Trajecte.

"Camí que recorre algú o alguna cosa en anar d'un punt a un altre (DIEC). Sé d'on parteixo però no sé on arribaré. En tot cas, això tampoc no té cap importància." Així defineix Tònia Bauçà el seu jove bloc dedicat als còmics.
En el darrer article, Antropomorfisme i animalisme en el còmic adult escriu sobre diferents autors que utilitzen aquest estil de fer els personatges. Molt agraït per estar-hi inclòs! :)
Un altre bloc als "preferits". Hum... aviat necessitaré un parell d'hores per llegir-los tots!

"Camino que recorre alguien o algo al ir de un punto a otro (DIEC). Sé de dónde parto pero no sé dónde llegaré. En todo caso, esto tampoco tiene ninguna importancia." Así define Tònia Bauçà su joven blog dedicado a los cómics. En el último artículo, Antropomorfisme i animalisme en el còmic adult escribe sobre diferentes autores que utilizan este estilo de hacer los personajes. Muy agradecido por estar incluido! :)
Otro blog a los "preferidos". Hum... pronto necesitaré un par de horas por leerlos todos!

"Path taken by someone or something to go from one point to another (translated from DIEC). I know where I come from but I don’t know where I will arrive. In any case, this does not have any importance either." This is the way that Tònia Bauçà defines her young blog dedicated to the comics. In the last article, Antropomorfisme i animalisme en el còmic adult she writes about different authors who use this style of the personages. Much obligated for being included!:)
Another blog add to the "favourites". Hum... I will soon need a couple of hours for reading all of them!

Comentaris