Orn·is Comics App

dissabte, 30 de maig de 2009

Categoria de Vot Popular: Millor Obra per l'Orn #2.

Aquest matí, com cada matí, faig una repassada als blocs i les webs que miro habitualment i... quan obro el Zona Negativa... Caram! Es veu que he guanyat, a la Categoria de Vot Popular, el premi de Millor Obra per l'Orn #2. No m'ho esperava gens, la veritat. Què puc dir? Moltes gràcies a tots el que m'heu votat. Segur que hi ha molts autors i moltes obres que també es mereixen aquest premi... però els premis són el que són, no cal donar-hi més voltes. Aquest reconeixement popular arriba en un bon moment. Per cert, demà i demà passat tornaré a ser al Saló de Bcn, potser us ho podré agrair a alguns de vosaltres personalment. Moltes gràcies a tothom!

Esta mañana, como cada mañana, hago una repasada a los blogs y las webs que miro habitualmente y... cuando abro el Zona Negativa... Caramba! Se ve que he ganado, en la Categoría de Voto Popular, el premio de Mejor Obra por la Orn #2. No me lo esperaba, la verdad. ¿Qué puedo decir? Muchas gracias a todos el que me habéis votado. Seguro que hay muchos autores y muchas obras que también se merecen este premio... pero los premios son lo que son, no hace falta darle más vueltas. Este reconocimiento popular llega en un buen momento. Por cierto, mañana y pasado mañana volveré a ser al Salón de Bcn, quizás os lo podré agradecer a algunos de vosotros personalmente. ¡Muchas gracias a todos!

This morning, like every morning, I revised to the blocs and the webs at that I usually follow and... when I open Zona Negativa... Gosh! It seems that I have won, in the Category of Popular Vote, the award of Better Work for Orn #2. To be honest I must say that I didn't expected it. What can I say? Thank you very much to all the people who have voted to me. I am convinced that there are many authors and many works that also deserve this award... but the awards are what they are, you shouldn't give it much thought. This popular recognition comes in a good moment. By the way, tomorrow and the day after tomorrow I will be again in the Saló del Còmic from Bcn, perhaps I will be able to thank some of you personally. Thank you very much to everybody!

divendres, 29 de maig de 2009

Ban i l'Ou de Garsa (1)

Avui divendres, aquest cap de setmana i el proper dilluns es celebra el Saló del Còmic de Bcn. Aprofito aquests dies per penjar un petit còmic de sis pàgines que va quedar finalista (i el van publicar) en un concurs que va organitzar la revista Cavall Fort l'any 2.001. Aquest còmic és una barreja de còmic infantil, humorístic, històric i... hi surt un gos d'atura! Una mena de "tot en Quim Bou" d'una sola entrega! He, he...

Hoy viernes, este fin de semana y el próximo lunes se celebra el Salón del Cómic de Bcn. Aprovecho estos días para colgar un pequeño cómic de seis páginas que quedó finalista (y lo publicaron) en un concurso que organizó la revista Cavall Fort. Este cómic es una mezcla de cómic infantil, humorístico, histórico y... sale un perro pastor! Una especie de "todo Quim Bou" de una sola entrega! He, he...


Today, this weekend and next Monday takes place the
Saló del Comic de Bcn. I profit these days to post a little comic of six pages that was finalist (and published) in a competition that organized the magazine Cavall Fort. This comic is a mixture of child, humorous and historical comic and... a sheepdog appears there! A kind of "all sorts of Quim Bou" in one comic! Ha, ha...

dimecres, 27 de maig de 2009

Saló del Còmic de Bcn.

