Orn·is Comics App

dimarts, 31 de març de 2009

Orn, Història Universal #3 (2)


En aquest Orn #3 hi ha una sèrie de pàgines que m'agraden especialment. Algunes, ja les podeu veure si us baixeu el pdf o visiteu la web de Dolmen. Aquesta setmana us n'ensenyaré algunes altres.

En este Orn #3 hay una serie de páginas que me gustan especialmente. Algunas, ya las podéis ver si os bajáis el pdf o visitáis la web de Dolmen. Esta semana os enseñaré algunas otras.

In this Orn #3 there are several pages that I specially like. You can see some of them, by downloading the pdf down or you visit the web page of Dolmen. This week I will show you some other ones.

dilluns, 30 de març de 2009

Ressenyes de l'Orn #3.

Orn, Història Universal #3 (1)

Una il·lustració interior. De fet, la portada descartada.
Una ilustración interior. De hecho, la portada descartada.
An interior illustration. In fact, the discarded front.

dissabte, 28 de març de 2009

La Mare de Déu de les Escales i la Cova del Corneta

... i volíem continuar cap al Ferran, però ha començat a plovinejar. O sigui que cap casa falta gent!
... y queríamos continuar hacia Ferran, pero ha empezado a lloviznar. ¡O sea que volemos para casa!
... and we wanted to continue to the Ferran, but it has started to drizzle. So we must come back home!

divendres, 27 de març de 2009

I zero! L'Orn #3, a les botigues!

Per fi, oficialment ja ha arribat a les botigues! Com? Que no us podeu aguantar i necessiteu una dosis d'aquest gos d'atura en aquest mateix instant? ;)
Cliqueu aquí per baixar-vos un pdf en català de les primeres 8 pàgines (2,5 megues) o aneu al web de Dolmen per veure-les en castellà.

Al fin, oficialmente ya ha llegado a las tiendas! Cómo? Que no os podéis aguantar y necesitáis una dosis de este perro pastor en este mismo instante? ;)
Clicad aquí para bajaros un pdf en catalán de las primeras 8 páginas (2,5 megas) o id a la web de Dolmen para verlas en castellano.

Finally, it has already reached the shops! What? You cannot refrain yourselves and you need a dose of this sheepdog right now?;)
Click here to download the pdf of the first 8 pages in Catalan (2,5 M) or go to the Dolmen web to see them in Castilian.
Treballo nou mesos per arribar a aquest moment!

Més sobre Orn #3 a...

dijous, 26 de març de 2009

Un...

Gamma de colors, per ser utilitzades per pintar pàgines amb el Photoshop.
Gama de colores, para ser utilizadas para pintar páginas con el Photoshop.
Scale of colors, to be used to paint pages with the Photoshop.

dimecres, 25 de març de 2009

Per poc, una portada estranya (o "Quines amistats més estranyes que tinc").

Fa un parell de dies, posava en una entrada les cinc idees que tenia per fer la portada de l'Orn #4. Bé, vaig fer una petita enquesta entre alguna gent. Des d'aquí, el meu agraïment a tots ells per la rapidesa en contestar. Suposava que m'aclaririen les coses... Agreixo molt la seva col·laboració, però la veritat, no m'han ajudat gaire! He, he... Com sol passar en aquest casos, hi ha gustos per tot. I per sorpresa meva, la portada més estranya i poc comercial (la 2), gairebé és la més votada. Quina gent més estranya que conec! He, he...
Però tal i com ho veig (no vull que els meus editors es suïcidin desesperats), faré la 1 com a portada. És més clàssica, no tan original, però més funcional. Ara dubto de fer cas d'una idea que m'han suggerit, de fer l'Orn d'esquenes. Potser sí...
Com a il·lustració interior, faré la 2, la de l'espasa clavada al terra.
Sóc de gustos clàssics, perquè negar-ho.

