Orn·is Comics App

dilluns, 28 de febrer de 2011

Esbossos: dones guerreres (1)

En una de les reunions dels 4 Rius de Tinta vaig començar a fer aquest esbós. Mentre parlem anem dibuixant, i jo, vaig començar a dibuixar una figura femenina. I no sé per què, vaig vestir-la com un legionari romà. "Legionària" més o menys, perquè no té cap intenció històrica (el casc no lliga amb l'espasa, o el sistema de suspensió de l'espasa és inventat, entre altres coses). Una dona legionària? Una idea així m'ha fet venir ganes de dibuixar més "dones guerreres"...

En una de las reuniones de los 4 Rius de Tinta empecé a hacer este esbozo. Mientras hablamos vamos dibujando, y yo, empecé a dibujar una figura femenina. Y no sé por que, la vestí como un legionario romano. "Legionaria" más o menos, porque no tiene ninguna intención histórica (el casco no liga con la espada, o el sistema de suspensión de la espada es inventado, entre otras cosas). Una mujer legionaria? Una idea así me ha dado ganas de dibujar más "mujeres guerreras"...

In one of the meetings of 4 Rius de Tinta I began doing this sketch. While we speak we draw, and I began drawing a feminine figure. And I do not know why, I dressed her like a Roman legionary. "Legionary" more or less, because it does not have any historical intention (the helmet does not match with the sword, or the system of suspension of the sword is invented, among other things). A legionary woman? Such an idea made me feel like that draw more "warrior women" ...

diumenge, 27 de febrer de 2011

El Talló i el Puig d'Ou

El Pujant dels Matxos

El faig centenari del Coll del Faig

Vistes des del Talló

El Coll de Salgà

Dalt del Puig d'Ou

Dalt del Puig d'Ou

Cavalls a prop del cim del Puig d'Ou

Voleu practicar un esport de risc? Ponting? Paracaigudisme? No! Excursionisme a finals de la temporada de caça major. Ens trobem els caçadors anem on anem! Però aquest cop, no hem hagut de canviar de ruta. Per cert... els caçadors feien la parada al Coll dels Burros. Sense comentaris.
L'excursió té punts molt bonics: la pujada dels Matxos i la dels Burros, el faig monumental, les vistes dels dos cims...

Queréis practicar un deporte de riesgo? Ponting? Paracaidismo? No! Excursionismo a finales de la temporada de caza mayor. Nos encontramos los cazadores vayamos donde vayamos! Pero esta vez, no hemos tenido que cambiar de ruta. Por cierto... los cazadores hacían la parada en la Collada de los Burros. Sin comentarios. La excursión tiene puntos muy bonitos: la subida de los Matxos y la de los Burros, la haya monumental, las vistas de las dos cumbres...

Do you feel like practising a risk sport? Ponting? Parachuting? No! Hiking at the end of the hunting season. We find hunters whereever we go! But this time, we don't have to change route. By the way... the hunters were doing their stop in the Coll dels Burros (coll of the donkeis). No comments. The excursion has very nice points: the rising of the Matxos and that of the Donkeys, the monumental beech, the views from the two peaks...

divendres, 25 de febrer de 2011

L'Ornis al Cavall Fort nº 1166 (i 2)

El Cavall Fort ha rebut el Premi Nacional de Cultura en l'àmbit de la Projecció Social de la Llengua Catalana! Felicitats, Cavall Fort!

¡El Cavall Fort ha recibido el Premio Nacional de Cultura en el ámbito de la Proyección Social de la Lengua Catalana! ¡Felicidades, Cavall Fort!

The Cavall Fort has received the National Prize of Culture in the area of the Social Projection of the Catalan Language! Congratulations, Cavall Fort!

dimecres, 23 de febrer de 2011

Dos Veces Breve

El 25 de febrer surt a la venda un nou Dos Veces Breve. En aquest número, jo hi participo fent un guió per l'amic i gran dibuixant Eduardo Gonzalez. Aquesta és la part agradable notícia: publicar en aquesta revista i fer-ho col·laborant amb un bon autor de còmics. La part desagradable de la notícia és la desaparició d'aquesta revista. Jo, sempre que hi he publicat, m'hi he sentit molt a gust. Moltes gràcies i molta sort!

