Els Brons i l'Exèrcit Invisible (2)

Vet aquí les dues primeres il·lustracions, amb el llapis i un esbós. M'encanta dibuixar els porxos i les teulades de les cases dels Brons...

He aquí las dos primeras ilustraciones, con el lápiz y un esbozo. Me encanta dibujar los porches y los tejados de las casas de los Brons ...

Here are the two first illustrations, with the pencil and an outline. I do enjoy drawing the porches and the roofs of the houses of the Brons...

Comentaris