Aquest saló del còmic, estaré signant còmics a Dolmen, Glenat i l'Escola Joso i a l'editorial Ariadna. Aquest són els dies i hores que m'hi trobareu:
 • Divendres 29, de 18 a 19:30h. seré a l'stand de Dolmen signant Orns, l'Illa, de la Mà, etc...
 • Diumenge 31, a les 12h. seré a Glenat signant Serrallongues amb la guionista Niki Navarro.
 • Diumenge 31, de 16:30 a 18:00 h. seré un altre cop a Dolmen.
 • Dilluns 1, a les 13:00h., em tornareu a trobar a Glenat amb la Niki.
 • Dilluns 1, de 16:30 a 17:30 h. seré a l'stand de la revista Dos Veces Breve.
 • Dilluns 1, a les 18:00h. seré a l'stand de l'Escola Joso (en sóc un antic alumne), on firmaré tot el que em porteu... :)
Este salón del cómic, estaré firmando cómics en Dolmen, Glenat y la Escuela Joso. Éstos son los días y horas que os me encontraréis:
 • Viernes 29, de 18 en 19:30h. estaré en el stand de Dolmen firmando Orns, la Isla, de la Mano, etc ...
 • Domingo 31, a las 12 h. estaré en Glenat firmando Serrallongues con la guionista Niki Navarro.
 • Domingo 31, de 16:30 a 18:00 h. seré otra vez en Dolmen.
 • Lunes 1, en las 13:00h., me volveréis a encontrar en Glenat con la Niki.
 • Lunes 1, de 16:30 a 17:30 h. seré en el stand de la revista Dos Veces Breve.
 • Lunes 1, en las 18:00h. estaré en el stand de la Escuela Joso (soy un antiguo alumno), dónde firmaré todo lo que me traigáis... :)

This Saló del comic, I will be signing comics in Dolmen, Glenat , the School Joso and the publishing house Ariadna. These are the days and hours that you will find me:
 • Friday 29, from 18 to 19:30h. I will be in the stand from Dolmen signing Orns, the Island, of the Hand, etc...
 • Sunday 31, at 12 hr. I will be in Glenat signing Serrallongues along with the scriptwriter Niki Navarro.
 • Sunday 31, from 16:30 to 18:00 h. I will be again in Dolmen.
 • Monday 1, at 13:00h., you will find me again in Glenat with Niki.
 • Monday 1, from 16:30 to 17:30 h. I will be at the stand of the magazine Dos Veces Breve.
 • Monday the 1st, at 18:00h. I will be in the stand of the School Joso (I am former pupil), where I will sign anything you bring along... :)

Esbossos, sense solta ni volta (3)

dilluns, 25 de maig de 2009

Democràcia vs Oclocràcia

Avui, primer dia laborable després de l'inici de la campanya electoral, he hagut de posar Icat, una ràdio musical, per fugir dels tertulians. Se m'ha fet més present que mai un text de Polibi que parla sobre els diferents tipus de govern, i com un sistema polític té tendència a degenerar en una versió "perversa" (Polibi ens vol moralitzar, no se n'amaga) . És clar que hi ha una gran distància, en temps, en el mateix significat dels termes, etc... però sempre va bé reflexionar una mica.
Tret de la GDLC:
Democràcia : [1803; del ll. td. democratia, i aquest, del gr. dēmokratía 'govern del poble'] f POLÍT 1 Doctrina política que defensa la intervenció del poble en el govern i en l'elecció dels governants.
Oclocràcia: [1888; del gr. okhlokratía, íd., comp. de ókhlos 'multitud' i krátos 'força, poder'] f Govern de la multitud, de la turba.
Segons Polibi, quan les generacions han oblidat l'anterior sistema de govern que van canviar, tendeixen a acomodar-se, a donar per fetes coses que no ho són, a no mirar pel bé comú, a buscar exclusivament el profit particular,... En aquesta "degeneració moral i política", els valors morals s'inverteixen: els mesquins i els aprofitats són alabats, els cridaners i els irreflexius són els exemples a seguir. Quan els ciutadans obliden els seus deures, els nous líders no són els més savis, els més llestos o els més preparats, són aquells que afalaguen la turba amb boniques paraules que, de ben segur, saben que mai podran complir.
Sí, avui és dilluns i m'he aixecat amb el peu esquerre.

Hoy, primer día laborable después del inicio de la campaña electoral, he tenido que poner Icat, una radio musical, para huir de los tertulianos. Se me ha hecho más presente que nunca un texto de Polibio que habla sobre los diferentes tipos de gobierno, y como de un buen sistema tiene tendencia a degenerar en una versión "perversa" (Polibio nos quiere moralizar, no se esconde). Claro está que hay una gran distancia, en tiempo, en el mismo significado de los términos, etc ... pero siempre va bien reflexionar un poco.
Extraido la
GDLC:
Democracia:
[1803; del
ll. td. democratia, y éste, del gr. dmokratía 'gobierno del pueblo'] fPOLÍT 1 Doctrina política que defiende la intervención del pueblo en el gobierno y en la elección de los gobernantes.
Oclocràcia
: [1888; del gr. okhlokratía, íd., comp. de ókhlos 'multitud' y krátos 'fuerza, poder]' f Gobierno de la multitud, de la turba.
Según Polibio, cuando las generaciones han olvidado el anterior sistema de gobierno que cambiaron, tienden a acomodarse, a dar por hechas cosas que no lo son, a no mirar por el bien común, a buscar exclusivamente el provecho particular ... En esta "degeneración moral y política", los valores morales se invierten: los mezquinos y los aprovechados son alabados, los chillones y los irreflexivos son los ejemplos a seguir. Cuando los ciudadanos olvidan sus deberes, los nuevos líderes no son los más sabios, más listos o más preparados, son aquéllos que alimentan la turba con bonitas palabras que, a buen seguro, saben que nunca podrán cumplir. Sí, hoy es el lunes y me he levantado con el pie izquierdo.

