Orn·is Comics App

dimecres, 30 de setembre de 2009

The Great Santos

Fa molts anys que conec en Victos Santos. Sempre m'ha caigut bé... és un bon tipus! I a sobre, un excel·lent autor de còmics. Els seus còmics tenen un dels millors ritmes narratius que he llegit mai! A part, és un tipus pacient i amb una gran capacitat de treball. Així que, sincerament, sempre he cregut que era qüestió de temps que publiqués als EEUU. Mice Templar és un gran còmic, que encara es fa una mica millor amb la seva col·laboració!
Molta sort, Victor! (Com sempre li dic, li desitjo sort... perquè el talent ja el té).

Hace muchos años que conozco a Victos Santos. Siempre me ha caído bien... es un buen tipo! Y encima, un excelente autor de cómics. Sus cómics tienen uno de los mejores ritmos narrativos que he leído nunca! Aparte, es un tipo paciente y con una gran capacidad de trabajo. Sinceramente, siempre he creído que era cuestión de tiempo que publicara a los EEUU. Mice Templar es un gran cómic, que todavía se hace algo mejor con su colaboración!
Mucha suerte, Victor! (Como siempre le digo, le deseo suerte... porque el talento ya lo tiene).


It has been many years since I first met Victos Santos. I have always liked him... he is a nice guy! And an excellent author of comics. His comics have one of the best narrative rhythms that I have ever read! Besides, he is a patient type and with a huge working capacity. Sincerely, I have always believed that it was a matter of time that he published in the USA. Mice Templar is a great comic, which becomes even better with his collaboration!
Many luck, Victor! (As I always say to him, I wish him luck... because he already has the talent).

Quatre Rius de Tinta, la revista (1).

Començo avui una mostra del que ha estat la meva col·laboració a la revista sobre l'Emancipació que hem fet els de 4 Rius de Tinta. Què? Que què tenen a veure els ibers amb l'emancipació? Hum... d'acord, està agafat una mica pels pèls, però aquest còmic parla de l'emancipació (o no) dels pobles... I, què caram, sempre que puc, faig alguna cosa sobre els ibers... :)

Empiezo hoy una muestra de lo que ha sido mi colaboración a la revista sobre la Emancipación que hemos hecho los de 4 Rius de Tinta. ¿Cómo? ¿Que qué tienen que ver los iberos con la emancipación? Hum... de acuerdo, está enganchado algo por los pelos, pero este cómic habla de la emancipación (o no) de los pueblos... Y, qué caray, siempre que puedo, hago algo sobre los iberos... :)

I begin today a sample of what has been my collaboration to the magazine about the Emancipation done by the people belonging to the collective 4 Rivers of Ink. What? What have the Iberians to do with the emancipation? Hum... agreed, it is taken by a hair's breadth, but this comic speaks about the emancipation (or not) of the nations... And, why not? Whenever I can, do I do something about the Iberians...:)

dimarts, 29 de setembre de 2009

Quatre Rius de Tinta.

"Quatre Rius de Tinta" és el nom d'un grup al que pertanyo. Som una colla de gent que ens agrada el còmic. Hi ha de tot: lectors, aficionats, amateurs, professionals, semi-professionals... de tot una mica... Tenim una llista de correu i ens reunim un cop al mes a Girona. Ja hem fet algunes exposicions col·lectives dels membres de 4 Rius que dibuixem. Aquesta setmana passada... seguiu llegint al bloc de la Tònia i al bloc d'en Miquel Casals.

"Cuatro Ríos de Tinta" es el nombre de un grupo al que pertenezco. Somos un grupo de gente que nos gusta el cómic. Hay de todo: lectores, aficionados, amateurs, profesionales, semi-profesionales ... de todo un poco ... Tenemos una lista de correo y nos reunimos una vez al mes en Girona. Ya hemos hecho algunas exposiciones colectivas de los miembros de 4 Ríos que dibujamos. Esta semana pasada ... seguid leyendo en el blog de Tònia y en el blog de Miquel Casals.