Hace un par de días, ponía en un post las cinco ideas que tenía para hacer la portada de Orn #4. Bien, hice una pequeña encuesta entre alguna gente. Desde aquí, mi agradecimiento a todos ellos por la rapidez al contestar. Suponía que me aclararían las cosas ... ¡Agradezco mucho su colaboración, pero la verdad, no me han ayudado mucho! He, he ... Como suele pasar en estos casos, hay gustos para todo. Y para mi sorpresa, la portada más extraña y poco comercial (la 2), casi es la más votada. ¡Qué gente más extraña que conozco! He, he ...
Pero tal como lo veo (no quiero que mis editores se suiciden desesperados), haré la 1 como portada. Es más clásica, no tan original, pero más funcional. Ahora dudo de hacer caso de una idea que me han sugerido, de hacer Orn de espaldas. Quizás sí ...
Como ilustración interior, haré la 2, la de la espada clavada en el suelo.
Soy de gustos clásicos, para que negarlo.

A couple of days ago, I posted five ideas I had for the front page of Orn #4. Well, I made a small inquiry among some people. From here, my gratitude to all them for their quick answers. I thought that they would help me clarify the ideas... I do appreciate their collaboration, but to tell the truth, they have not helped me very much! He, he... Everyone has its personal preferences. And to my surprise, the most odd front and less commercial (number 2), is almost the more voted one. What for strange people I know! He, he...
But as I see it (I do not want that my publishers to commit suicide out of desperation), I will draw option 1 as front page. It is more classical, not so original, but more functional. Now I doubt if I should draw Orn from the back as it has been suggested, Maybe ...
As an inner illustration, I will draw option 2, the one with the sword stuck in the floor.
I am a man with classical tastes, I won’t deny it.

Dos...

Fons "pre-dibuixats" per ser utilitzats en pintar pàgines amb el Photoshop.
Fondos "pre-dibujados" para ser utilizados al pintar páginas con el Photoshop.
Sets "pre-drawn" to be used on having painted pages with the Photoshop.

dimarts, 24 de març de 2009

Trajecte.

"Camí que recorre algú o alguna cosa en anar d'un punt a un altre (DIEC). Sé d'on parteixo però no sé on arribaré. En tot cas, això tampoc no té cap importància." Així defineix Tònia Bauçà el seu jove bloc dedicat als còmics.
En el darrer article, Antropomorfisme i animalisme en el còmic adult escriu sobre diferents autors que utilitzen aquest estil de fer els personatges. Molt agraït per estar-hi inclòs! :)
Un altre bloc als "preferits". Hum... aviat necessitaré un parell d'hores per llegir-los tots!

"Camino que recorre alguien o algo al ir de un punto a otro (DIEC). Sé de dónde parto pero no sé dónde llegaré. En todo caso, esto tampoco tiene ninguna importancia." Así define Tònia Bauçà su joven blog dedicado a los cómics. En el último artículo, Antropomorfisme i animalisme en el còmic adult escribe sobre diferentes autores que utilizan este estilo de hacer los personajes. Muy agradecido por estar incluido! :)
Otro blog a los "preferidos". Hum... pronto necesitaré un par de horas por leerlos todos!

"Path taken by someone or something to go from one point to another (translated from DIEC). I know where I come from but I don’t know where I will arrive. In any case, this does not have any importance either." This is the way that Tònia Bauçà defines her young blog dedicated to the comics. In the last article, Antropomorfisme i animalisme en el còmic adult she writes about different authors who use this style of the personages. Much obligated for being included!:)
Another blog add to the "favourites". Hum... I will soon need a couple of hours for reading all of them!

La portada de l'Orn#4. Idees.

Aquesta setmana em dedicaré a acabar l'Orn #4. Tinc totes les pàgines fetes, els pinups, les guardes, ... Només falta la portada! Més d'un cop ja he confessat que les portades no són el meu fort. En fi! M'hi poso, a veure què surt. De moment, he fet uns quants esbossos... Per quina em decidiré? Segurament per la menys comercial i menys adient... Seguiré informant.

Esta semana me dedicaré a acabar Orn #4. Tengo todas las páginas hechas, los pinups, las guardas, ... Sólo falta la portada! Más de un vez ya he confesado que las portadas no son mi fuerte. En fin! Me pongo, a ver qué sale. Por el momento, he hecho unos cuántos bocetos... Por cuál me decidiré? Seguramente por la menos comercial ni adecuada... Seguiré informando.