Today, the first working day after the beginning of to the election campaign, I have had to synchronise Icat, a musical radio, to run away from the opining gathering members. I have thought of a text from Polybius where he speaks about the different types of government, and as a potilical system has trend to degenerate into a "perverse" version (Polybius moralizes, he does not hide his agenda). Of course that there is a great distance, in time, in the meaning of the terms, etc... but its good to think about it.
Except for the
GDLC:
Democracy: [1803; of the ll. td. democratia, and this, of the gr. dmokratía 'government of the people|village'] f POLÍT 1 political Doctrine that defends the intervention of the people|village in the government and in the choice of the rulers.
Oclocracy:
[1888; of the gr. okhlokratía, íd., comp. of ókhlos 'crowd|mass' and krátos 'force|strength, power]' f Government of the crowd|mass, of the peat.

According to Polybius, when the generations have forgotten the former system of government that they changed, they tend to adapting, to consider for granted things that are not, to not look for the common good, to search the particular benefit exclusively... In this "moral and political degeneration", the moral values are inverted: the mean ones and the diligent ones are praised; the shouters and the thoughtless ones are the examples to be. When the citizens forget |their duties, the new leaders are not the wisest, cleverest or more preparations, are those who flatter the peat with beautiful words, they know, for sure, they will never be able to fulfill. Yes, today it is Monday and I have gotten up with the left foot.

Esbossos, sense solta ni volta (1)

dissabte, 23 de maig de 2009

Montpetit i Montmajor.

El Montmajor des de Bodelquer
El Montpetit i l'ermita de Sant Martí de Toralles

Ases a Toralles
Montmajor des del Montpetit

Sortint de prop d'Oix, donem la volta al Montmajor i pugem al Montpetit, on no hem trobat el castell (queden poques restes) i la xafogor en ha enganxat de ple... Quin fart de suar!

Saliendo de cerca de Oix, damos la vuelta al Montmajor y subimos al Montpetit, donde no hemos encontrado el castillo (quedan pocos restos) y el bochorno nos ha enganchado de lleno ... ¡Qué hartón de sudar!

Going out close from Oix, we go round the Montmajor and rise to the Montpetit, where we have not found the castle (few rests remain) and the sultry weather has stroke us completely... Which way of sweating!

divendres, 22 de maig de 2009

Robots! (i 5)

I per acabar aquesta setmana dedicada als robots, aquesta il·lustració... Fa molts anys (parlem de l'any 1.999), feia classes de còmic a mainada. Quan tenia moltes ganes de dibuixar, i mentre ells feien un exercici, fèiem un joc. Els alumnes em deien un tema i jo feia un dibuix ràpid que, un cop acabat, sortejava entre els alumnes. Pel que tinc apuntat a la fotocòpia, sembla que li va tocar a en Josep Ruiz. Vés a saber on para en Josep Ruiz a aquestes altures!

Y para acabar esta semana dedicada a los robots, esta ilustración ... Hace muchos años (hablamos del año 1.999), daba clase a niños. Cuánto tenía muchas ganas de dibujar, y mientras ellos hacían un ejercicio, hacíamos un juego. Los alumnos me decían un tema y yo hacía un dibujo rápido que, una vez acabadoo, sorteaba entre los alumnos. Por lo que tengo apuntado en la fotocopia, parece que le tocó a Josep Ruiz. ¡Vete a saber dónde para Josep Ruiz a estas alturas!
El robot dice: ¡Soy el mejor! ¡Estoy programado para ser el mejor dibujante! ¡Soy genial! ¡Todo un artista!

