Orn·is Comics App

divendres, 31 d’octubre de 2008

Extraterrestre.

Aquí tenia uns 12 anys, no gaires més...
Fa uns dies vaig estar ordenant un armari dels mals endreços. I vaig trobar unes quantes carpetes amb dibuixos de nen i adolescent. És una sensació estranya, és com agafar una màquina del temps... Hi ha dibuixos que recordo on era mentre els feia. I d'això fa molt!
I és que ja tinc una edat. Avui fa trenta-set anys que sóc al planeta terra, i encara a hores d'ara, em sento força extraterrestre.

Hace unos días estuve ordenando un armario de los trastos. Y encontré unas cuántas carpetas con dibujos de niño y adolescente. Es una sensación extraña, es como coger una máquina del tiempo... Hay dibujos que recuerdo dónde era mientras los hacía. Y de eso hace mucho! Y es que ya tengo una edad. Hoy hace treinta y siete años que estoy en el planeta tierra, y todavía a estas alturas, me siento bastante extraterrestre.

A few days ago I was arranging a closet of utensils. And I found a few folders with drawings from my child and adolescent times. It is a strange sensation; it is like traveling in a time machine... There are drawings that I remember where it was while it was doing them. And it’s a long time ago! The fact is that I already have an age. Today it makes thirty seven years that I am in the planet earth, and at this point, I still feel quite extraterrestrial.

Sóc com sóc (i 3)


I, finalment, la portada tal i com la podeu trobar a les llibreries. Per baixar més informació.

Y, finalmente, la portada tal y como la podéis encontrar en las librerías. Para bajar más información.

And, finally, the front page as you can find it in the bookstores. To download more information.

dijous, 30 d’octubre de 2008

Sóc com sóc (2)

Dues propostes per la portada. La primera la vam descartar perquè era massa trista, i tot i que el conte comença així, continua de manera molt més alegre i optimista.
La segona va agradar més. Però vam adonar-nos que hi havia massa personatges.

Dos propuestas para la portada. La primera la descartamos porque era demasiado triste, y aúnque el cuento empieza así, continúa de manera muy alegre y optimista.
La segunda gustó más. Pero nos dimos cuenta que había demasiados personajes.


Two proposals for the front page. We discard the first one because it was too sad, and even if the story starts this way, it continues in a very happy and optimistic way.
The second one was more appreciated. But we realized that there were too many personages.

dimecres, 29 d’octubre de 2008

Sóc com sóc (1)Esbossos per a les il·lustracions del llibre infantil Sóc com Sóc, d'en Carles Sala (Ed Barcanova). Havia de dibuixar un talp... d'ulls grossos i sense urpes! I que seguís semblant un talp!

Bocetos para las ilustraciones del libro infantil Soc cóm Soc, de Carles Sala (Ed Barcanova). Tenía que dibujar un topo... ¡de ojos grandes y sin zarpas! ¡Y que siguiera pareciendo un topo!

Sketches for the illustrations of the infantile book Soc cóm Soc, from Carles Sala (Ed Barcanova). It had to draw a mole... of big eyes and without claws! And that kept on looking like a mole!

dimarts, 28 d’octubre de 2008

De la llibreta d'esbossos


De la meva llibreta d'esbossos, un estudi de personatges. Es tracta d'una primera versió pels Brons (Edicions del Pirata)que, més endavant, vaig modificar una mica.

De mi libreta de bocetos, un estudio de personajes. Se trata de una primera versión de los Brons (Edicions del Pirata) que, más adelante, modifiqué un poco.

From my notebook of sketches, a personages' study. It is the first version of the Brons (Edicions del Pirata) that, further on, I modified a little.

dilluns, 27 d’octubre de 2008

L'Orn Minimunny.

Com és lògic, sempre em fa il·lusió que els meus còmics agradin a la gent. És un gran orgull, com a autor, aconseguir que els meus personatges causin prou impacte als lectors com perquè els reconeguin o en siguin seguidors. Però, si fins i tot, un d'aquests es pren la molèstia de dedicar el seu temps (el seu temps lliure!) i el seu talent per fer-ne la seva versió... Vaja,... estic emocionat...
Gràcies, TitoEwok!

Cómo es lógico, siempre me hace ilusión que mis cómics gusten a la gente. Es un gran orgullo, como autor, conseguir que mis personajes causen el suficiente impacto a los lectores como para que los reconozcan o sean seguidores. Pero, si incluso, uno de estos se toma la molestia de dedicar su tiempo (su tiempo libre!) y su talento por hacer su versión... Vaya,... estoy emocionado... Gracias, TitoEwok!

