Orn·is Comics App

diumenge, 28 de febrer de 2010

Ruta megalítica i ciutadella de Roses

Dolmen de la Creu d'en Cobertella

Dolmen del Llit de la Generala

Menhir de la Casa Cremada I

Vista de la badia de Roses, el Montgrí, les Medes...

Ciutadella de Roses

Ja que a l'última excursió vam estar buscant un dolmen sense èxit, aquest cop ens n'hem assegurat. Fem una ruta megalítica curta a prop de Roses. Aprofitem per fer una visita al jaciment i al museu de la Ciutadella de Roses, on hi ha restes de l'antiga Rhode grega fins a l'època moderna.

Ya que a la última excursión estuvimos buscando un dolmen sin éxito, esta vez nos hemos asegurado. Hacemos una ruta megalítica corta cerca de Roses. Aprovechamos para hacer una visita al yacimiento y al museo de la Ciutadella de Roses, donde hay restos de la antigua Rhode griega hasta la época moderna.

Since in the last excursion we were searching without success a dolmen, this time we have made sure to find some. We make a short megalithic route near Roses. We profit to pay a visit to the archaeological park and to the museum of the Ciutadella de Roses, where there are rests of the ancient Greek Rhode until the modern period.

divendres, 26 de febrer de 2010

Més esbossos... (i 5)

Sobre paper reciclat, tinta xina i plomí, llapis per les ombres i retocs en blanc amb el photoshop. Recorda una mica els "monstres" del gran còmic "La Búsqueda del Pájaro del Tiempo" (Le Tendre i Loisel).

Sobre papel reciclado, tinta china y plumilla, lápiz para las sombras y retoques en blanco con el photoshop. Recuerda un poco los "monstruos" del gran cómic "La Búsqueda del Pájaro del Tiempo" (Le Tendre y Loisel).

Over recycled paper, Chinese ink and nib, pencil for the shades and finishing touches in white with the photoshop. It slightly resembles the "monsters" of the great comic "The Search of the Bird of the Time" (Le Tendre and Loisel).

Un costum que tinc i que aplico de tant en tant quan faig esbossos... Crec que em ve de quan estava a al Joso i fèiem el burro amb els amics Albert, Arturo, Félix i la resta ... A mig fer l'esbós, canviar completament l'estil o la intenció... El resultat sempre és... ehem... curiós... :)

Una costumbre que tengo y que aplico de vez en cuando cuando hago esbozos ... Creo que me viene de cuándo estaba en la Joso y hacíamos el burro con los amigos Albert, Arturo, Félix y el resto ... A medio hacer el boceto, cambiar completamente el estilo o la intención ... El resultado siempre es ... ehem ... curioso... :)

A custom that I have and that apply occasionally when I do sketches... I believe that it comes from the time when I was in the Joso and we were doing the donkey with the friends Albert, Arturo, Félix and the all rest... In the middle of the sketch, to change completely the style or the intention... The result is always... ehem... onlooker... :)

dimecres, 24 de febrer de 2010

Més esbossos... (3)

He, he...! De què parlen? És una granota vegetariana?
He, he ...! ¿De qué hablan? ¿Es una rana vegetariana?
Ha, ha...! What do they speak about? Is it a vegetarian frog?

diumenge, 21 de febrer de 2010

Sant Quirze de Colera

Sant Quirze, i al fons, Santa Maria

Pujant capa les Pedres Blanques, Sant Quirze al fons.
Durant gairebé tota l'excursió el veurem.


Passat el coll de Pallerols, ja veiem des del
golf de Roses al Canigó (fora de la foto)


Al coll del Torn, veiem Colliure, la Torre de Madaloc i Banyuls.

L'Empordà als meus peus! I als de l'Heura... :)

Al Coll de Plaja, veiem tot el camí que hem fet (Puig de'n Jordà i el Puig de la Calma)

Matinal al Paratge Natural de l'Albera. Fa molts anys ja havíem visitat Sant Quirze de Colera, quan encara no s'estava restaurant. Fem una ruta circular extreta de la recomanable web Senderisme i Teca. Aquesta excursió és completa: comença i acaba amb romànic i té unes vistes impressionants, a banda i banda de les dues Catalunyes, tot l'Empordà, les muntanyes de la Garrotxa, el Mediterrani, el Canigó nevat... L'únic perill seria enganxar un dia de tramuntana!


Matinal en el Paratge Natural de l'Albera. Hace muchos años ya habíamos visitado Sant Quirze de Colera, cuando todavía no se estaba restaurando. Hacemos una ruta circular extraída de la recomendable web Senderisme i Teca. Esta excursión es completa: empieza y acaba con románico y tiene unas vistas impresionantes, a ambos lados de las dos Catalunyes, todo el Empordà, las montañas de la Garrotxa, el Mediterrani, el Canigó nevado ... ¡El único peligro sería enganchar un día de tramontana!

