La llibreta d'esbossos (i 5)

I una altre full d'esbossos per acabar aquesta setmana dedicada a la llibreta d'esbossos.
Y otra hoja de bocetos para acabar esta semana dedicada a la libreta de bocetos.
And another sheet of outlines to finish this week devoted to the notebook of outlines.

Comentaris