Orn·is Comics App

dilluns, 29 de desembre de 2008

Pinups de l'Orn #3


El meu editor Jorge Ivan Argiz, al seu bloc Desde Mi Mundo, ha ensenyat els dos pinups que es publicaran a l'Orn #3. Moltes gràcies, Víctor Santos i Carles Ponsí!
Per cert... si us fa gràcia veure la paròdia de l'Orn que em va fer en Carles Ponsí ja fa uns anyets...

Mi editor Jorge Ivan Argiz, a su blog Desde Mi Mundo, ha enseñado los dos pinups que se publicarán en Orn #3. Muchas gracias, Víctor Santos y Carles Ponsí! Por cierto... si os hace gracia ver la parodia de Orn que me hizo en Carles Ponsí ya hace unos añitos...

My editor, Jorge Ivan Argiz, has posted in his blog Desde Mi Mundo, two pinups that will be published in Orn #3. Thank you very much, Víctor Santos and Carles Ponsí! By the way... if you feel like seeing the parody of Orn that Carles Ponsí did for me a few years ago...

Setmana de les felicitacions nadalenques (1)

Aquesta setmana la dedicaré a penjar les felicitacions nadalenques que he dibuixat i que encara no us he ensenyat. Com aquesta d'avui, n'hi ha de l'any passat.
Aquesta d'avui és, potser, la més senzilla que he fet mai... i de les que més m'agrada. La vaig fer per la meva mare... és una de les poques avantatges que té tenir un fill dibuixant... Tenir felicitacions exclusives!

Esta semana la dedicaré a colgar las felicitaciones navideñas que he dibujado y que todavía no os he enseñado. Como esta de hoy, que es del año pasado. Esta de hoy es, quizás, la más sencilla que he hecho nunca... y de las que más me gusta. La hice para mi madre... es una de las pocas ventajas que tiene tener un hijo dibujante... Tener felicitaciones exclusivas!


This week I will be hanging the Christmas congratulations that I have drawn and that I have not showed you yet. I did this one for my mother... it is one of the few advantages of having a son drawer... To have exclusive congratulations!

divendres, 26 de desembre de 2008

Poti-poti de felicitacions!

Josep Arnau "the paràs"+Ed. Bromera, Compta1, Ed. Barcanova, Revista de Banyoles/Canal Català, Ed. Vicens Vives, Grup Editorial Lluis Vives, Menècrates, i un llarg etc... Gràcies i igualment!

Nou còmic en camí

Tot i que no vull avançar gaire informació, no em puc estar de dir alguna cosa. Es tracta d'un nou còmic que en un futur no gaire llunyà publicaré. En aquest cas, només faig de guionista. Tampoc puc dir encara qui és el dibuixant, però em permeto ensenyar un dels seus esbossos. D'aquí a uns dies... tota la informació completa.

Aúnque no quiero adelantar demasiada información, no me puedo estar de decir algo. Se trata de un nuevo cómic que en un futuro no muy lejano publicaré. En este caso, sólo hago de guionista. Tampoco puedo decir todavía quien es el dibujante, pero me permito enseñar uno de sus bocetos. De aquí a unas días... toda la información completa.

Even if I do not want to to advance too much information, I me cannot behold from giving a hint. It is about a new còmic that in a not very distant future I will publish. In this case, I am only the scriptwriter. I still cannot say who the drawer is, but I will show you one of his sketches. In some days... all the complete information.

dijous, 25 de desembre de 2008

Algú s'ha portat molt bé, aquest any...


El tió m'ha cagat una reproducció d'una espasa celtibera feta de bronze... Els detalls són genials. Ara he de fer lloc a les lleixes a on exposo els meus petits tresors, les falcates, la ceràmica ibera del "corb", el llangardaix llatí... i l'Orn Minimunnie (aquest no és gaire històric, he, he...)
Moltes gràcies, tió !!!! :)

El tió me ha cagado una reproducción de una espada celtibera hecha de bronce... Los detalles son geniales. Ahora debo hacer espacio en las estanterías donde expongo mis pequeños tesoros, las falcatas, la cerámica ibera del "cuervo", el lagarto latino... y el Orn Minimunnie (este no es demasiado histórico, he, he...)
Muchas gracias, tió !!!! :)

The tió has brought me a reproduction of a Celtiberian sword made out of bronze... The details are brilliant. Now I must make place in the shelves where I exhibit my small treasures, the falcates, the Iberian ceramics of the "crow", the Latin lizard... and Orn Minimunnie (this one is not too historical, ha, ha...)
Thank you very much, tió!!!!:)

I avui, la meva felicitació nadalenca...

