Orn·is Comics App

dimecres, 9 de setembre de 2015

Fent proves amb la Cintiq i el Clip Studio Paint/7: mini-harpia i minotaure


 Molts dels esbossos que es comencen de zero acaben a mig fer, abandonats... Altres, menys, són els que acabes i creus que val la pena guardar. Els que menys, però, són els que tot improvisant acaben raonablement bé. Aquest és el cas. Comences a fer quatre pinzellades, uns traços per aquí, i al final queda una il·lustració divertida i tot :)