This week I will devote myself to finish Orn #4. I have done all made pages, the pinups, the flyleaves... Only the front page is missing! I have already admitted several times that the front pages are not my biggest asset. Anyway! I will get to it and we will see what comes out. For the time being, I have done a few sketches... Which one am I going to chose? Most provably the less commercial and therefore not suitable... I will keep you posted.

dilluns, 23 de març de 2009

Categories estètiques.

"Categories estètiques". Amb un títol així, i escrivint una historiadora de l'art, podria semblar un article avorrit. Lluny de tot això, la Meri fa excel·lents entrades al seu bloc (en castellà, en català quan els tradueix al Café de la Charlotte). Combina informació amb tocs d'humor. Petits textos que es llegeixen en uns minuts. Dosis perfectes per aprendre alguna cosa de bo llegint un bloc. Molt recomanable.
Com? Què? Que en aquesta entrada sobre la categoria estètica de la fantasia utilitza l'Orn com a exemple i que a més a més em deixa bé? He, he... ;) Podria semblar piloteig mutu, però si us fixeu en els comentaris al seu bloc, veureu que fa temps que el segueixo!

"Categorías estéticas". Con un título así, y escribiendo una historiadora del arte, podría parecer un artículo aburrido. Lejos de todo esto, Meri hace excelentes entradas en su blog (en castellano, en catalán cuando los traduce al Café de la Charlotte). Combina información con toques de humor. Pequeños textos que se leen en unos minutos. Dosis perfectas para aprender algo de bueno leyendo un blog. Muy recomendable.
Cómo? Qué? Que en este post sobre la categoría estética de la fantasía utiliza Orn como ejemplo y que además me deja bien? He, he... ;) Podría parecer peloteo mutuo, pero si os fijáis en los comentarios a su blog, veréis que hace tiempo que lo sigo!


"Esthetic categories". With a title like that, and writing a historian of the art, it might look like a boring article. Far from all this, Meri does excellent earnings to his blog (in Castilian, in Catalan when he translates them to the Coffee of Charlotte). It combines information with humor touches. Small texts that are read in a few minutes. Perfect doses to learn something of good reading a blog. Very advisable.
How? What? What in this post does example use Orn on as the esthetic category of the fantasy and that also leaves me well? I have, have...;) it Might look like a mutual rally, but if you concentrate on the comments to his blog, you will see that some time ago that I continue!

L'Orde de l'Escorpí, la portada.

Fa unes setmanes, vaig ensenyar-vos la feina que estava fent: el còmic L'Orde de L'Escorpí. És el tercer àlbum d'una col·lecció, El Gamarús (Editat per l’Institut de Cultura de la
Ciutat d’Olot). El guió és d'en Pep Fargas. Són episodis històrics, explicats al 50% amb text, 50% en còmic, amb elements de ficció per fer la lectura més entretinguda. Els dos números anteriors han estat dibuixats per en Jaume Cots. Doncs bé, acabada la feina de fer les pàgines de còmic, se'm va ocórrer fer aquesta portada.

Hace unas semanas, os enseñé el trabajo que estaba haciendo: el cómic La Orden del Escorpión. Es el tercer álbum de una colección, El Gamarús (Editado por el Instituto de Cultura de la Ciudad de Olot). El guión es de en Pep Fargas. Son episodios históricos, explicados al 50% con texto, 50% con cómic, con elementos de ficción para hacer la lectura más entretenida. Los dos números anteriores han sido dibujados por Jaume Cots. Pues bien, acabada el trabajo de hacer las páginas de cómic, se me ocurrió hacer esta portada.

A few weeks ago, I showed you the work that it was doing: the comic The Order of the Scorpion. It is the third album of a collection, El Gamarús (Edited by the Institute of Culture of the City of Olot). The script is from Pep Fargas. There are historical episodes explained 50 % with text, 50 % with comic, with fiction elements to make most entertaining the reading. The two previous numbers have been drawn by Jaume Cots. Well, finished the work of doing the comic pages, I did this front page.

diumenge, 22 de març de 2009

Els Aiguamolls de l'Empordà.

