! Even playful...:)

Comentaris