Orn·is Comics App

dilluns, 30 de maig de 2011

Experiments amb trames i perfils (1)


Per un feina il·lustrant un llibre, se'm va ocórrer barrejar perfils amb una trama manual. La tècnica té un xic de "trampa", la trama està dibuixada a mà, però com a plantilla. L'he anat aplicant a uns esbossos fets ràpidament per a l'ocasió. Al final, la feina l'he fet d'una forma diferent, però m'ha servit per experimentar i aprendre...

Para un trabajo ilustrando un libro, se me ocurrió mezclar perfiles con una trama manual. La técnica tiene un poco de "trampa", la trama está dibujada a mano, pero como plantilla. Lo he ido aplicando a unos esbozos hechos rápidamente para la ocasión. Al final, el trabajo lo he hecho de una forma diferente, pero me ha servido para experimentar y aprender...

I thought of mixing profiles with a manual texture when illustrating a book. The technique has its tricks. the texture is hand drawed, but as a template.  I have kept on applying it to a few sketches quickly done for the occasion. In the end, I have done the work in a different form, but it has served me to experiment and to learn...

diumenge, 29 de maig de 2011

El Gra de FajolCurta però bonica caminada, que ens serveix d'entrenament per començar a agafar el ritme altre cop. Sempre que l'al·lèrgia desapareixi... :(

Corta pero bonita caminata, que nos sirve de entrenamiento para empezar a coger el ritmo otra vez. Siempre que la alergia desaparezca ... :(

Short but beautiful walk, which serves as training to gather the rhythm back. As long as the allergy disappears... :(

dissabte, 28 de maig de 2011

Orenetes


Fa temps que vaig pensar de podar una branca morta del pebrer que tinc davant la finestra. Però una família d'orenetes (dos adults i quatre cries) s'hi ha aficionat a fer-la servir de banc i de talaia. Les quatre cries es mostren més inactives, es solen esperar a la branca totes juntes. Els pares, de tant en tant, els donen encara menjar a la boca. Però les cries ja comencen a aprendre a caçar, diria jo. El més curiós és que les quatre cries s'han acostumat a la meva presència, i no s'espanten gaire quan els faig fotos.  Espero que això no les perjudiqui en el futur! En tot cas, com diu la tradició, em sento molt afortunat de tenir a casa ocells que porten bona sort i salut. I si mai hi fan el niu a la façana, llavors encara millor!
En definitiva, que no podaré la branca morta.


Hace tiempo que pensé podar una rama muerta del pimentero que tengo delante de la ventana. Pero una familia de golondrinas (dos adultos y cuatro crías, diría yo) se han aficionado a utilizarla como banco y como atalaya. O sea que creo que la dejaré tal como está.
Hace tiempo que pensé podar una rama muerta del pimientero que tengo delante de la ventana. Pero una familia de golondrinas (dos adultos y cuatro crías) se ha aficionado a utilizarla como banco y como atalaya. Las cuatro crías se muestran más inactivas, se suelen esperar en la rama todas juntas. Los padres, de vez en cuando, los dan todavía comer en la boca. Pero las crías ya empiezan a aprender a cazar, diría yo. Lo más curioso es que las cuatro crías se han acostumbrado a mi presencia, y no se asustan mucho cuando les hago fotos. ¡Espero que eso no las perjudique en el futuro! En todo caso, como dice la tradición, me siento muy afortunado tener en casa pájaros que traen buena suerte y salud. ¡Y si nunca hacen nido en la fachada, entonces aún mejor!
En definitiva, que no podaré la rama muerta. 
Some time ago, I thought to prune a dead branch of the Peruvian Pepper that I have in front of the window. But a family of swallows (two adult ones and four youngs) has taken to using it of bench and of watchtower. The four youngs show more inactivivity, all boards usually wait in the branch. The parents, from time to time, still feed them to eat in the mouth. But I think that the youngs have already start to learn to hunt. The most curious is that the four youngs have accustomed themselves to my presence, and do not get very much frightened when I make photos of them. I expect that this does not prejudice them in the future! In any case, as the tradition says, I am glad to have at home birds that bring good luck and health. And if they ver make the nest in the façade, even better!
In short, I will not prune the dead branch. 