Morning outing in the Paratge Natural de l'Albera. We had visited Sant Quirze de Colera many years ago, when it was not being restored yet. We do a circular route extracted from the web page Senderisme i Teca. This excursion is complete: it starts and it ends with Romanesque and it has very impressive views, on both sides of the two Catalonias, all the Empordà, the mountains of the Garrotxa, the Mediterranean, the snowed Canigó... The only danger would be to happen to go there in a Tramuntana day!

dimecres, 17 de febrer de 2010

Llibreta d'esbossos, grecs classics... (3)

Una amazona sense cuirassa aixecant-se en un vaixell... Volia provar una postura forçada, en el punt just d'aixecar el cul cap amunt... Hum... No em desagrada, però no m'ha acabat de quedar bé...

Una amazona sin coraza levantándose en un barco ... Quería probar una postura forzada, en el punto justo de levantar el culo hacia arriba ... Hum...No me desagrada, pero no me ha acabado de quedar bien ...

An Amazon without cuirass raising in a ship... I wanted to test a forced posture, the moment in which she raises the bottom from the seat... Hum... I don’t dislike it, but I am not completely satisfied with the result...

dilluns, 15 de febrer de 2010

Llibreta d'esbossos, grecs classics... (1)

Actualment estic llegint la col·lecció d'Osprey Publishing sobre la guerra al món antic... (pdf on-line de mostra de la col·lecció). Imprescindible per tots aquells que ens agrada el món antic.

Actualmente estoy leyendo la colección de Osprey Publishing sobre la guerra en el mundo antiguo ... (pdf on-line de muestra de la colección). Imprescindible para todos aquéllos que nos gusta el mundo antiguo.

I am currently reading the collection from Osprey Publishing about the war in the ancient world... (sample pdf on-line of the collection). Indispensable for all those who like the ancient world.

divendres, 12 de febrer de 2010

Això és rapidesa!

No fa ni unes hores que he penjat el pdf de L'Orn i la Vall dels Pagesos que en TitoEwok ja l'ha traduït al castellà... Moltes gràcies! :) Ja el teniu disponible per descarregar aquí!

No hace ni unas horas que he colgado el pdf de L'Orn y el Valle de los Campesinos que TitoEwok ya lo ha traducido al castellano ... ¡Muchas gracias! :) ¡Ya lo tenéis disponible para descargar aquí!

Just a couple of hours ago I have posted the pdf file Orn and the Valley of the Farmers and TitoEwok has already translated it into Castilian... Thanks a lot! :) You can have it downloaded here!

Orn, el regal: La Vall dels Pagesos

Fa un temps, un lector de l'Orn, en Nel d'Elx, em va enviar un pdf amb un text del tipus "tria la teva aventura" sobre l'Orn. Vaig quedar impressionat... era un text molt cuidat! Encaixava perfectament amb el caràcter de l'Orn, estava molt ben escrit, ... I ho va fer com un regal per mi! Li estic molt agraït! Vaig pensar que podia compartir aquest regal amb tots els altres lectors. Així que vaig fer les il·lustracions, i aquí el teniu!
El podeu descarregar i distribuir lliurement. El text és en català. La traducció al castellà és d'en TitoEwok . Estarem agraïts a qualsevol persona que tingui la paciència i ganes de traduir-lo al castellà, a l'anglès o qualsevol altre idioma (feu-m'ho saber i us enviaré el text per editar).
Gaudiu-lo!
(català)Orn-VallPagesos_Nel&Bou Pdf (880 kb)
(castellà)Orn-ValleCampesinos_Nel&Bou Pdf (880 kb)

Hace un tiempo, un lector de l'Orn, Nel d'Elx, me envió un pdf con una texto del tipo "elige tu aventura" sobre Orn. Quedé impresionado ... ¡era un texto muy cuidado! Encajaba perfectamente con el carácter de l'Orn, estaba muy bien escrito ... ¡Y lo hizo como un regalo para mí! ¡Le estoy muy agradecido! Pensé que podía compartir este regalo con todos los otros lectores. ¡Así que hice las ilustraciones, y aquí lo tenéis!
Lo podéis descargar y distribuir libremente. El texto original es en catalán. La traducción al castellano es de TitoEwok . Estaremos agradecidos a cualquier persona que tenga la paciencia y ganas de traducirlo al inglés o cualquier otro idioma (hacédmelo saber y os enviaré el texto por editar).
¡Disfrutadlo!
(catalán)Orn-VallPagesos_Nel&Bou Pdf (880 kb)
(castellano)Orn-ValleCampesinos_Nel&Bou Pdf (880 kb)

Some time ago, a reader from l'Orn, Nel from Elx, sent me a pdf with one text of the kind “choose your adventure” about Orn. I was very impressed... it was a very thorough text! It fitted in perfectly with the character of Orn, and it was very well written... And he did it as gift to me! I am very grateful to him! Immediately I thought that I could share this gift with all the other readers. So I made the illustrations, and here you are!
You can unload it and distribute freely. The original text is in Catalan. The translation to the Spanish belongs to TitoEwok. We will be grateful to any person who has the patience and desire of translating it into English or any other language (let me know about it and I will send to you the text for editing). Enjoy it!