And this illustration to end this week devoted to the robots... Many years ago (we speak about year 1.999) I used to teach comic to children. When I felt like drawing, and while they were doing an exercise, we came up with a game. The pupils proposed me a subject and I would make a fast drawing that, once finished, I raffled among the pupils. According to the notation I have in the photocopy, it seems that this one corresponded to Josep Ruiz. I wonder what has become of Josep Ruiz!
The robot says: I am the best! I am programmed to be the best cartoonist! I am brilliant! A great artist!

Recordeu!

dijous, 21 de maig de 2009

Robots! (4)

Una il·lustració que vaig fer per un fanzine d'una gent de Cassà de la Selva. "Que treballi el robot, mentre em fumo una cigarreta!" He, he...

Una ilustración que hice para un fanzine de una gente de Cassà de la Selva. ¡"Que trabaje el robot, mientras me fumo un cigarrillo"! He, he ...

An illustration that I made for a fanzine from Cassà de la Selva. "let the robot work, while I smoke a cigarette"! Ha, ha...

dimecres, 20 de maig de 2009

Robots! (3)

Bé, aquest dibuix no correspon a la llibreta d'esbossos, és una il·lustració que vaig fer per un fanzine anomenat Flashcinder. També fa uns quants anys, d'això...

Bien, este dibujo no corresponde a la libreta de esbozos, es una ilustración que hice para un fanzine llamado Flashcinder. También hace unos cuantos años, de esto ...

Well, this drawing does not correspond to the notebook of outlines. It is an illustration that I made for a fanzine named Flashcinder. Also made a few years ago …

dimarts, 19 de maig de 2009

Més robots...!

En Marc Vicens, ja que parlem de robots, m'envia aquesta foto. A partir d'un dibuix seu, en Joan Carrillo de Ridaura, excel·lent ceramista, ha fet aquesta criatura de fang cuit, que serveix per donar uns premis de recerca de la UdG. Estem rodejats de robots! :)

Marc Vicens, ya que hablamos de robots, me envía esta foto. A partir de un dibujo suyo, Joan Carrillo de Ridaura, excelente ceramista, ha hecho a esta criatura de barro cocido, que sirve para dar unos premios de investigación de la UdG. ¡Estamos rodeados de robots! :)

Since we speak about robots, Marc Vicens, sends me this photo. From a drawing of his, Joan Carrillo from Ridaura, excellent ceramist, has done this creature of terracotta, which is given as awards of investigation in the UdG. We are surrounded with robots!:)

Robots! (2)

- Un altre cop les bugies!
- Mecà...!

- ¡Otra vez las bugías!
- ¡Caguen...!

- Again the sparkplugs!
- Shit!

dilluns, 18 de maig de 2009

Aquest divendres, presentació a la Llibreria 22.

S'avisa que l'il·lustrador estarà mig amagat i no parlarà en públic... ;)
Se avisa de que el ilustrador estará medio escondido y no hablará en público ... ;)
Please be informed that the illustrator will remain half hidden and he will not speak in public... ;)

Robots! (1)

No em surt gaire bé, la CI-FI... però, com qualsevol dibuixant, de tant en tant, començo per un cargol i acabo fent un robot! Aquest d'avui està fet fa més de deu anys... durant un dia que m'avorria molt, suposo... :)

No me sale muy bien, la CI-FI ... ¡pero, como cualquier dibujante, de vez en cuando, empiezo por un tornillo y acabo haciendo un robot! Éste de hoy está hecho de hace más de diez años ... durante un día que me aburría mucho, supongo ... :)

I'm not very good at drawing CI-FI ... but, like any cartoonist from time to time, I start with a screw and I end up making a robot! This of today was made more than ten years ago... during a day that was quite bored, I suppose... :)

dissabte, 16 de maig de 2009

El Talló

Un grup d'àligues.

Un faig centenari.

La cara sud, dalt del Talló.

La cara nord, dalt del Talló.

De baixada, cavalls i poltres!

Avui hem fet una excursió fins al Talló, una muntanya entre Oix i Beget. El dia ha acompanyat, tot i que feia molt de sol, un vent fresc ha ajudat a suportar les altes temperatures...
Ha estat bé veure un grup d'àligues (més de set) que volaven juntes. Són uns animals magnífics! No sabia que feien vida "familiar" (de fet, en sé poques coses, dels ocells) La setmana passada vam tornar a veure voltors. I baixant, un grup de cavalls amb tres poltres que paraven el sol tranquil·lament... Són les cireretes que fan més especial la sortida.

