Orn·is Comics App

dilluns, 27 de juny de 2011

Esbossos fets amb retoladors de colors (1)


Una setmana més, dibuixos escanejats de la meva llibreta d'esbossos... Aquest any m'he proposat dedicar alguna hora a la setmana a fer esbossos i dibuixos sense que tinguin res a veure amb la feina.

Una semana más, dibujos escaneados de mi libreta de esbozos... Este año me he propuesto dedicar alguna hora a la semana a hacer esbozos y dibujos sin que tengan nada que ver con el trabajo.

One more week, scanned drawings of my notebook of sketches... This year I have in mind to spend some hours a week doing sketches and drawings without they having anything to do with the work I am doing at that moment.

diumenge, 26 de juny de 2011

Ulldeter-Bastiments-Prats de Bacivers

Coma de Freser, mentre pugem al Bastiments

 Dalt del Bastiments

Dalt de Prats de Bacivers,  amb el Bastiments 

Un estol de voltors s'ha enlairat ben a prop nostre

L'estany de Bacivers amb el Bastiments 

Tornant, passem per l'antic refugi d'Ulldeter.

Ahir vam fer una bonica excursió circular: del refugi d'Ulldeter, pugem al Bastiments pel Coll de la Marrana. Del Bastiments, anem fins al Pic de Prats de Bacivers. D'allà, baixem fins a l'estany de Bacivers i baixant pel coll de la Geganta tornem a Ulldeter. Hem gaudit d'unes grans vistes!

Ayer hicimos una bonita excursión circular: del refugio de Ulldeter, subimos al Bastiments por el Coll de la Marrana. Del Bastiments, vamos hasta el Pic de Prats de Bacivers. De allí, bajamos hasta el estany de Bacivers y bajando por el coll de la Geganta volvemos a Ulldeter. ¡Hemos disfrutado de unas grandes vistas! 


Yesterday we made a beautiful circular excursion: from the shelter of Ulldeter, we rise to the Bastiments through the Coll de la Marrana. From the Bastiments, we go until the Pic de Prats de Bacivers. From there, we go down until the Estany Bacivers and we go back to Ulldeter descending from the coll de la Geganta. We have enjoyed some really nice sights!

divendres, 24 de juny de 2011

Puja aquí que veuràs...

En fer aquest esbós em vaig equivocar amb l'escut. El braç no quadra. Així que improviso i faig que el guerrer du l'escut lligat al colze. Què pot fer, doncs, amb el braç i la mà que queden pràcticament amagats sota l'escut? ... :)

Al hacer este esbozo me equivoqué con el escudo. El brazo no cuadra. Así que improviso y hago que el guerrero lleva el escudo atado al codo. ¿Qué puede hacer, pues, con el brazo y la mano que quedan prácticamente escondidos bajo el escudo? ... :)  

On making this outline I made a mistake with the shield. The arm does not square. So I improvise and make the warrior wear|carry the shield tied to the elbow. What it can make, then, with the arm and the hand that come off practically hidden by the shield? ... :)

dilluns, 20 de juny de 2011

Uns esbossos ràpids d'animals

Quatre línies per recordar com són alguns dels animals que podia haver de dibuixar en "directe" davant els alumnes més petits de l'Escola de Can Puig. Ei! No és fàcil! Com van les ratlles dels tigres? Les girafes tenen banyes?

Cuatro líneas para recordar cómo son algunos de los animales que podía tener que dibujar en "directo" delante de los alumnos más pequeños de la Escuela de Can Puig. ¡Ey! ¡No es fácil! ¿Cómo van las rayas de los tigres? ¿Las jirafas tienen cuernos?

Four lines to remember how to draw any of the animals that I might have to draw “live" in front of the smallest pupils of the School of Can Puig. Ey! It is not easy! How do the lines of the tigers go? Do giraffes have horns?

dimecres, 15 de juny de 2011

dimarts, 14 de juny de 2011

dilluns, 13 de juny de 2011

Queralbs-Coma de Vaca-Torreneules-Núria

Pujant per les Gorgues del Freser


 La Coma del Freser i el Refugi de Comadevaca (o Manelic)


 Un isard no gaire poruc

 Dalt del Torreneules

Dalt del Torreneules: mirant cap al Coll de Carançà

Dalt del Torreneules: el Puigmal a l'esquerra

Ahir vam fer una excursió dura però realment espectacular. Són 1.500 metres de desnivell, però es passa per boscos, gorgues, prats i cims. Aquesta ruta era la que feia (i ens va donar la idea de fer-la un altre dia) en Joan Puigcercós, un dia que el vam trobar pujant per les Gorgues del Freser. És, per nosaltres, una de les excursions més boniques d'aquesta zona.