"Four Rivers of Ink" it is the name of a group at which I belong. We are a group of people who like comics. It is a mixture of everything: readers, supporters, amateurs, professionals, semi-professionals... We have a mailing list and we meet once a month in Girona. We have already done some collective exposures of the members of 4 Rivers that draw. This last week...
please continue reading it at the blog of Tònia and at the blog of Miquel Casals.

dilluns, 28 de setembre de 2009

Portada de l'Orn #4

Fa uns dies, en Jorge Ivan Argiz avançava la il·lustració que serà la portada de l'Orn #4. El títol de l'àlbum és: "En la batalla"... qui ho diria, amb aquesta portada, eh? :)

Hace unos días, Jorge Ivan Argiz avanzaba la ilustración que será la portada de l'Orn #4. El título del álbum es: "En la batalla" ... ¿quién lo diría, con esta portada, eh? :)

A few days ago, Jorge Ivan Argiz was advancing the illustration that will be the front of Orn #4. The title of the album is: "In the battle"...: who would say it, with this front, eh?:)

diumenge, 27 de setembre de 2009

La Val d'Aran: sis dies de vacances (dia 1).

Les vistes des de la finestra de l'habitació.

L'església de Garòs, per l'altre costat.

Els carrers de Garós.

Una casa de Vielha.

L'església de Vielha.

Setmana de vacances a la Val d'Aran. Ha valgut molt la pena... muntanyes espectaculars i romànic, tot barrejat. Hem dormit els primers quatre dies a l'Ostau Garòs (un hostal / bed&breakfast molt agradable) amb l'església i les muntanyes de vista. Aquestes fotos són del primer dia: arribem havent dinat (hem dinat a El Pont de Suert, a l'Hostal Can Costa, un d'aquells de tota la vida. Tracte familiar, agradable i bona teca). Deixem les coses a Garòs i donem una volta pel poble. Un poble que està gairebé deshabitat, ja que gairebé tot eren apartaments buits: som en plena temporada baixa! Amb un cop de cotxe ens plantem a Vielha. Una petita visita i a dormir, que l'endemà ens volem aixecar d'hora.
(Continuarà...)

Semana de vacaciones en la Val d'Aran. Ha valido mucho la pena ... montañas espectaculares y románico, todo mezclado. Hemos dormido los primeros cuatro días en el Ostau Garòs (un hostal / bed&breakfast muy agradable) con la iglesia y las montañas de vista. Estas fotos son del primer día: llegamos después de comer (hemos comido en El Pont de Suert, en el Hostal Can Costa, en uno de aquéllos de toda la vida. Trato familiar, agradable y buena teca). Dejamos las cosas a Garòs y damos una vuelta por el pueblo. Un pueblo que está casi deshabitado, ya que casi todo eran apartamentos vacíos: ¡estamos en plena temporada baja! Con una golpe de coche nos plantamos a Vielha. Una pequeña visita y a dormir, que al día siguiente nos queremos levantar temprano.
(Continuará ...)

A week of holidays in the Val D'Aran. It has been worthwhile... spectacular mountains and Romanesque, all mixed. We have slept the first four days in the Ostau Garòs (a very pleasant hostel / bed&breakfast) with views to the church and the mountains. These photos are from the first day: we arrive after had (we have had for lunch in El Pont de Suert, in the Hostel Can Costa. Family treatment, pleasant and good food). We leave our things in Garòs and we have a walk arround the village. The village is almost uninhabited, nearly all the apartments are empty: we are in full low season! With once we reach Vielha. A short visit and we go back to sleep, the following day we want to get up early.
(It will continue...)

dimarts, 22 de setembre de 2009

Ave, Lino! (i 7)

(Marcellus) +
=
I fins aquí, aquestes tires humorístiques...
Y hasta aquí, estas tiras humorísticas...
And as far as here, these humorous strips...

dissabte, 19 de setembre de 2009

Dues fotos.

Ja m'ha arribat l'Esquitx a casa! La primera (esperem que no última) col·laboració amb aquesta revista mallorquina. Aquest any serà molt bo, pel que fa a col·laboracions a revistes.... (toquem ferro!).

¡Ya ha llegado el Esquitx a casa! La primera (esperamos que no última) colaboración con esta revista mallorquina. Este año será muy bueno, con respecto a las colaboraciones en las revistas. ... (toquemos madera!).

The Esquitx has already arrived! The first (we wait that non last) collaboration with this Majorcan magazine. This year will be very good, with respect to the collaborations in the magazines.... (let's touch wood!).
Quan les temperatures comencen a baixar... els gats comencen a buscar llocs estratègics... :)
Cuando las temperaturas empiezan a bajar ... los gatos empiezan a buscar sitios estratégicos ... :)
When the temperatures start to go down... the cats start to search strategic places... :)

dimecres, 16 de setembre de 2009

Qui hi ha? Els Groullers

Dos recomanacions de folk (folk-pop, folk amb patates? Bah... Bona música): uns que conec de fa molts anys, i uns que acabo de conèixer avui mateix.