Hoy hemos hecho una excursión hasta el Telló, una montaña entre Oix i Beget. El día ha acompañado, aunque hacía mucho de sol, un viento fresco ha ayudado a soportar las altas temperaturas ...
Ha sido bonito ver un grupo de águilas (más de siete) que volaban juntas. ¡Son unos animales magníficos! No sabía que hacían vida "familiar" (de hecho, sé pocas cosas, de los pájaros) La semana pasada volvimos a ver buitres. Y bajando, un grupo de caballos con tres potros que paraban el sol tranquilamente ... Son detalles que hacen más especial la salida.

Today we have made an excursion until the Talló, a mountain between Oix i Beget. It has been a very nice day, even though it was quite sunny, a cool wind has helped to bear the high temperature...
It has been nice to see a group of eagles (more than seven) flying together. They are magnificent animals! It did not know that they had a "family" life (as a matter of fact, I know few things, about birds) last week we saw vultures again. And in the way down, today we've seen a group of horses with three foals having a sun bath calmly... These are the details that make the exit more special.

divendres, 15 de maig de 2009

Dos Veces Breve nº 18 especial Espadas

El còmic Sordons, que us ensenyava la setmana passada, sortirà publicat en un especial espases de la revista Dos Veces Breve. La podreu trobar al Saló del Còmic de Barcelona! A part de la temàtica, que m'encanta, hi participen autors molt bons! Tot un honor ésser-hi!

El cómic Sordons, que os ensenyé la semana pasada, saldrá publicado en un especial espadas de la revista Dos Veces Breve. ¡La podréis encontrar en el Salón del Cómic de Barcelona! ¡Aparte de la temática, que me encanta, participan autores muy buenos! ¡Todo un honor estar incluído!

The comic Sordons, which I showed you last week, will be published in one special swords of the magazine Dos Veces Breve. You will be able to find it in the Hall of the Saló del Còmic de Barcelona! Apart from the subject matter, which I adore, very good authors participate in it! A real honour to be there!

Dos Veces Breve nº 18 especial Espadas
60 páginas Color
Rústica 30 x 21,5 cm
PVP: 5,95 €

“Todo empezó por Kenny Ruiz: tuvo la idea de un 2VB especial espadas y me insistía con ella en los salones de cómic en que coincidíamos. De primeras, no me parecía que la revista, por su trayectoria, se prestara mucho a la idea. Pero luego, circunscribiendo la idea dentro del género histórico y pensando en que los autores escogiesen una espada y escenario diferente, me resultó más atractiva la fórmula.” (*)

Y no han faltado autores que se entusiasmaran con la idea: Alex Romero y Chema García se han apuntado con el Talwar, la espada hindú del siglo XVII. Patrick Fodéré se pide la espada chevalier de la época de las primeras cruzadas. Quim Bou también tira del terruño y se coge la espada celtíbérica La Tené. Por el contrario, D. López Portolés salta el canal y se planta en la Inglaterra de la invasiones sajonas con la espada Sachs. Kike Benlloch y Brais Rodríguez tiran para el sur y sitúan una gladius romana durante la invasión italiana de Libia... del siglo XX. Montse Martín, Óscar Herrero, Gabor, José Manuel Hurtado y Raúl Arnáiz emprenden una historia en cinco partes que parte de la Mesopotamia del 3300 A.C. hasta el París de la II Guerra Mundial a través de cinco armas: la espada de bronce mesopotámica, la gladius romana, la katana japonesa, el montante medieval germano y la scramasax nórdica. Jordi Bayarri vuelve al terruño y blande la falcata ibérica contra las invasiones romanas en su historieta. Nuevo salto espacio-temporal con Carlos Hernández que utiliza el sable napoleónico para preguntarse dónde quedaron los días de gloria. Lorenzo F. Díaz, Francisco Naranjo y Ricardo Machuca vuelven también a la rubia Albión con la spatha en la mano para centrar su historia en el siglo V. Raule y Sagar Forniés van a la otra cara del mundo para centrar su historia en el Japón de nuestros días con la katana en ristre. Cierra el número Víctor Santos con la espada vikinga en una historieta en la mejor tradición de los relatos salvajes.
Un elenco estelar, 60 páginas a gran tamaño y a todo color, encuadernación con lomo cosido por sólo 5,95 euros. Inexcusable.

