Els Brons i l'Exèrcit Invisible (i 5)
I finalment, el procés de la portada. A dalt de tot, l'esbós. Després, com va anar evolucionant la composició de la portada. Ara hi afegim una cosa, en traiem una altra... Sempre és important que la portada quedi el màxim d'atractiva i descriptiva alhora. Sempre és un plaer poder discutir d'aquestes coses amb l'autora i l'editora. És la gran avantatge de les petites i mitjanes editorials.
Un dels elements que va saltar de la portada final, un helicòpter molt especial, el vaig aprofitar per fer una petita il·lustració de la contraportada. M'agrada molt! Sembla un talp!

Y finalmente, el proceso de la portada. A encima de todo, el boceto. Después, cómo fue evolucionando la composición de la portada. Ahora añadimos una cosa, sacamos otra ... Siempre es importante que la portada quede el máximo de atractiva y descriptiva al mismo tiempo. Siempre es un placer poder discutir de estas cosas con la autora y la editora. Es la grande ventaja de las pequeñas y medianas editoriales.
Uno de los elementos que saltó de la portada final, un helicóptero muy especial, lo aproveché para hacer una pequeña ilustración de la contraportada. ¡Me gusta mucho! ¡Parece un topo!

And finally, the making off for the front page. On the top, the outline. Afterwards, how the composition keep on evolving. Now we add a thing to it, we remove another from it... It is always important for the front page to be both attractive and descriptive at the same time. It is always a pleasure to be able to discuss these things with the author and the editor. It is the advantage of the small and medium publishing houses.
One of the elements that were removed from the definitive front page, a very special helicopter has been used for as in the counter title page.
I like it a lot! It seems a mole!

Comentaris