La Mare de Déu de les Escales i la Cova del Corneta

... i volíem continuar cap al Ferran, però ha començat a plovinejar. O sigui que cap casa falta gent!
... y queríamos continuar hacia Ferran, pero ha empezado a lloviznar. ¡O sea que volemos para casa!
... and we wanted to continue to the Ferran, but it has started to drizzle. So we must come back home!

Comentaris