Dos recomendaciones de folk (folk-pop? folk con patatas? Bah... Buena música): unos que conozco de hace muchos años, y unos que acabo de conocer hoy mismo.

Two recommendations of folk music (folk-pop? folk with potatoes?... Good music any how): some that I know of many years ago, and some that I have just known today.

Els Groullers.
Web / Myspace.


Qui hi ha?
Web / Myspace

Ave, Lino! (3)

dimarts, 15 de setembre de 2009

Premi al dibuix.

M'acabo d'assabentar pel meu amic Juanan que m'han donat el premi Mejor Dibujante Nacional (ja té conya que un independentista guanyi un premi "nacional", he, he...) als Premios de la Crítica de Avilés per l'Orn#3. Notícia que podeu llegir a la web de Dolmen o la d'en Jorge Ivan. Moltes gràcies!

Me acabo de enterar por mi amigo Juanan de que me han dado el premio Mejor Dibujante Nacional (ya tiene coña que un independentista gane un premio "nacional", he, he...) en los Premios de la Crítica de Avilés por Orn#3. Noticia que podéis leer a la web de Dolmen o la de Jorge Ivan. ¡Muchas gracias!

I have just informed for my friend Juanan that they have given me the prize of " Mejor Dibujante Nacional" (it already has joke that a suporter of the independence movement wins a "national" prize, ha, ha... ) in the Prizes of the Criticism of Avilés for l'Orn#3. Piece of news that you can read on the web page of Dolmen or that of Jorge Ivan. Thank you!

Ave, Lino! (2)

dilluns, 14 de setembre de 2009

Ave, Lino! (1)

Tira que vaig fer per a un llibre de text que, finalment, no va tirar endavant. Me les van pagar, eh! Bona gent. Però el personatge "Ave, Lino" era idea de la coordinadora, i a més aquestes tires són sobre diferents temàtiques del món clàssic (exèrcit, societat, art, religió...), o sigui que tot plegat les fa impublicables... excepte per aquest bloc, és clar... :)
Per cert, començo amb una tira on els vestits dels soldats no estan gaire aconseguits, no... ehem... ^_^U

Tira que hice para un libro de texto que, finalmente, no salió adelante. ¡Me las pagaron, eh! Buena gente. Pero el personaje "Ave, Lino" era idea de la coordinadora, y además estas tiras son sobre diferentes temáticas del mundo clásico (ejército, sociedad, arte, religión ...), o sea que todo esto las hace impublicables ... excepto para este blog, claro está ... :)
Por cierto, empiezo con una tira donde los trajes de los soldados no están muy conseguidos, no ... ehem ... ^_^U

Strip which I made for a textbook, finally, not go ahead. Eh, paid them to me! Good people. But the character "Ave, Lino" was an idea about the coordinator, and moreover these strips are about different subject matters of the classical world (army, company|society, art, religion...), or it is that everything makes them unpublishable... except for this block, of course... :)
By the way, I start with a strip where the dresses of the soldiers are not very much achieved, not... ehem... ^_^U

diumenge, 13 de setembre de 2009

UlldeTer i Carançà.

Refugi d'Ulldeter.

Passat el Coll de la Marrana, la Coma de Freser.

Des del Coll de Tirapits, la cabana del mateix nom (i una excursió d'avis trescaires d'Olot).

Des del Pic Superior de la Vaca, vista al nord: el circ de Carançà.

L'estany de Carançà o de les Truites.

Primera sortida de la temporada: passem la nit al refugi d'Ulldeter (el segon refugi del CEC que hem estat i dels que només tenim bones paraules). De bon matí, enfilem cap al Coll de Carançà, passant pel Coll de la Marrana, la cabana de Tirapits i el coll de Tirapits. Baixem cap als estanys fins al refugi de Carançà. Fem nit allà. Per cert, es veu que sempre fan llenties per sopar... Imagineu-vos: trenta persones al mateix dormitori i totes trenta han menjat llenties per sopar! És clar... no tenen electricitat ni calefacció... d'alguna manera s'ha d'escalfar l'ambient...
A l'endemà, tirem cap al coll de Pal. Allà trobem a un home de Banyoles (n'hem trobat uns quants!) que coneix bé la zona i ens orienta.
El pla inicial (cortesia de l'Emili) era passar per la carena de la Serra Gallinera, però ja començava a amenaçar tempesta, i decidim fer més volta però no exposar-nos als llamps... Seguim el GR, baixem al refugi de l'Alemany, i des d'allà pugem cap a la Portella de Mentet. Abans d'arribar-hi, ja sentim els trons i veiem algun llampec... o sigui que d'aquest tram no hi ha fotos (altra feina teníem). Arribem al cotxe xops de la pluja i la pedra, però contents de la caminada.