“Gigantes como Mora, Ambrós, Iranzo, Gago, Darniz, los hermanos Quesada y tantos otros. (...) los autores de este dos veces breve son herederos naturales de aquellos maestros. Entre sablazos, mandobles y estocadas continúan una gloriosa tradición historietística basada en el entretenimiento sin pretensiones. (...)Un número (...) perfectamente recomendable para degustar con un buen vaso de Colacao con galletas o una rebanada de pan con Nocilla.”(*)
* (De la introducción del 2VB 18 especial Espadas)

Llops! (i 5)


I fins aquí, les il·lustracions dels llops!
¡Y hasta aquí, las ilustraciones de los lobos!
And so far, the illustrations of the wolves!

dijous, 14 de maig de 2009

Més ressenyes sobre l'Orn #3

En Toni Boix fa una ressenya curiosa al bloc Zona Negativa. On comença l'Aventura Fantàstica i comença el Super-heroi? L'aiguabarreig de la ficció ens permet agafar elements de diferents gèneres, arquetips, situacions comunes i barrejar-ho tot...
No hi havia pensat, la veritat, però... L'Orn seria diferent si jo mai hagués llegit cap còmic de super-herois?

Toni Boix hace una reseña curiosa en el blog Zona Negativa. ¿Dónde empieza la Aventura Fantástica y empieza el Super-héroe? La confluencia de la ficción nos permite coger elementos de diferentes géneros, arquetipos, situaciones comunes y mezclarlo todo ... No había pensado, la verdad, sin embargo ... ¿Orn sería diferente si yo nunca hubiera leído ningún cómic de super-héroes?

Toni Boix does curious abstract in the bloc Zona Negativa.Where does the Fantastic Adventure start and does the super-hero start? The confluence of fiction allows us to take elements of different genres, archetypes, common situations and to mix them all... To tell the truth, I had never thought of it, but... Would Orn be different if I had never read any comic of super-heroes?

Llops! (4)


dilluns, 11 de maig de 2009

Llops! (1)


Aquesta setmana penjaré una sèrie de 10 il·lustracions que vaig fer fa temps. Es tracta de dibuixos senzills, en b/n, però que m'agraden força. Per si algú no ho havia notat... m'agrada dibuixar animals!

Esta semana colgaré una serie de 10 ilustraciones que hice hace tiempo. Se trata de dibujos sencillos, en b/n, pero que me gustan bastante. Por si alguien no lo había notado ... ¡me gusta dibujar animales!

This week I will post one series of 10 illustrations that I made so time ago. They are simple drawings in black and white but I like them. In case you haven't noticed... I like to draw animals!

dissabte, 9 de maig de 2009

Puigs dels Llops, Puigsacalm i La Mare de Déu de les Olletes

Puig dels Llops
Puigsacalm des del Puig dels Llops.
Els Pirineus de del Puig dels LLops
La Cova de la Mare de Déu de les Olletes.
Les "olletes", un curiós efecte de l'erosió en les roques.

(Link Panoràmica)

Caminada cap al Puigsacalm, que avui semblava una mica la rambla de la gent que hi havia. Pugem pel camí del Matxos, passem pel pas dels Llops, arribem al Puig dels Llops i llavors continuem fins al Puigsacalm. Podríem haver baixat pel camí dels Ases, però hem refet els nostres passos. Amb tant de llop decideixo que la setmana que ve faré un especial "llops" al meu bloc. Baixant, passem per la cova de la Mare de Déu de les Olletes. No sé si m'agraden més els llocs en concret o els noms que tenen...

Caminada hacia el Puigsacalm, que hoy parecía un poco la rambla de la gente que había. Subimos por el camino del Machos, pasamos por el paso de los Lobos y llegamos al Puig dels Llops. Podríamos haber bajado por el camino de los Asnos, pero hemos rehecho nuestros pasos. Con tanto lobo decido que la semana que viene haré uno especial "lobos" en mi blog.
Bajando, pasamos por la cueva de Madre de Dios de las Olletes. No sé si me gustan más los lugares en concreto o los nombres que tienen ...

Walk towards the Puigsacalm, which today seemed sort of an avenue because of the people who were there. We rise through the path of the Mules, we pursuit through the step of the Wolves and we arrive to the Puig dels Llops and then we continue to the Puigsacalm. We might have gone down for the path of the Donkeys, but we have reworked our steps.
With so much of wolf I've decide that next week my block will be about "wolves" .
Going down, we go by the cave of the Virgin of the Olletes. I do not know if I like the places more or the names that they have...