Sortida d'un diumenge primaveral: els Aiguamolls de l'Empordà. I pensar que tot això va anar d'un pèl que no fos una urbanització dels pebrots! Un passeig entretingut mirant el llibre d'ocells i acompanyats d'una temperatura agradable. Llàstima que encara sigui una mica d'hora i encara no hi ha gaire varietat d'ocells. Tot i així, hem vist un fotimer de cigonyes, d'ànecs collverd, de gavines, de corbs marins i uns quants cabussets, fotges i martinets blancs. Ah! I un pitroig que ens observaba curiós. Tot d'un plegat, ha girat cua i ha marxat, però no abans d'expressar la seva opinió en forma de cagarada.
"A vegades, els ocells fan cagarades!"
Tornant, per la carretera, hem vist dos aligots comuns. Dia d'ocells, avui.

Salida de un domingo primaveral: los Aiguamolls de l'Empordà. Y pensar que todo esto fue de un pelo que no fuera una urbanización de las narices! Un paseo entretenido mirando el libro de pájaros y acompañados de una temperatura agradable. Lástima que todavía sea algo temprano y todavía no hay demasiada variedad de pájaros. Aún así, hemos visto un montón de cigüeñas, de ánades azulones, de gaviotas, de cuervos marinos y unos cuántos zampullines, fochas y garzetas comunes. Ah! Y un petirrojo que nos observaba curioso. De repente, ha girado cola y ha marchado, pero no antes de expresar su opinión en forma de cagarada.
"A veces, los pájaros hacen cagaradas!" (dice el dicho catalàn).
Volviendo, por la carretera, hemos visto dos aguiluchos comunes. Día de pájaros, hoy.

A Sunday spring outcome: the Aiguamolls de l'Empordà. And to think that all this was supposed to be turned into apartments! An entertained walk looking at the birds book and accompanied by an agreeable temperature. A pity that is still something early and there is no too much birds variety yet. Nevertheless, we have seen lots of storks, mallards, gulls, coots, cormorants and a few little grebes and little egrets. Ah! And a robin that was observing us with curiosity. Suddenly, it has turned tail and has left, but not before expressing his opinion in the shape of a dropping.
"Sometimes, birds make droppings!" (Catalan saying).
In the way back home, at the road, we have seen two common eaglets. Day of birds, today.

divendres, 20 de març de 2009

Els Brons i l'Exèrcit Invisible (i 5)
I finalment, el procés de la portada. A dalt de tot, l'esbós. Després, com va anar evolucionant la composició de la portada. Ara hi afegim una cosa, en traiem una altra... Sempre és important que la portada quedi el màxim d'atractiva i descriptiva alhora. Sempre és un plaer poder discutir d'aquestes coses amb l'autora i l'editora. És la gran avantatge de les petites i mitjanes editorials.
Un dels elements que va saltar de la portada final, un helicòpter molt especial, el vaig aprofitar per fer una petita il·lustració de la contraportada. M'agrada molt! Sembla un talp!

Y finalmente, el proceso de la portada. A encima de todo, el boceto. Después, cómo fue evolucionando la composición de la portada. Ahora añadimos una cosa, sacamos otra ... Siempre es importante que la portada quede el máximo de atractiva y descriptiva al mismo tiempo. Siempre es un placer poder discutir de estas cosas con la autora y la editora. Es la grande ventaja de las pequeñas y medianas editoriales.
Uno de los elementos que saltó de la portada final, un helicóptero muy especial, lo aproveché para hacer una pequeña ilustración de la contraportada. ¡Me gusta mucho! ¡Parece un topo!

And finally, the making off for the front page. On the top, the outline. Afterwards, how the composition keep on evolving. Now we add a thing to it, we remove another from it... It is always important for the front page to be both attractive and descriptive at the same time. It is always a pleasure to be able to discuss these things with the author and the editor. It is the advantage of the small and medium publishing houses.
One of the elements that were removed from the definitive front page, a very special helicopter has been used for as in the counter title page.
I like it a lot! It seems a mole!

dijous, 19 de març de 2009

Eufòria 5, Esperança 0.

