Orn·is Comics App

divendres, 29 de juliol de 2011

Que acabeu de passar un bon estiu!

I bé, fins aquí el tercer any d'aquest bloc. Com cada any, durant l'agost deixaré de penjar dibuixos. Seguiré penjant fotos d'excursions i potser alguna altra que entrada esporàdica, però l'agost... també és per descansar dels blocs... :)

Y bien, hasta aquí el tercer año de este blog. Como cada año, durante el agosto dejaré de colgar dibujos. Seguiré colgando fotos de excursiones y quizás alguna otra que entrada esporádica, pero agosto... también es para descansar de los blogs... :)

Well, this bloc has reached its third year. Like every year, during August I will stop uploading drawings. I will continue hanging photos of excursions and maybe some sporadic post, but in August... it is also time for the blocs to rest... :)

diumenge, 24 de juliol de 2011

La Font de l'Home Mort i la Cova de les Encantades

Queralbs

Seguint el GR11

 Mirant els Cingles de l'Andreu (acabem de passar-hi per sota)

Arribant a la Font de l'Home Mort

Pujant cap a les Coves

L'entrada a una de les Coves de les Encantades. 
Queda molt dissimulada!

 Dins la cova. És bàsic dur el frontal o una lot.

Cares i figures...

De tornada


Una activitat molt curiosa és agafar un mapa i fixar-se en els noms dels rierols, dels boscos, etc... N'hi ha de molt curiosos i divertits, i d'altres que estimulen la imaginació. Si una font du per nom "Font de l'Home Mort", és que algun cop hi van trobar un home mort... Qui? Quan? Vés a saber! Més amunt, hi ha diverses coves. N'hem visitat una anomenada "Cova de les Encantades". Quan hom es posa a mirar les formes de les estalactites no costa gaire començar a veure formes i cares sorgint de la roca. No és estrany que aquestes coves tinguin aquest nom! Hem fet aquesta excursió sortint de Queralbs i seguint el GR11. Hem tornat pel mateix camí. Més informació de la ruta (un xic diferent), al web Fer Muntanya.

Una actividad muy curiosa es coger un mapa y fijarse en los nombres de los arroyos, de los bosques, etc... Hay de muy curiosos y divertidos, y de otros que estimulan la imaginación. Si una fuente lleva por nombre "Fuente del Hombre Muerto", es que alguna vez encontraron a un hombre muerto... ¿Quién? ¿Cuándo? ¡Vete a saber! Más arriba, hay diversas cuevas. Hemos visitado una llamada "Cueva de las Encantadas". Cuando uno se pone a mirar las formas de las estalactitas no cuesta mucho empezar a ver formas y caras surgiendo de la roca. ¡No es extraño que estas cuevas tengan este nombre! Hemos hecho esta excursión saliendo de Queralbs y siguiendo el GR11. Hemos vuelto por el mismo camino. Más información de la ruta (un poco diferente), en la web Fer Muntanya.

A very curious entertainment is to take a map and to check the names of the streams, of the forests, etc... There are some that are quite curious and fun, and others that stimulate the imagination. If a fountain has the name "Fountain of the Dead Man" does it mean that a dead man was found in the place? Who? When? We will never know! A little bit further, there are several caves. We have visited one called "Cave of the Bewitched". When you look at the forms of the stalactites it is not very difficult to start to see forms and faces appearing from the rock. It is not strange that these caves have this name! We have made this excursion starting in Queralbs and following the GR11. We have come back walking the same path back. More information of the route (a little different), in the web Fer Muntanya.

dissabte, 23 de juliol de 2011

Llívia i Llo (Alta Cerdanya)

 Llívia

 Llívia

Sant Fruitós de Llo

Sant Fruitós de Llo 

Restes d'un antic castell de Llo, ara cases particulars.

La torre de guaita en runes de Llo, des de l'antic castell.

Ruines dalt d'un turó que domina el poble de Llo.

La setmana passada, per poder començar a caminar ben d'hora en l'excursió de la Vall d'Eina, vam fer nit a Llívia. Ens vam hostatjar a l'hostal Mercè, un hostal urbà normalet... sempre que reserveu una habitació exterior o gaudireu d'unes boniques vistes als graons de l'escala d'emergències (?!).
Aprofitant que vam arribar a mitja tarda, ens vam dedicar a fer una mica de turisme pel turístic poble de Llívia i pel poblet de Llo, força interessant.

La semana pasada, para poder empezar a andar|caminar bien temprano en la excursión del Vall d'Eina, hicimos noche en Llívia. Nos hospedamos en el hostal Mercè, un hostal urbano normalito... siempre que reservéis una habitación exterior o disfrutaréis de unas bonitas vistas a los peldaños de la escalera de emergencias (?!).
Aprovechando que llegamos a media tarde, nos dedicamos a hacer un poco de turismo por el turístico pueblo de Llívia y por el pueblecito de Llo, bastante interesante.