El 25 de febrero sale a la venta un nuevo Dos Veces Breve. En este número, yo participo haciendo un guión para el amigo y gran dibujante Eduardo Gonzalez. Esta es la parte agradable noticia: publicar en esta revista y hacerlo colaborando con un buen autor de cómics. La parte desagradable de la noticia es la desaparición de esta revista. Yo, siempre que he publicado en esta revista, me he sentido muy a gusto. Muchas gracias y mucha suerte!

On February the 25th issues a newe Dos Veces Breve. In this number, I take part doing a script for the friend and great drawer Eduardo Gonzalez. This is the agreeable part of this new: to publish in this magazine and to do it collaborating with a good author of cómics. The unpleasant part of the news is the disappearance of this magazine. I, whenever I have published in this magazine, have felt very at ease. Thank you very much and the best of luck!

dimarts, 22 de febrer de 2011

El Tresor d'en Serrallonga

Excursions i bandolers... una compra segura quan surti per Sant Jordi...
Excursiones y bandoleros ... una compra segura cuándo se publique por Sant Jordi ...
Excursions and bandits... I will purchase it when it will be published in Sant Jordi...

diumenge, 20 de febrer de 2011

Montfalgars (quin remei!)

Bassa de Monars

Rocabruna

Les Ferreres

El mar, les torres de Cabrenç i el Puigneulós

El Bassegoda i el Comanegra

Un voltor

Dissabte al matí. Ens aixequem a dos quarts de set del matí. Una hora llarga de cotxe. Sembla que farà bon dia. Arribem a la Bassa de Monars per fer la ruta Comanegra-Puig de les Bruixes. Tot sembla apuntar que serà una bonica excursió. Sembla que som els primers d'arribar a la Bassa de Monars... Els collons som els primers! Una mica més avall hi ha una vintena de cotxes aparcats: una batuda de caçadors (els nostres grans amics) que quan comencem a caminar, es posa en acció. Trets des de baix, trets de de dalt. Trets a un centenars de metres! Gràcies, caçadors del pebrots, per monopolitzar el territori mentre gaudiu matant éssers vius. Hem de recular per nassos, no fos cas de rebre un tret nosaltres o la gossa.
Per treure'ns una mica la mala llet, improvisem una ruta que ja havíem mirat (i descartat): Rocabruna-Montfalgars. Tot i que les vistes són molt maques, no acabem de fer el cim, per no estar a pocs metres d'una línia elèctrica.

Sábado por la mañana. Nos levantamos a las seis y media de la mañana. Una hora larga de coche. Parece que hará buen día. Llegamos a la Bassa de Monars para hacer la ruta Comanegra-Puig de les Bruixes. Todo parece apuntar que será una bonita excursión. Parece que somos los primeros de llegar a la Bassa de Monars ... ¡Los cojones somos los primeros! Un poco más abajo hay una veintena de coches aparcados: una batida de cazadores (nuestros grandes amigos) que cuando empezamos a andar, se pone en acción. Tiros desde bajo, tiros de de arriba. ¡Tiros a un centenar de metros! Gracias, cazadores de las narices, por monopolizar el territorio mientras disfrutáis matando seres vivos. Tenemos que recular por narices, no fuera caso de recibir un tiro nosotros o la perra. Para sacarnos un poco la mala leche, improvisamos una ruta que ya habíamos mirado (y descartado): Rocabruna-Montfalgars. Aunque las vistas son muy bonitas, no acabamos de llegar a la cima, para no estar a pocos metros de una línea eléctrica.

On Saturday we get up at half past six in the morning. We drive for about hour. It seems that we will have a nice day. We arrive to the Pond of Monars to do the route Comanegra-Puig de les Bruixes. Everything seems to point out that it will be a very nice excursion. It seems that we are the first ones to reach the Pond of Monars... The hell we are the first! A little further there are about twenty parked cars: a raid of hunters (our great friends) that when we start to walk, they decide to start the killing. We hear shots from down our position, shots above. Shots a hundreds of meters from us! Thank you, damn hunters, for monopolizing the territory as long as you have fun killing sensitive beings. We have to walk our path back. We don't want to risk to get shot, us or our dog. We improvise another route that we had already looked at (and discarded): Rocabruna-Montfalgars. Even though the sights are very nice, we decide not to reach the very top because we don't want to be close to the electrical line.

divendres, 18 de febrer de 2011

Sense Senyal


"La televisió catalana es prohibeix a València (Europa).
No és Egipte o l'Iran, és Espanya qui està censurant ara."