Obviously, it makes me very happy that the people enjoy my comics. As an author, it makes me very proud that my personages cause enough impact to the readers so that they recognize them or they became followers of them. But if one of the readers/followers gets into the trouble of spending his time (his free time!) and his talent to create his personal version … Well … I’m really moved.
Thanks, TitoEwork!

Ànec&Drac, a la Revista de Banyoles

Des del gener d'enguany, publico una pàgina humorística a la Revista de Banyoles. Els personatges són un drac, un ànec i, darrerament, un ase català...

Desde el enero de este año, publico una página humorística a la Revista de Banyoles. Los personajes son un dragón, un pato y, últimamente, un asno catalán...

Since January this year, I publish a humorous page in the magazine Revista de Banyoles. The personages are a dragon, a duck and, lately, a Catalan donkey...

dissabte, 25 d’octubre de 2008

Salt de Sallent


Pujant pel camí dels Matxos i baixant pel camí de les Escales. En total, tres horetes de caminar i un esmorzar amb vistes a la Vall d'en Bas.

Subiendo por el camí dels Matxos y bajando por el camí de les Escales. En total, tres horitas de andar y un almuerzo con vistas a la Vall d'en Bas.

Climbing by the camí dels Matxos and descending by the camí de les Escales. Three hours of walk and a breakfast with views to the Vall d'en Bas.

Un còmic surrealista... (i 2)

divendres, 24 d’octubre de 2008

Un còmic surrealista...


I demà, el desenllaç.
Y manaña, el final.
And tomorrow, the conclusion.

dijous, 23 d’octubre de 2008

Un còmic de Tailàndia!Un amic del Baix Vinalopó, en Peret, m'ha dut aquest còmic de Tailàndia. Crec que no havia vist mai un còmic d'aquell país! Es tracta d'una revista que m'ha recordat als TBOs... històries de continuarà, humor, passatemps... però amb l'estil "manga"! Que curiós! :)

Un amigo del Baix Vinalopó, Peret, me ha traído este cómic de Tailandia. Creo que no había visto nunca un cómic de ese país! Se trata de una revista que me ha recordado a los antiguos TBOs... historias de continuará, humor, pasatiempos... pero con el estilo "manga"! Que curioso! :)

A friend from the Baix Vinalopó, little Peter, has brought me this comic from Thailand. I believe that I have never seen a comic from this country! It is a sort of a magazine that reminds me the ancient TBOs... histories of "to be continued", humor, puzzles... but with manga style. How curious!:)

La Tercera Mà (3 de 3)

Els personatges de la segona temporada.

Los personajes de la segunda temporada.

The personages of the second period.

dimecres, 22 d’octubre de 2008

Avui, estic al xat de TV3

Doncs sí, amb motiu de la sortida al carrer del còmic d'en Serrallonga, avui estic en un xat a TV3.
Pues sí, con el motivo de la salida a la calle del cómic de Serrallonga, hoy estoy en un chat en TV3.
Yes, due to the publication of the comic Serrallonga, today I am in a chat in TV3.

La Tercera Mà (2 de 3)La resta de personatges de la primera temporada de la Tercera Mà.

El resto de personajes de la primera temporada de la Tercera Mano.

The rest of personages of the first period of the Third Hand.

dimarts, 21 d’octubre de 2008

La Tercera Mà (1 de 3)

Fa uns anys vaig començar a jugar a rol a l'Adventure amb un grup de gent novella, organitzats per en Dani Asenjo. Gràcies a la seva paciència, al final he après alguna cosa... Per qüestions de temps i horaris, he jugat poc aquests anys. Això sí... sempre que he pogut, he dibuixat els personatges dels jugadors!

Hace unos años empecé a jugar a rol al Adventure con un grupo de gente novata, organizados por Dani Asenjo. Gracias a su paciencia, al final he aprendido algo... Por cuestiones de tiempo y horario, he jugado poco estos años. Eso sí... siempre que he podido, he dibujado los personajes de los jugadores!

A few years ago I began playing roll with Adventure with a group of beginners, organized by Dani Asenjo. Thanks to his patience, in the end I have learned something... For reasons of lack of time and schedule, I have played little these years. Of course... whenever I have been able, I have drawn the personages of the players!

dilluns, 20 d’octubre de 2008

Bestracà: Sant Andreu, castell i puig.