Bones festes i bon any a tothom, als lectors dels meus còmics, als lectors d'aquest bloc, als que ja vaig enviar un e-mail, als que em vaig oblidar d'enviar-los l'e-mail (sóc un despistat patològic!), i és clar, a tota la resta! :)

Felices fiestas y buen año a todo el mundo, a los lectores de mis cómics, a los lectores de este blog, a los que ya envié un e-mail, a los que me olvidé de enviarles el e-mail (soy un despistado patológico!), y claro está, a todo el resto! :)

Happy holidays and happy new year to everybody, to the readers of my comics, to the readers of this blog, to those who I already sent an e-mail, to those who I forgot to send the e-mail (I am a pathological absent-minded person!), and obviously, to everybody else!:)

...

[I també... la felicitació nadalenca "cara B":) que vaig fer per l'Imma ]
[Y también... la felicitación navideña "cara B":) que hice para Imma]
[And also... the Christmas congratulation "face B":) that I draw for Imma ]

dimecres, 24 de desembre de 2008

Avui toca el tió!


Aquesta felicitació de l'any passat em serveix per il·lustrar que avui... senyors i senyores... res de pares noels ni collonades per l'estil... Avui és el dia del tió!

Esta felicitación del año pasado me sirve por ilustrar que hoy... señores y señoras... nada de papas noeles ni chorradas por el estilo... Hoy es el día del tió!

This congratulation from last year serves me to illustrate that today... ladies and gentleman... forget about Santa Klaus... Today it is the day of the tió!

dimarts, 23 de desembre de 2008

El Gruixut's... ja són aquí!

Comprat a Productes de la Terra, ja m'ha arribat el cd dels Gruixut's. Rock and roll!
Per cert... cada cop que escolto la cançó Ballo Breakdance... penso en això...

Comprado a Productes de la Terra, ya me ha llegado el cd de los Gruixut's. Rock and roll!
Por cierto... cada vez que escucho la canción Ballo Breakdance... pienso en esto...

Bought at Gruixut's I have already received the cd of the Productes de la Terra. Rock and roll! By the way... Ballo Breakdance... I think about this...

He fet salat...

L'amiga i antiga alumne Sílvia Llenas ha inaugurat negoci propi a Torroella de Montgrí. La inauguració de TOC CREATIU era la setmana passada... Perdó pel retard! Però ja diuen que val més tard que mai... així, que... li desitjo que tot li vagi molt bé!

La amiga y antigua alumna Sílvia Llenas ha inaugurado negocio propio en Torroella de Montgrí. La inauguración de TOC CREATIU era la semana pasada... Perdón por el retraso! Pero ya dicen que vale más tarde que nunca... así, que... le deseo que todo le vaya muy bien!

The former pupil and now friend Sílvia Llenas has inaugurated her own business in Torroella de Montgrí. The opening of TOC CREATIU was last week... I do apologise for the delay! But as per the saying, it is better late than never... so... my best wishes to her!

Felicitacions... més...!

Del gran Sergio Bleda.

Buf! Reconec que em feia gràcia posar al meu bloc les felicitacions que vaig rebent. De fet, és una idea piratejada directament d'en Jorge Ivan al seu bloc Desde Mi Mundo. Però a mesura que van passant els dies, tinc la sensació que m'oblido de gent... En Manuel Darias, les editorials que m'han enviat les felicitacions en carta postal... Buf! No voldria quedar com un desagraït! Ja us demano excuses anticipades a tots els que m'oblido... sóc un desastre desorganitzat...

Buf! Reconozco que me hacía gracia poner a mi blog las felicitaciones que voy recibiendo. De hecho, es una idea pirateada directamente de Jorge Ivan en su blogDesde Mí Mundo. Pero a medida que van pasando los días, tengo la sensación de que me olvido de gente... Manuel Darias, las editoriales que me han enviado las felicitaciones en carta postal... Buf! No querría quedar como un desagradecido! Ya os pido excusas anticipadas a todos los que me olvido... soy un desastre desorganitzado...

Buf! I admit that I was eager to hang in my blog the congratulations that I am receiving. In fact, it is an idea directly borrowed from the blog of Jorge Ivan Desde Mi Mundo. But as the days go on, I have the sensation that I forget people... Manuel Darias, the publishing houses that have sent to me the congratulations in postal letter... Buf! I would not like to seem ungrateful! I already ask for anticipated excuses to all the people I might forget... I am a disaster for getting organized...

dilluns, 22 de desembre de 2008

Santa Bàrbara de Prunera... o no.

Les crestes del Ferran.
La cova del Corneta.
Els Encantats... deuen tenir aquest nom perquè
si hi vas encantat et fots de dalt a baix
i et trenques coll i barres...
La Mare de Déu de les Escales.
La palanca d'Atrapa l'Ase... gelada! Una mica d'acolloniment...

