Sant Miquel i la Vall de Sant Daniel

La catedral i Sant Feliu de Girona... no per molt vistos deixen d'agradar-me...

La Vall de Sant Daniel... víctima d'una agressió, l'autovia, totalment innecessària.

Arribant a Sant Miquel i la torre del XIX de tele-comunicacions.

Dalt la torre, les vistes, tot i els núvols baixos, són impressionants.

De tornada, cap al cotxe que hem aparcat davant el monestir de Sant Daniel.

Aprofitant que tenim dinar familiar a Girona, fem una passejada a prop de la ciutat amb l'Emili. Llàstima que el dia fos una mica tapat, ja que des de dalt de la torre de Sant Miquel es tenen unes vistes impressionants! Entre núvols baixos, distingim a un costat el Montgrí arran de mar i cap a l'altra, el Canigó.
La Vall de Sant Daniel era el pulmó verd de la ciutat... fins que a unes llumeneres se'ls va ocórrer de fer-hi passar una variant. L'opció de fer passar aquesta carretera per l'altre costat de la ciutat, la banda oest de Girona (que ja estava completament humanitzada) es va descartar. I per què? Qui ho sap... De mica en mica, el temps ha anat donant la raó als ecologistes i a la societat civil que defensava la Vall. El gran nivell valor ecològic de la Vall de Sant Daniel sembla haver estat un objectiu a abatre? Què passa, que els donen pagues extres als gestors de grans infraestructures (variants, AVE, MAT...) quan es carreguen espais naturals o paisatgístics de gran interès? De vegades ho sembla...

Aprovechando que tenemos comida familiar en Girona, hacemos un paseo cerca de la ciudad con Emili. ¡Lástima que el día fuera un poco tapado, ya que desde encima de la torre de se tienen unas vistas impresionantes! Entre nubes bajas, des de Sant Miquel distinguimos a un lado el Montgrí a ras de mar y hacia la otra, el Canigó. El Valle de Sant Daniel era el pulmón verde de la ciudad ... hasta que a unas lumbreras se les ocurrió hacer pasar una variante. La opción de hacer pasar esta carretera por el otro lado de la ciudad, el lado oeste de Gerona, que ya estaba completamente humanizada se descartó. ¿Y por qué? Quién lo sabe ... Poco a poco, el tiempo ha ido dando la razón a los ecologistas y a la sociedad civil que defendía el Valle. ¿El gran nivel valor ecológico del Valle de Sant Daniel parece haber sido un objetivo a abatir? Qué pasa, ¿que los dan pagas extras a los gestores de grandes infraestructuras (variantes, AVE, MATE...) cuándo se cargan espacios naturales o paisajísticos de gran interés? A veces lo parece ...

Intending that we have lunch familiar in Girona, we make a walk near the city with Emili. Pity that on the day was a little covered, since from on top of the tower of Sant Miquel they have themselves some impressive sights|views! Among low clouds, we distinguish the Montgrí on a side as a result of sea and towards the other one, the Canigó. The Valley of Sant Daniel was the green lung of the city... until to|in some geniuses it occurred to them to make pass a bypass|variant. The option to make, the west band|side of Girona, spend this road for the other side of the city that already was completely humanized was discarded. And why? Who knows it... Little by little, the time|weather has kept on giving the reason to the environmentalists and the civil to|incompany|society that defended the Valley. The great ecological value level of the Valley of Sant Daniel seems to have been a goal to shoot down? Does it happen, that what extra payments give to the business agents of great infrastructures (bypasses|variants, AVE, JAM...) when are natural or landscape spaces loaded of great interest? Sometimes it|he|she seems it...

Comentaris