Mazoni ha tret nou disc. Baixant... (de l'Itunes, mal pensats!)
Mazoni ha sacado nuevo disco. Bajando... (de Itunes, mal pensados!)
Mazoni has published a new disc. Dowloading... (of Itunes, evil thought!)

Els Brons i l'Exèrcit Invisible (4)

No val a badar! Sort que algú es va adonar (no recordo si l'editora o l'autora) que en l'escena de la boira no hi havia el personatge del darrera! Ups! Sort que vaig ser a temps de rectificar...

¡No valen despistes! ¡Suerte que alguien se dió cuenta (no recuerdo si la editora o la autora) que en la escena de la niebla no había el personaje de detrás! ¡Ups! Suerte que estabe a tiempo de rectificar ...

It is not worth to daydream! Fortunately someone noticed (I do not remember if it was the editor or the author) that in the scene of the fog the character in the back was missing! Ups! Luckily I could rectify on time...

dimecres, 18 de març de 2009

Els Brons i l'Exèrcit Invisible (3)

Éssers fantàstics i castells! Què més puc demanar per passar-m'ho bé dibuixant?
¡Seres fantásticos y castillos! ¿Qué más puedo pedir para pasármelo bien dibujando?
Fantastic beings and castles! What else can I to have a good time drawing?

dimarts, 17 de març de 2009

Avui m'ha arribat a casa... :)

Els Brons i l'Exèrcit Invisible (2)

Vet aquí les dues primeres il·lustracions, amb el llapis i un esbós. M'encanta dibuixar els porxos i les teulades de les cases dels Brons...

He aquí las dos primeras ilustraciones, con el lápiz y un esbozo. Me encanta dibujar los porches y los tejados de las casas de los Brons ...

Here are the two first illustrations, with the pencil and an outline. I do enjoy drawing the porches and the roofs of the houses of the Brons...

dilluns, 16 de març de 2009

Els Brons i l'Exèrcit Invisible (1)


Dues bones notícies pel que fa a la col·lecció de novel·les infantils Els Brons que escriu la Dolors Garcia i Cornellà i que edita Edicions del Pirata ... i dels que jo faig les il·lustracions :)
La primera, el XXV Saló del Llibre Infantil i Juvenil (Mollerussa, 27 d’abril al 10 de maig) i les Setmanes del Llibre Infantil i Juvenil 2009-10 han seleccionat un llibre dels Brons per a l’exposició «Selecció millors llibres del 2008». Genial!
I segona, per arrodonir aquesta bona notícia, l'editora ens fa saber que d'aquí a poc temps ja hi haurà distribuït el tercer número d'aquesta sèrie, "Els Brons i l'Exèrcit Invisible".
Per celebrar-ho, dedicaré tota aquesta setmana a ensenyar les il·lustracions d'aquest darrer llibre. Endavant, Brons! :)

Dos buenas noticias con respecto a la colección de novelas infantiles Els Brons que escribe Dolors Garcia i Cornellà y que edita Edicions del Pirata ... y de los que yo hago las ilustraciones :)
La primera, el
XXV Saló del Llibre Infantil i Juvenil (Mollerussa, 27 de abril al 10 de mayo) y las Semanas del Libro Infantil y Juvenil 2009-10 han seleccionado un libro de los Brons para la exposición «Selección mejores libros del 2008». ¡Genial!
Y segunda, para redondear esta buena noticia, la editora nos hace saber que de aquí a poco tiempo ya habrá distribuido el tercer número de esta serie,
"Els Brons i l'Exèrcit Invisible". Para celebrarlo, dedicaré toda esta semana a enseñar las ilustraciones de este último libro. ¡Adelante, Brons! :)

Two good news regarding the collection of infantile novels Els Brons written by Dolors Garcia i Cornellà edited by Editions of the Pirate... and whose illustrations I make :)
The first, the
XXV Hall of the Child and Juvenile Book (Mollerussa, 27 April in the 10 May) and the Week of Infantile and Juvenile Book 2009-10 have selected a book of the Brons for the «best books of 2008 selection». Great!
And second, the editor has let us know that the third number of this series, "Els Brons and the Invisible Army", will be distributed shortly. To celebrate it, I will dedicate all this week to post the illustrations of this last book. Long live to the Brons! :)