Doncs no, al final no. L'Imma i jo tenim tendència a agafar corriols equivocats i perdre'ns per aquests móns de déu, però aquest cop part de la culpa la té un mapa de l'Alpina no actualitzat... I a més, un dinar de Nadal. O sigui que del camí d'Oix a Santa Bàrbara, agafem un corriol que no toca, i quan estem segurs d'haver-nos equivocat, ja era una mica tard per reprendre el camí correcte. Si hagués estat un dia normal, no passa res, però ens esperava el primer dinar de Nadal. Cap problema! Esmorzem amb una vista impressionant dalt d'una cinglera sobre la riera d'Oix, amb espectaculars vistes als Encantats i la cova del Corneta.

Pues no, al final no. Imma y yo tenemos tendencia a coger caminos equivocados y perdernos por estos mundos de dios, pero esta vez parte de la culpa la tiene un mapa de la Alpina no actualizado... Y además, una comida de navidad. O sea que del camino de Oix en Santa Bàrbara, cogemos un camino que no toca, y cuando estamos seguros de habernos equivocado, ya era algo tarde por retomar el camino correcto. Si hubiera sido un día normal, no pasa nada, pero nos esperaba la primera comida de navidad. Ningún problema! Almorzamos con una vista impresionante encima de un barranco sobre la riera de Oix, con espectaculares vistas a los Encantats y la cueva del Corneta.

Finally not. Imma and I have the tendency to take wrong paths and to get lost for these god's worlds, but this time part from the blame must go to a not quite updated map from Alpina... And also, to a Christmas meal. So, in our way from Oix to Santa Barbara, we take a wrong path, and when we are sure of having taken a wrong one, it was already too late for retaking the correct one. If it had been a normal day, no harm done, but the first Christmas meal was waiting for us. No problem! We had lunch in a cliff with an impressive sight the Oix stream, the Encantats and the cave of the Corneta.

Berséker... Berserker!

Aquests dies, l'editorial Dolmen i jo, estem polint l'Orn #3 perquè el gener estigui a les botigues. Hi ha moltes coses a revisar, en un àlbum! El títol, per exemple. Fa temps que el sé: "Berséker". Per dos motius, un, perquè es podrà veure com és l'Orn en un atac de ràbia (no del tot, però), i l'altre... ehem, l'altre no l'explico. En fi! La paraula Berséker m'ha fet dubtar: l'he vist escrit de diferents maneres... Berserker, Bersecker, Berséker... No sé si cap entès sabria dir quina és la correcta, si és que n'hi ha una de correcta. En tot cas, és el nom que donaven a uns guerrers víkings temibles, que drogats, entraven com folls a combatre. Aquesta figura mítica del guerrer terrible i fora de control és molt més universal del que podríem pensar. Heràkles/Hèrcules, el guerrer per excel·lència del món mediterrani, per exemple, mata als seus fills en un atac d'ira. Però la seva ira no té nom, o sigui que ens quedem amb el popular i acceptat Berserker :)

Estos días, el editorial Dolmen y yo, estamos puliendo el Orn #3 para que en enero esté en las tiendas. Hay muchas cosas para revisar, en un álbum! El título, por ejemplo. Hace tiempo que lo sé: "Berséker". Por dos motivos, uno, porque se podrá ver cómo es el Orn en un ataque de rabia (pero no del todo), y el otro... ehem, el otro no lo explico. En fin! La palabra Berséker me ha hecho dudar: lo he visto escrito de diferentes maneras... Berserker, Bersecker, Berséker... No sé si algún entendido sabría decir cual es el correcto, si es que hay uno de correcto. En todo caso, es el nombre que daban a unos guerreros vikings temibles, que drogados, entraban como locos en el combate. Esta figura mítica del guerrero terrible y fuera de control es mucho más universal del que podríamos pensar. Herákles/Hércules, el guerrero por exelència del mundo mediterráneo, por ejemplo, mata a sus hijos en un ataque de ira. Pero su ira no tiene nombre, o sea que nos quedamos con el popular y aceptado Berserker :)

These days, the publishing Dolmen and I, we are polishing the Orn #3 so that in January it is in the shops. There are many things to check, in an album! The title, for example. I already know it since long time ago:" Berséker". For two reasons, one, because it will be possible to see how is Orn in an anger attack (but not completely), and the other... ehem, the other I will not explain it. Anyway! The word Berséker has made me doubt: I have seen it written in different ways... Berserker, Bersecker, Berséker... I do not know if any connoisseur might be able to let me know which one is the correct one, if there is a correct one. In any case, it is the name that was given to some fearsome Viking warriors, that drugged, engaged like madmen into the combat. This mythical figure of the terrible warrior and out of control it is much more universal than we might think. Heràkles/Hércules, the warrior for excellence in the Mediterranean world, for example, kills his children in an anger attack. But his anger has no name, so we remain with popularly and recognized Berserker:)