Curiosa manera de prendre el sol!

divendres, 27 de maig de 2011

Miniatures (i 5)

Totes aquestes "miniatures" medeixen entre 1 i 1'5 centímetres. És curiós, ampliar-les així! :)

Todas estas "miniaturas" miden entre 1 y 1'5 centímetros. ¡Es curioso, ampliarlas así! :)

All these "miniatures" measure between 1 and 1'5 centimeters. It is curious, to broaden them like this! :)

dilluns, 23 de maig de 2011

Miniatures (1)

Quan treballes amb tinta, és pràctic tenir al costat del dibuix un tros de paper per provar el plomí o el pinzell després d'untar-lo al tinter. Normalment, és un sol traç o pinzellada per comprovar la quantitat de tinta. De vegades, però, un mecanisme amagat (però sempre atent) es dispara i...

Cuando trabajas con tinta, es práctico tener al lado del dibujo un trozo de papel para probar la plumilla o el pincel después de untarlo en el tintero. Normalmente, es un solo trazo o pincelada para comprobar la cantidad de tinta. A veces, sin embargo, un mecanismo escondido (pero siempre atento) se dispara y ...

When you work with ink, it is practical to have a piece of paper beside the drawing to prove I fleeced|fledged it or the brush after greasing it on the inkpot. Normally, it is a stroke alone or brushstroke to check out the amount of ink. Sometimes, however, a hidden mechanism (but always attentive) it goes off and...

diumenge, 22 de maig de 2011

Visita al CEIP Can Puig de Banyoles

Fa unes setmanes vaig anar de visita al CEIP Can Puig de Banyoles. Vaig passar-m'hi tot el matí, anant de classe en classe (des de P3 als de sisè). A mi no és que m'agradin gaire aquestes coses, però... tot i la marató, haver de seguir un horari estricte i la al·lèrgia, la veritat és que m'ho vaig passar bé. Tots els mestres havien treballat amb els alumnes algun còmic o llibre que he il·lustrat, així que totes les classes van resultar ser un públic molt receptiu i encuriosit.

Hace unas semanas fui de visita al CEIP Can Puig de Banyoles. Me pasé toda la mañana, yendo de clase en clase (desde P3 a los de sexto). A mí no es que me gusten mucho estas cosas, sin embargo ... a pesar de la maratón, tener que seguir un horario estricto y la alergia, la verdad es que me lo pasé bien. Todos los maestros habían trabajado con los alumnos algún cómic o libro que he ilustrado, así que todas las clases resultaron ser un público muy receptivo e interesado.

Some weeks ago I visited the CEIP Can Puig de Banyoless. I spend the whole morning there, I was in every single class (from P3 in those of sixth grade). I don't enjoy much this kind of acts, however... in spite of the marathon, having to follow a strict timetable and the allergy, the truth is that I had a good time. All teachers had worked with the pupils some comic or book that I have illustrated, so all classes worked out to be to be a very receptive and curious public.

dissabte, 21 de maig de 2011

The Pepper Pots

Que curiós el que em passa amb The Pepper Pots! Assagen i graven al meu poble (900 habitants), i jo em compro els seus discs per l'iTunes... I jo me'ls trobo, de tant en tant, quan ells van a assajar i jo vaig a comprar el pa o al supermercat. Me'ls quedo mirant i no sé si dir-los res, i ells, que veuen que me'ls miro, deuen pensar: què mira aquest xollut? Si ells recreen l'estètica i el so dels anys 60, suposo que em veuen massa hippie dels 70...  ;D
Són un dels grans grups catalans, i dels més d'èxit internacional. Tremendament recomanables.

 

¡Que curioso lo que me pasa con The Pepper Pots! Ensayan y graban en mi pueblo (900 habitantes), y yo me compro sus discos por el iTunes ... Y yo me los encuentro, de vez en cuando, cuando ellos van a ensayar y yo voy a comprar el pan o al supermercado. Me los quedo mirando y no sé si decirles algo, y ellos, que ven que me los miro, deben pensar: ¿qué mira este peludo? Si ellos recrean la estética y el sonido de los años 60, supongo que me ven demasiado hippie del 70 ... ;D
Son uno de los grandes grupos catalanes, y de los más de éxito internacional. Tremendamente recomendables.


