Demà dimarts...

Una cita obligada per tothom que està relacionat amb el món del còmic i viu a prop de Barcelona. Organitza l'APIC.

Una cita obligada para todo el mundo que está relacionado con el mundo del cómic y vive de Barcelona. Organiza APIC.

A mandatory appointment for anyone related to the world of the comic and living close to Barcelona. It is organized by APIC.

Comentaris