Els calendaris de Dani Cruz

En Dani Cruz és un gran dibuixant que cada mes envia, a amics, coneguts i saludats, un full de calendari fet per ell mateix. Quan he vist el mes de març he fet un bot de la cadira... I és clar! Quin pot ser el millor tresor per l'Orn? :)
Gràcies, Dani!

Dani Cruz es un gran dibujante que cada mes envía, a amigos, conocidos y saludados, una hoja de calendario hecho por él mismo. Cuando he visto el mes de marzo he hecho un odre de la silla ... ¡Y claro está! ¿Cuál puede ser el mejor tesoro por l'Orn? :)
¡Gracias, Dani!

Dani Cruz is a great cartoonist who every month sends a calendar made by himself to friends and acquaintances. When I have seen March I have jumped of the chair... Of course! Which can be the best treasure for Orn? :)
Thank you, Dani!

Comentaris