Orn... tisores, paper i cel·lo! (4)

I per fi! Aquesta és tal i com quedaria la primera de les dues il·lustracions "arreglades". Al fons, hi he afegit una torre de mags, més gran que la que surt a l'Orn HU #3.

¡Y por fin! Ésta es tal como quedaría la primera de las dos ilustraciones "arregladas". Al fondo, he añadido una torre de magos, mayor que la que sale a l'Orn HU #3.

And at last! This is the final result of the first of the two "fixed" illustrations. In the background, I have added a tower of magicians, bigger than the one that appears in Orn HU #3.

Comentaris