Gloriós sant Martirià... que ens dónes festa local... :)

Glorioso Sant Martirià... que nos das fiesta local... :)

Glorious Sant Martirià... who provides us with local holiday... :)

Alba Draga (8 de 8)
I l'última de les mostres sobre Alba Draga.
A dalt de tot, un tipus de personatge que és molt divertit de dibuixar, els trolls.
A sota, ... bé... Mostrar públicament aquest tipus de mapes em pot catapultar d'autor a freak...

Y la última de las muestras sobre Alba Draga. Arriba de todo, un tipo de personaje muy divertido de dibujar, los trolls.
Debajo, ... bien... Mostrar públicamente este tipo de mapas me puede catapultar de autor a freak...

And the last one of the samples about Alba Draga. First above, a kind of personage very amusing to draw, the trolls.
Below... well... Showing this sort of maps I can catapult me from author to freak...


diumenge, 19 d’octubre de 2008

Orn MiniMunny!

Us sona aquest personatge? Estic emocionat! Gentilesa d'en TitoEwok, per primer cop, l'Orn en 3D!

Os suena este personaje? Estoy emocionado! Gentileza de TitoEwok, por primera vez, Orn en 3D!

Does the personage look familiar? I am touched! Thanks to TitoEwok, for the very first time, Orn in 3D!

dissabte, 18 d’octubre de 2008

Les ruines del castell de Montpalau i Santa Magdalena

Just sortint del poble de Sant Jaume de Llierca, amb mitja horeta de passejada (si no tens l'afició de perdre't per corriols de dubtós destí), es pot accedir per pista o per corriol a les ruïnes d'una torre de guaita, l'ermita de Santa Magdalena i les ruïnes del castell de Montpalau.
Extret de l'Enciclopèdia Catalana:
Castell de Montpalau
[Palau d'Amunt]
Antic castell del municipi d'Argelaguer (Garrotxa), les ruïnes del qual s'alcen damunt la riba dreta del Fluvià, al S del nucli de Sant Jaume de Llierca (nom actual de l'antic terme de Palau de Montagut o Palau d'Avall). La seva església de Santa Magdalena, dependent de la parròquia d'Argelaguer, consagrada el 1228, es conserva. Inicialment el castell depengué del de Sales; el 1216 els seus senyors el cediren, amb Argelaguer, a la família Montpalau, que al principi del s XV passà a residir a Argelaguer.

Justo salir del pueblo de Sant Jaume de Llierca, con media horita de paseada (si no tienes la afición a perderte por senderos de dudoso destino), se puede acceder por pista o por sendero a las ruinas de una torre de vigilancia, la ermita de Santa Magdalena y las ruinas del castillo de Montpalau.
Extraído de la Enciclopèdia Catalana:
Castillo de Montpalau[
Palau d'Amunt]
Antiguo castillo del municipio de Argelaguer (Garrotxa), las ruinas del cual se levantan encima la orilla derecha del Fluvià, al S del núcleo de
Sant Jaume de Llierca (nombre actual del antiguo término de Palau de Montagut o Palau d'Avall). Su iglesia de Santa Magdalena, dependiente de la parroquia de Argelaguer, consagrada el 1228, se conserva. Inicialmente el castillo dependió del de Sales; el 1216 sus señores lo cedieron, en Argelaguer, a la familia Montpalau, que a primeros del s XV pasó a residir en Argelaguer.

Just at the exit of the village of Sant Jaume of Llierca, with about half an hour walk (if you do not happen to like to get lost in footpaths of doubtful destination), it is possible to access via track or via footpath the ruins of a tower, the chapel of Santa Magdalena and the ruins of the castle of Montpalau.
Extracted from Enciclopèdia Catalana:
Castle of Montpalau Ancient [Palau d'Amunt]
Ancient castle of the municipality of Argelaguer (Garrotxa), the ruins of which they get up above the right shore of the Fluvià, to the S of the nucleus of Sant Jaume of Llierca (current name of the ancient term of Palau de Montagut or Palau d'Avall). His church of Santa Magdalen, dependent on the parish of Argelaguer, dedicated in 1228, still stands. Initially the castle depended from the one located in Sales; in 1216 its lord transferred it, along with Argelaguer, to the family Montpalau, which at the beginning of the XVth century moved to Argelaguer.

divendres, 17 d’octubre de 2008

Alba Draga (7 de 8)

A dalt, un altra imatge de l'Urkail. I a sota, gent del poble i ambientació.
Arriba, otro imagen de la Urkail. Y debajo, gente del pueblo y ambientación.
Above, another image of Urkail. And below, peasants and setting.