Sant Marc

Vistes de les Crestes del Gall des del camí de pujada.

El Corral de les Grateres, era una casa encaixada a les balmes.

Fent una aturada... Discutint quin camí agafar?

Dalt de Sant Marc, cap al nord-oest: el Pic de les Bruixes i el Comanegre. Darrera, els Pirienus nevats.

Dalt de Sant Marc, cap al sud-est: el Bassegoda.

Sortint d'una mica més amunt d'Oix, enfilem durant quatre hores cap a Sant Marc. Una caminada llarga, que, a més, ens ha enganxat amb un dia calorós. I la nostra gran sorpresa és trobar, cap al cim, clapes de gel que encara aguanten! Dalt de tot, la vista compensa l'esforç. Una estona per fer un esmorzar retardat o un dinar avançat, i tres hores de baixada cap al punt de sortida.

Saliendo de un poco más arriba de Oix, subimos durante cuatro horas hacia Sant Marc. Una caminata larga, que, además, nos ha enganchado con un día caluroso. ¡Y nuestra gran sorpresa es encontrar, hacia la cumbre, clapas de hielo que todavía aguantan! Arriba de todo, la vista compensa el esfuerzo. Un rato para hacer un desayuno retardado o una comida adelantada, y tres horas de bajada hacia el punto de salida.

We begin the ascension from close to Oix, we climb for four hours towards Sant Marc. A long walk, in what it was a quite hot day. And our great surprise is to find, towards the peak, patches of frozen snow still holding! On the very top, the sight is worth the effort. A while to have a late breakfast or an early lunch, and three hours of slope towards the starting point.

Comentaris