Els Brons i l'Exèrcit Invisible (1)


Dues bones notícies pel que fa a la col·lecció de novel·les infantils Els Brons que escriu la Dolors Garcia i Cornellà i que edita Edicions del Pirata ... i dels que jo faig les il·lustracions :)
La primera, el XXV Saló del Llibre Infantil i Juvenil (Mollerussa, 27 d’abril al 10 de maig) i les Setmanes del Llibre Infantil i Juvenil 2009-10 han seleccionat un llibre dels Brons per a l’exposició «Selecció millors llibres del 2008». Genial!
I segona, per arrodonir aquesta bona notícia, l'editora ens fa saber que d'aquí a poc temps ja hi haurà distribuït el tercer número d'aquesta sèrie, "Els Brons i l'Exèrcit Invisible".
Per celebrar-ho, dedicaré tota aquesta setmana a ensenyar les il·lustracions d'aquest darrer llibre. Endavant, Brons! :)

Dos buenas noticias con respecto a la colección de novelas infantiles Els Brons que escribe Dolors Garcia i Cornellà y que edita Edicions del Pirata ... y de los que yo hago las ilustraciones :)
La primera, el
XXV Saló del Llibre Infantil i Juvenil (Mollerussa, 27 de abril al 10 de mayo) y las Semanas del Libro Infantil y Juvenil 2009-10 han seleccionado un libro de los Brons para la exposición «Selección mejores libros del 2008». ¡Genial!
Y segunda, para redondear esta buena noticia, la editora nos hace saber que de aquí a poco tiempo ya habrá distribuido el tercer número de esta serie,
"Els Brons i l'Exèrcit Invisible". Para celebrarlo, dedicaré toda esta semana a enseñar las ilustraciones de este último libro. ¡Adelante, Brons! :)

Two good news regarding the collection of infantile novels Els Brons written by Dolors Garcia i Cornellà edited by Editions of the Pirate... and whose illustrations I make :)
The first, the
XXV Hall of the Child and Juvenile Book (Mollerussa, 27 April in the 10 May) and the Week of Infantile and Juvenile Book 2009-10 have selected a book of the Brons for the «best books of 2008 selection». Great!
And second, the editor has let us know that the third number of this series, "Els Brons and the Invisible Army", will be distributed shortly. To celebrate it, I will dedicate all this week to post the illustrations of this last book. Long live to the Brons! :)


Comentaris