"La televisión catalana se prohíbe en Valencia (Europa).
No es Egipto o Irán, es España quien está censurando ahora."


"Catalan television banned in Valencia (Europe).
It's not Egypt or Iran, is Spain who is censoring now."

Esbossos (5)

diumenge, 13 de febrer de 2011

Toralles-Montmajor

Alzina centenària de Can Costa

Pujant...

Dalt del Montmajor, vistes al Pirineu

Dalt del Montmajor, vistes a l'Alta Garrotxa

Sant Martí de Toralles, amb el Montmajor al darrera

Oix, amb el Ferran al darrera i el Bassegoda al fons de tot.

Ruta matinal curta, treta de Pujades.net. El Montmajor no és una muntanya ni gaire alta (1.075 metres d'alçada) ni gaire impressionant, però el camí és bonic de fer, es puja enmig d'alzinars, i un cop a dalt, es pot gaudir de molt bones vistes.

Ruta matinal corta, sacada de Pujades.net. El Montmajor no es una montaña ni muy alta (1.075 metros de altura) ni muy impresionante, pero el camino es bonito de hacer, se sube en medio de encinares, y una vez arriba, se puede disfrutar de muy buenas vistas.

Short morning route, taken from Pujades.net. The Montmajor is not a high mountain or (1.075 meters of height) nor much impressive, but the path is beautiful, rising by oak forests, and once at the top, very nice sights can be enjoyed.

dissabte, 12 de febrer de 2011

Dues animancions

Dues animacions de dos membres del grup 4 Rius de Tinta que us recomano: l'Àngel Aguirrregomozcorta (de fet, és un reel) i el de l'Emma Pumarola que, a més, li hem descobert una bonica i educada veu.

Dos animaciones de dos miembros del grupo 4 Rius de Tinta que os recomiendo: Ángel Aguirrregomozcorta (de hecho, es un reel) y el de Emma Pumarola que, además, le hemos descubierto una bonita y educada voz.

Two animations of two members of the group 4 Rius de Tinta that I recommend you: one from Angel Aguirrregomozcorta (as a matter of fact, it is a reel) and another one from Emma Pumarola that, moreover has revealed that she has a beautiful and educated voice.


divendres, 11 de febrer de 2011

Dibuixos de l'any 1996 (i 5)

L'original, que encara guardo, és a fet a color amb gouache. M'agrada com em van quedar les expressions dels gats! :)

El original, que aún guardo, está hecho a color con gouache. ¡Me gusta cómo me quedaron las expresiones de los gatos! :)

The original, which I still keep, is painted with gouache. I like the result of the expressions of the cats! :)

dijous, 10 de febrer de 2011

Balears: Abans i Ara #2

Portada (amb el color d'en Tolo)

Unes setmanes abans que arribi a les botigues, ja podeu tenir informació d'aquest còmic al bloc Desde Mi Mundo i la web de Dolmen.

Unas semanas antes de que llegue a las tiendas, ya podéis tener información de este cómic en el blog Desde Mi Mundo y la web de Dolmen.

Some weeks before that it reaches the shops, you can already have information about this comic in the blog Desde Mi Mundo and the web of Dolmen.

Dibuixos de l'any 1996 (4)

dilluns, 7 de febrer de 2011

Un pinup d'un petit gran fan de l'Orn.

Gràcies, Olau! :)

Dibuixos de l'any 1996 (1)

Estava endreçant uns arxius i n'he trobat uns quants. Ja tenen 15 anys! Però encara estan mig bé... :)

Estaba arreglando unos archivos y he encontrado unos cuantos. ¡Ya tienen 15 años! Pero todavía están medio bien ... :)

I was tidying up some files and I have found a few old pictures. They are 15 years old! But they are still sort of all right ... :)