Ayer hicimos una excursión dura pero realmente espectacular. Son 1.500 metros de desnivel, pero se pasa por bosques, pozas, prados y cimas. Esta ruta era la que hacía (y nos dio la idea de hacerla otro día) Joan Puigcercós, un día que lo encontramos subiendo por las Gorgues del Freser. Es, para nosotros, una de las excursiones más bonitas de esta zona.

Yesterday we did a demanding but really spectacular excursion. They are 1.500 meters of unevenness, but you go through forests, pools, meadows and peaks. This route was the one that  Joan Puigcercós was doing  a day that we encountered him rising the Gorgues del Freser (and he gave us the idea of doing it another day). This route is, for us, one of the most beautiful excursions of this zone. 

dissabte, 11 de juny de 2011

Escola Els Til·lers d'Artesa de Lleida

La Dolors Garcia Cornellà en acció! :)Visita a l'Escola Els Til·lers d'Artesa de Lleida, juntament amb l'escriptora Dolors Garcia i Cornellà. Vam parlar, sobretot, del llibre que li vaig il·lustrar titulat Peripècies d'un rescat (bloc1, bloc2, bloc3 i bloc4).

Visita en la Escola Els Til·lers de Artesa de Lleida, junto con la escritora Dolors Garcia i Cornellà. Hablamos, sobre todo, del libro que le ilustré titulado Peripècies d'un rescat (bloc1, bloc2, bloc3 i bloc4).

Visit to the school  Escola Els Til·lers of Artesa de Lleida, together with the writer Dolors Garcia i Cornellà. We spoke, especially, about the book that I illustrated titled Peripècies d'un rescat (bloc1, bloc2, bloc3 i bloc4).

divendres, 10 de juny de 2011

Reduir, minimitzar, eliminar.

 
Concentració Plaça de la Verge de València
9 de Juny de 2011: Escola en valencià. 4/4 (YouTube)

"Les concentracions contra el decret
del Consell clamen per la llengua a l'escola"
(Vilaweb)


"El Túnel, 1"
(Bloc Joan F. Mira)


Links trets de Vilaweb:(font: directe.cat) 

Esbossos de dones (i 5)

Com sol passar, l'esbós més espontani acaba desenvolupant en el millor dibuix de la sessió. Tots els esbossos d'aquesta setmana són irregulars, amb errors, inacabats, però crec que tenen certa gràcia. I per arrodonir aquest últim esbós amb un aire de ceràmica grega clàssica, hi afegeixo una llança, una carbassa-cantimplora, una sanefa i... un sàtir!

Como suele pasar, el boceto más espontáneo acaba desarrollando el mejor dibujo de la sesión. Todos los bocetos de esta semana son irregulares, con errores, inacabados, pero creo que tienen cierta gracia. Y para redondear este último boceto con un aire de cerámica griega clásica, añado una lanza, una calabaza-cantimplora, una cenefa y ... ¡un sátiro! 

As it usually happens, the most spontaneous sketch ends up developing in the best drawing of the session. All the  sketchs of this week are irregular, with errors, unfinished, but I believe that they have a certain grace. And to round this last  sketch with an air of classical Greek pottery, I add there a lance, a pumpkin-water bottle, an ornamental border and... a satyr!

dimecres, 8 de juny de 2011

Llei Òmnibus: un pas enrera

Una de les lleis que modifica la "Llei Òmnibus" que segurament passarà desapercebuda, degut a la gran quantitat de reformes d'aquesta macro-llei, és la que prohibeix a les motos passar per pistes o camins forestals més estrets de 4 metres. L'afició i la indústria de la moto té una gran tradició a Catalunya, és ben cert. Però, ¿cal que es pugui accedir a per tot arreu amb moto i quads? ¿Cal permetre competicions de motor en espais naturals protegits?
El més correcte seria delimitar circuits on practicar aquest esport. Zones de poc interès natural i properes a nuclis urbans. Però això significa prendre la decisió valenta i posar-se a treballar: reunir el sectors de la moto, els agricultors i els excursionistes, i compensar d'alguna manera al propietari del terreny. Seria difícil i laboriós, però es podria aconseguir. Però no, el govern es treu el problema de sobre i el carrega sobre els ciutadans. D'una part, el sector excursionista, que treballa per conservar els corriols i camins, i el sector agrari, que utilitza els camins forestals per treballar. D'altra part, el sector motorista, que amb la seva activitat lúdica perjudiquen de forma evident camins i corriols, per no parlar de la contaminació acústica. El govern evita legislar i trasllada el conflicte als ciutadans. Què passarà quan es trobin un grup d'excursionistes marcant i mantenint un corriol amb un grup de motoristes aixafant el que estant fent?
Si el govern deixa de fer la seva feina, i simplement, es posa al servei d'un sector concret, acaba creant situacions de conflicte. Això ho sap tothom.