(Catalán)Orn-VallPagesos_Nel&Bou Pdf (880 kb)
(Spanish)Orn-ValleCampesinos_Nel&Bou Pdf (880 kb)

dijous, 11 de febrer de 2010

Orn HU #4... falta 1 dia pel regal...!!!!!

Fins aquí, les primeres 8 pàgines de l'Orn HU #4... Com? Que no hi ha textos? Que en voleu més...? Molt bé, molt bé... Aquí teniu un pdf per descarregar-vos, amb les primeres 8 pàgines en català o en castellà... i demà... el regal... :)


Y hasta aquí, las primeras 8 páginas de Orn HU #4 ... ¿Cómo? ¿No hay textos? Que queréis más ...? Muy bien, muy bien ... Aquí tenéis un pdf para descargaros, con las primeras 8 páginas en catalán o en castellano ... y mañana, el regalo... :)

And so far, the first 8 pages of Orn HU #4... What? There are no texts? You want some more...? Very well, very well... Here you have a pdf to unload the first 8 pages in Catalan or in Spanish... and tomorrow... the gift...

dilluns, 8 de febrer de 2010

Orn HU #4... falten 4 dies pel regal...

Aquest divendres, us podreu descarregar un regal que crec que agradarà molt als lectors de l'Orn...

Este viernes, os podréis descargar un regalo que creo que gustará mucho a los lectores de l'Orn...

This Friday, you will be able to download a gift which I believe that the readers of Orn will enjoy a lot...

diumenge, 7 de febrer de 2010

Ruta de les ermites, Amer

Arribant a Santa Brígida.

Santa Brígida.

Santa Lena

Sant Roc

Cingles de Sant Roc. De tornada a Amer...

Aprofitant una calçotada familiar a Amer (poble mundialment conegut per ser l'epicentre del calçot :) ), quedem amb l'Emili per fer una matinal. Fem la Ruta de les Ermites.

Aprovechando una calçotada familiar en Amer (pueblo mundialmente conocido para ser el epicentro del calçot:) ), quedamos con Emili para hacer una matinal. Hacemos la Ruta de les Ermites

Since we have been invited to a family calçotada in Amer (village in a world-wide known to be the epicenter of the calçot:) ), we go with the Emili for a short outing. We do the Ruta de les Ermites

dissabte, 6 de febrer de 2010

El Camí Ral de... l'Orn?

I per continuar aquesta setmana de l'Orn HU#4, fem una comparativa amb les excursions, en concret la de Falgars de la setmana passada. I és que, de vegades, ficció i realitat semblen barrejar-se...

Y para continuar esta semana de Orn HU#4, hacemos una comparativa con las excursiones, en concreto la de Falgars de la semana pasada. Y es que, a veces, ficción y realidad parecen mezclarse ...

And to continue this week of Orn HU#4, find attached a comparative with the excursions, in particular the one of Falgars from last week. Sometimes, fiction and reality seem to get mixed...

divendres, 5 de febrer de 2010

Orn, Història Universal #4 (Pàgina 5)

La setmana que ve, més. I amb regal i tot...
La semana que viene, más. Y con regalo incluído...
Next week more! And with a gift ...

dilluns, 1 de febrer de 2010

Tens un racó dalt del món

L'escriptor Jesús M Tibau em va demanar permís per utilitzar al seu bloc dibuixos meus. Per mi, perfecte! Sempre és interessant observar com un altre autor interpreta els meus dibuixos.

El escritor Jesús M Tibau me pidió permiso para utilizar en su blog dibujos míos. ¡Por mí, perfecto! Siempre es interesante observar cómo otro autor interpreta mis dibujos.

The writer Jesús M Tibau asked my permission to use drawings of mine in his blog. For me, perfect! It is always interesting to observe how another author interprets my drawings.

Dues notícies que he trobat de bon matí...

Ressenya de l'Orn HU #4 a:
Reseña de l'Orn HU #4 a:
Review of l'Orn HU #4 to:

i concurs de la Meri Gil al seu bloc:
y concurso de Meri Gil en su blog:
and competition in Meri Gil blog's :
Encara que ho sembli en aquesta foto,
l'autora no és una psicokiller...XD

Orn, Història Universal #4 (Pàgina 1)


Aquesta setmana us penjaré les primeres 8 pàgines de l'Orn Història Universal #4 ... Un àlbum que ja podeu trobar a les botigues de còmics!

Esta semana os colgaré las primeras 8 páginas de l'Orn Historia Universal #4 ... ¡Un álbum que ya podéis encontrar en las tiendas de cómics!

This week I will post the first 8 pages of Orn Universal History #4... An album that you can already find in the comic shops!