Orn: setmana dels cargols! (i 5)


I bé! per acabar aquesta setmana dedicada als cargols... us ensenyo el que podria ser un spoiler com una casa de pagès... però no, no ho és. És la primera pàgina a llapis de l'Orn #5. Sí, sí... heu llegit bé. L'Orn #4 és a punt de sortir publicat, i jo segueixo treballant. Fa poc he acabat tot el llapis de l'Orn #5.
Des d'aquí, una salutació a tota la família de can Cargol de Serinyà, amb una forta abraçada a la néta gran ... es veu que fa poc va ser el seu aniversari... :)
Salut, cargols!
"Som de can Cargol, naltrus!"

¡Y bien! Para acabar esta semana dedicada a los caracoles... os enseño lo que podría ser un spoiler como una casa... pero no, no lo es. Es la primera página a lápiz del Orn #5. Sí, sí... habéis leído bien. Orn #4 es a punto de salir publicado, y yo sigo trabajando. Hace poco he acabado todo el lápiz del Orn #5.
Desde aquí, un saludo a toda la familia de can Cargol de Serinyà, con un fuerte abrazo a la nieta mayor... se ve que hace poco fue su aniversario... :) Salud, caracoles!
Dos llimacs en plena reproducció...
us imagineu això si els dos llimacs fessin 2 metres d'alt?

To finish this week dedicated to the snails... I show you what might be a great spoiler... but it is not. It is the first pencil page of the Orn #5. Yes, yes... you have read it correctly. Orn #4 is on the verge of being published, and I keep on working. Not long ago I have finished the whole pencil of the Orn #5. From here, a greeting to the whole family of can Cargol from Serinyà, with a strong hug to the oldest granddaughter... it seems that not long ago it was her anniversary...:) Health, snails!

Comentaris