 
 Ens trobarem motoristes per aquí?

Una de las leyes que modifica la "Llei Òmnibus" que seguramente pasará desapercibida, debido a la gran cantidad de reformas de esta macro-ley, es la que prohíbe a las motos pasar por pistas o caminos forestales más estrechos de 4 metros. La afición y la industria de la moto tiene una gran tradición en Catalunya, es cierto. Pero, ¿hace falta que se pueda acceder a todas partes en moto y quad? ¿Hay que permitir competiciones de motor en espacios naturales protegidos?
Lo más correcto sería delimitar circuitos donde practicar este deporte. Zonas de poco interés natural y cercanas a centros urbanos. Pero esto significa tomar la decisión valiente y ponerse a trabajar: reunir el sectores de la moto, los agricultores y los excursionistas, y compensar de alguna manera al propietario del terreno. Sería difícil y laborioso, pero se podría conseguir. Pero no, el gobierno se saca el problema de encima y lo carga sobre los ciudadanos. De una parte, el sector excursionista, que trabaja para conservar los senderos y caminos, y el sector agrario, que utiliza los caminos forestales para trabajar. De otra parte, el sector motorista, que con su actividad lúdica perjudican de forma evidente caminos y senderos, por no hablar de la contaminación acústica. El gobierno evita legislar y traslada el conflicto a los ciudadanos. ¿Qué pasará cuando se encuentren un grupo de excursionistas marcando y manteniendo un sendero con un grupo de motoristas aplastando lo que estando haciendo?
Si el gobierno deja de hacer su trabajo, y simplemente, se pone al servicio de un sector concreto, acaba creando situaciones de conflicto. Esto lo sabe todo el mundo.

Veurem competicions de vehicles motoritzats en espais 
protegits com aquest o similars? Ens hem tornat bojos???

One of the laws that is modified by the "Llei Òmnibus" that might go unnoticed, due to the big quantity of reforms of this macro-law, is the one that prohibits the motorbikes to drive in forest tracks narrower than 4 meters. The industry of the motorbike has a big tradition in Catalunya, it is true. But: is it imperative that motorbikes and quad have granted access anywhere? Is it necessary to allow engine competitions in protected natural spaces?
The most correct thing would be to delimit circuits where to practise this sport. Areas with little natural interest and near to urban centers. But this means to take a brave decision and to start working: to assemble the sectors of the motorbike, the farmers and the excursionists, and to compensate somehow the owner of the area. It would be difficult and laborious, but it might be achieved. But no, the government avoids the problem and forwards it to the citizens. In one hand, the sector excursionist, who works to preserve the footpaths and ways, and the agrarian sector, which uses the forest tracks to work. On the other hand, the motorcyclist sector, that with his playful activity they evidently harm the ways and footpaths, for not speaking about the acoustic contamination. The government avoids legislate and moves the conflict to the citizens. What will happen when a group of excursionists who is marking and preserving a footpath encounters a group of motorcyclists squashing what they have been doing?
If the government stops doing his work, and simply, it puts itself to the service of a concrete sector, it ends up by creating conflict situations. Everybody knows this.

Esbossos de dones (3)

dilluns, 6 de juny de 2011

Esbossos de dones (1)


En qualsevol altre ofici, reconèixer públicament que penses en senyores nues durant molta estona et classificaria com a pervertit. Una de les poques avantatges de ser dibuixant ;)

En cualquier otro oficio, reconocer públicamente que piensas en señoras desnudas durante mucho rato te clasificaría como pervertido. Una de las pocas ventajas de ser dibujante ;) 

In any other profession, to recognize publicly that you think of nude ladies during a lot of time it would classify you as perverted. One of the few advantages of being a cartoonist ;)