Crítica de l'Illa de la Mà

Feta en el bloc Per Tutatis! i reproduïda també pel "megabloc" Comicat.
Moltes gràcies! :)

Hecha en el blog Per Tutatis! y reproducida también en el "megablog" Comicat. Muchas gracias! :)

Published in the blog Per Tutatis! and reproduced also in the "megablog" Comicat. Thank you very much!:)

dimecres, 17 de desembre de 2008

Més música!

Començo a anar de bòlit intentant seguir diferents grups catalans al myspace.
Aquests dies, Els Amics de les Arts. A més, et pots descarregar el disc i tot!
I canviant d'estil, d'edat i una mica de tot, però no pas d'autenticitat, en Miquel del Roig!

Empiezo a quedar abrumado intentando seguir diferentes grupos catalanes al myspace. Estos días, Els Amics de les Arts. Además, te puedes descargar el disco y todo!
Y cambiando de estilo, de edad y de todo, pero no de autenticidad, en Miquel del Roig!

I'm getting quite overwhelmed by trying to follow the different Catalan groups in myspace. These days, Els Amics de les Arts. You can even download the songs!
And changing style, age and everything, but not authenticity, Miquel del Roig!

Esbossos dels personatges del còmic Poble de l'Estany (1)

De la meva llibreta d'esbossos, la primera versió dels personatges del còmic El Poble de l'Estany. Alguns es van quedar pràcticament igual, com els d'avui, però d'altres vaig haver de canviar-los per fer-los menys primitius, ... semblaven neanderthals!
Quina paciència que van tenir amb mi la gent del museu arqueòlògic... :)
(Per baixar una mostra del còmic)

De mi libreta de bocetos, la primera versión de los personajes del cómic El Poble de l'Estany. Algunos se quedaron prácticamente igual, como los de hoy, pero otros cambiaron para hacerlos menos primitivos, ... parecían neanderthales!
Qué paciencia tubieron conmigo la gente del museo arqueológico... :)
(Para bajar una muestra del cómic)

From my sketchbook, the first version of the personages of the comic El Poble de l'Estany. Some of them remained practically equal, as those of today, but I modified some of them to make them less primitive... they seemed Neanderthals! The patience the people of the archaeological museum had with me...:)
(to download a sample of the comic)

dimarts, 16 de desembre de 2008

I una altra...

De Dani Saus.

Més felicitacions

I de la Raji.

Pessebres


Aquest dissabte passat a la tarda, al meu poble, vaig participar en un acte nadalenc i relacionat amb la Marató de TV3. A la tarda, en Marc Vicens, en Jordi Vinyals i jo vam dibuixar/pintar el fons d'un pessebre, cadascú en el seu plafó. Va ser força divertit i curiós: tots tres, fent diferents estils i diferents tècniques. Jo crec que va quedar força divertit de veure. Llavors, la mainada podia dibuixar les figures del pessebre i enganxar-les als plafons. Perquè no hi hagués excusa per no participar, vaig fer uns dibuixos de personatges i els organitzadors en tenien còpies per col·lorejar. Va ser divertit... A l'entrada de sota, les fotos d'en Gerard Herrera.

Este anterior sábado por la tarde, en mi pueblo, participé en un acto navideño y relacionado con la Marató de TV3. Por la tarde, Marc Vicens, Jordi Vinyals y yo dibujamos/pintamos el fondo de un pesebre, cada uno en su plafón. Fue bastante divertido y curioso:los tres, haciendo diferentes estilos y diferentes técnicas. Yo creo que quedó bastante curioso. Luego, los chiquillos podían dibujar las figuras del pesebre y engancharlas a los plafones. Para que no hubiese excusa para no participar, hice unos dibujos de personajes y los organizadores tenían copias para colorear. Fue divertido... en el anterior post, las fotos que hizo Gerard Herrera.

Last Saturday evening, in my village, I took part in a Christmas act also related to the Marató of TV3. Marc Vicens, Jordi Vinyals and I draw / paint the background of a Nativity scene, each one its panel. It was quite entertaining and curious: each of us painting in different styles. I believe that it was quite amusing to see. Then, the kids could draw the figures and stick them in the panels. So that there was no excuse not to take part, I did a few personages drawings and the organizers had copies to coloru. It was entertaining... In the previous post you can see the Gerard Herrera's photos.

Pessebres, el "making off" :)