How curious what happens to me with The Pepper Pots! They rehearse and they engrave in my village (900 inhabitants), and I buy their disks in iTunes... And I find them, from time to time, when they go to rehearse and I go shopping the bread or in the supermarket. I keep looking at them and I do not know if I should tell them anything, and they, who see that I watch them, must think: what looks at this hairy? If they entertain the aesthetics and the sound of the 60s, I suppose that they see me as a too much hippie of the 70s... ;D
They are one of the great Catalan groups, and with more international success. Tremendously advisable.

divendres, 20 de maig de 2011

4 Rius de Tinta/ L'Orn a color (i 5)


Per llegir la resta del còmic, juntament amb la resta de còmics de la gent de 4 Rius de Tinta, feu clic aquí.

Para leer el resto del cómic, junto con el resto de cómics de la gente de 4 Rius de Tinta, haced clic aquí (en catalan).

To read the rest of the cómic, together with the rest of cómics of the people of 4 Rius de Tinta, click here (in Catalan).

dilluns, 16 de maig de 2011

4 Rius de Tinta/ L'Orn a color (1)


Els 4 Rius de Tinta ja hem publicat/penjat la segona revista! I de passada, hem penjat també la primera... Aquesta revista és el resultat d'hores i esforços de molta gent, pel simple i pur plaer de fer còmics i il·lustracions... Ho portem a la sang! :)  (link)

Los  4 Rius de Tinta ya hemos publicado/colgado la segunda revista! Y de paso, hemos colgado también la primera... Esta revista es el resultado de horas y esfuerzos de mucha gente, por el simple y puro placer de hacer cómics e ilustraciones... Lo llevamos en la sangre! :)  (link)

4 Rius de Tinta has already released /upload the second magazine! And we have upload also the first one... This magazine is the result of hours and efforts of many people, for the simple and pure pleasure of doing cómics and illustrations... We have this urge in our blood! :) (link)


 Les mateixes pàgines de fa unes setmanes, però a color. Aquest cop, per no fer el mateix color de sempre amb l'Orn, he provat una cosa senzilla: uns tocs de color sobre textura de paper de colors.

Las mismas páginas de hace unas semanas, pero a color. Esta vez, para no hacer el mismo color de siempre con Orn, he probado una cosa sencilla: unos toques de color sobre textura de papel de colores.

The same pages of some weeks ago, but coloured. This time, in order not to do the same color with Orn, I have tested a simple thing: a few color touches over texture of color paper.

diumenge, 15 de maig de 2011

Visita als Aiguamolls de l'EmpordàCigne

Vista des del mirador

 Un niu de cigonyes ben a prop del camí

Ahir, amb amenaça de tempestes, deixem les excursions i anem a fer un volt pels Aiguamolls de l'Empordà. Malauradament, ja és força tard per veure gaire espècies. Tot i així, sempre paga la pena visitar aquest espai natural.

Ayer, con amenaza de tormentas, dejamos las excursiones y vamos a dar una vuelta por los Aiguamolls de l'Empordà. Desgraciadamente, ya es bastante tarde para ver variedad de especies. Aún así, siempre paga la pena visitar este espacio natural.

 Yesterday, with thunderstorms threat, we leave the excursions behind and we go for a walk to the Aiguamolls de l'Empordà. Unfortunately, it is too late to see plenty of different kinds of birds. Nevertheless, it is always worthwile  to visit this natural place.

diumenge, 8 de maig de 2011

Jose Arnau


En Jose Arnau és un amic de Girona i membre dels 4 Rius de Tinta, que de tant en tant fa aquests dibuixos tan bonics... Visiteu la seva web o el seu DevianArt, valen la pena!

Jose Arnau es un amigo de Girona y miembro de 4 Rius de Tinta, que de tanto en tanto hace estos dibujos tan bonitos ... ¡Visitad su web o su DevianArt, valen la pena! 

Jose Arnau is a friend of Girona and member of  4 Rius de Tinta, that of so many in so much he makes these drawings so beautiful... You visit his web or his DevianArt, they are worthwhile!

dissabte, 7 de maig de 2011

Un e-mail de'n Ramon Riera...

"Internet sempre ha estat un pou de sorpreses. Aquest enllaç és per un vídeo que ha fet un romanés amb les pintures d'una artista anglesa que es diu Denise Morris Curt, i que ha musicat amb música d'un grup d'en Sergi Marcet (Juglans Regia) en el que jo participava, i concretament aquest tema el vam muntar junts (jo [Ramon Riera] amb la tarota i ell amb teclats, efectes, etc). Ara ves per on ens l'hem trobat amanida d'una faisó ben internacional...."

La Puça Diatònica from labisbal.tv on Vimeo.