Last week, to be able start to walk very early in the excursion of the Vall d'Eina, we made night in Llívia. We lodged in the hostel Mercè, a normal urban hostel... whenever you reserve an external room or will enjoy some beautiful views|sights in|on the stairs of the scale|stair of emergencies (?!).
Intending that we arrived mid-afternoon, we dedicated ourselves to making a little tourism for the touristic people|village of Llívia and for the hamlet of Llo, quite interesting.

divendres, 22 de juliol de 2011

Un esbós perdut...

Hauria de ser més ordenat, perquè no recordo si havia penjat aquest esbós o no... :P

Tendría que ser más ordenado, porque no recuerdo si había colgado este boceto o no... :P 

I should be more careful, because I do not remember if it have already posted this sketch or not... :P

dijous, 21 de juliol de 2011

Petites marmotes!

El dissabte passat vam fer una excursió per la Vall d'Eina. Ja força amunt, al Pla de la Beguda, vam parar-nos a l'ombra, a esmorzar, en un bonic racó entre el riu i un rierol. De sobte, d'un cau de marmotes de l'altre costat de rierol (uns 15 metres), surten... cries de marmota! En surten tres, tot i que una marxa ràpid. Les altres dues es queden, jugant i explorant l'entorn més proper del cau. Va ser molt divertit d'observar!

El sábado pasado hicimos una excursión por el Vall d'Eina. Ya bastante arriba, en el Pla de la Beguda, nos paramos a la sombra, a desayunar, en un bonito rincón entre el río y un arroyo. De repente, de una guarida de marmotas del otro lado de arroyo (unos 15 metros), salen... ¡crías de marmota! Salen tres, a pesar de que una marcha rápido. Las otras dos se quedan, jugándo y explorando el entorno más próximo de la guarida. ¡Fue muy divertido de observar! 

Last Saturday we made an excursion in the Vall d'Eina. Quite up, in the Pla de la Beguda, we stopped in the shadow, to have breakfast, in a beautiful corner between the river and a stream. All of a sudden, from a hideout of marmots at the other side of stream (about 15 meters away), we see...  some breeding of marmot! Three of them go out. One of which leaves away quite fast but the other two stay, playing and exploring the most nearby environment of the hideout. It was quite fun to be able to observe them


dimecres, 20 de juliol de 2011

Un regal dels alumnes de Can PuigUnes quantes fotos a l'atzar...

Els alumnes i els mestres de l'Escola Can Puig de Banyoles m'han regalat els seus dibuixos i còmics! Són molt bonics! Moltes gràcies! :)

¡Los alumnos y los maestros de la Escola Can Puig de Banyoles me han regalado los sus dibujos y cómics! ¡Son muy bonitos! ¡Muchas gracias! :)

The pupils and the teachers of the Escola Can Puig de Banyoles  have offered me their drawings and comics as a present! They are very beautiful!  Thanks! :)

diumenge, 17 de juliol de 2011

La Vall de l'Eina i la Torre de l'Eina

Sortim de prop del poble d'Eina

Mirant enrera tot pujant per la Vall d'Eina Arribant al Pla de la Beguda

Prenem una desviació i enfilem cap a Torre d'Eina


 Torre d'Eina: vistes al nord.

Torre d'Eina: vistes al sud, a la Vall d'Eina i el Coll d'Eina. 
Al darrera, la Vall de Núria.

Torre d'Eina: vistes al pla de la Cerdanya.


Bonica ruta per la Vall d'Eina, a l'Alta Cerdanya. Un espai protegit, molt ric i de gran bellesa. Nosaltres agafem l'idea del web Fer Muntanya, però en fem una petita variació. Un cop arribats al Pla de la Beguda, al final de la vall, en comptes de pujar fins al Coll d'Eina, agafem una drecera que puja cap a la Torre d'Eina. La pujada és forta, però no gaire més que la del mateix Coll d'Eina, que és considerable. Un cop dalt de la Torre d'Eina, podem gaudir d'unes vistes magnífiques.

Bonita ruta por la Vall d'Eina, en la Alta Cerdanya. Un espacio protegido, muy rico y de gran belleza. Nosotros cogemos la idea de la web Fer Muntanya, pero hacemos una pequeña variación. Una vez llegados al Pla de la Beguda, al final del valle, en vez de subir hasta el Coll d'Eina, cogemos un atajo que sube hacia la Torre d'Eina. La subida es fuerte, pero no mucho más que la del mismo Coll d'Eina, que es considerable. Una vez arriba de la Torre d'Eina, podemos disfrutar de unas vistas magníficas.

Beautiful route in the Vall d'Eina, in the High Cerdanya. A protected space, very rich and of great beauty. We take the idea from the web Fer Muntanya, but we make a small variation. When we reach  the Pla de la Beguda, at the end of the valley, instead of rising until the Coll d'Eina, we take a shortcut that rises towards the Torre d'Eina. The rise is demanding, but not much more that the one to the Coll d'Eina,  
which is considerable. Once on top of the Torre d'Eina, we can enjoy from magnificent views.