Primera salida de la temporada: pasamos la noche en el refugio de Ulldeter (el segundo refugio del CEC que hemos estado y de los que sólo tenemos buenas palabras). De buena mañana, enfilamos hacia el Coll de Carançà, pasando por el Coll de la Marrana, la cabaña y el cuello de Tirapits. Bajamos hacia los lagos hasta el refugio de Carançà. Pasamos la noche allí. Por cierto, se ve que siempre hacen lentejas para cenar... Imaginaos: ¡treinta personas en el mismo dormitorio y las treinta han comido lentejas para cenar! Claro está... no tienen electricidad ni calefacción ... de alguna manera se tiene que caldear el ambiente ...
Al día siguiente, tiramos hacia el cuello de Pal. Allí encontramos a un hombre de Banyoles (hemos encontrado unos cuantos!) que conoce bien la zona y nos orienta.
El plan inicial (cortesía de Emili) era pasar por la carena de la Serra Gallinera, pero ya empezaba a amenazar tormenta, y decidimos hacer más vuelta pero no exponernos a los rayos ... Seguimos el GR, bajamos al refugio del Alemany, y desde allí subimos hacia la Portella de Mentet. Antes de llegar, ya oímos los truenos y vemos algún relámpago ... o sea que de este tramo no hay fotos (otro trabajo teníamos). Llegamos al coche empapados de la lluvia y la piedra, pero contentos de la caminata.

First outing of the season: we spend the night in the shelter of Ulldeter (the second shelter of the CEC that we have been and for which we we have good words). Early in the morning, we go toward the Coll de Carança passing through the Coll de la Marrana and the hut and the Coll de Tirapits. We descend toward the lakes until the shelter of Carançà, where we spend the night. By the way, it seems that they always make lentils for supper... Just imagine: thirty persons in the same bedroom and all thirty have eaten lentils for supper! Of course... there is electricity nor heating in the shelter... it has to be heated somehow...
The following day, we go towards the Coll de Pal. There, we find to a man from Banyoles (we have found a few!) who knows the zone quite well and he orientates us.
The initial plan (courtesy of Emili) was to go through the ridge of Serra Gallinera, but already started to loom storm, and we decide to take a longer path but not to expose ourselves to the lightnings... We follow the GR, we go down to the shelter of l'Alemany, and from there rise towards the Portella de Mentet. Before arriving there, we hear the thunders and we see some lightning... that's why for this journey there are not photos. We arrive to the car soaked from the rain, but happy with the walk.

divendres, 11 de setembre de 2009

Bona diada!

Malauradament, en aquest món, les cultures només tenen opcions de sobreviure si tenen estat propi.

Desgraciadamente, en este mundo, las culturas sólo tienen opciones de sobrevivir si tienen estado propio.

Unfortunately, in this world, the cultures only have options to survive if they have their own state.

Titus&Nini: primera pàgina a tinta i color.


Vet aquí la primera de les dues pàgines que sortiran publicades. Voleu saber com continua? Em temo que per saber-ho us haureu de comprar la revista... :)

He aquí la primera de las dos páginas que saldrán publicadas. Queréis saber cómo continúa? Me temo que para saberlo os tendréis de comprar la revista... :)

Is here the first one of two pages that will go out published. Do you want to know how does it continue? I am afraid that for knowing it will be of buy the magazine...:)

dijous, 10 de setembre de 2009

Obligats a estimar?


Bé, disculpeu... no m'agrada posar gaires entrades polítiques perquè crec que el 99,9% dels que visiteu aquest bloc ho feu pels dibuixos... Però mai m'he amagat de les meves tendències polítiques i no me'n puc estar de fer un comentari dedicat a la consulta popular d'Arenys de Munt.
Recapitulem:
 1. una associació (privada) del poble d'Arenys de Munt convoca una consulta popular pel dia 13 de setembre sobre si els habitants del poble volen la independència de Catalunya o no.
 2. la consulta, que no referèndum, no és ni vinculant ni té cap mena de valor jurídic ni administratiu. És purament consultiu i no tindrà cap efecte, tret de saber l'opinió del poble.
 3. l'Ajuntament aprova una moció a favor de la consulta.
 4. la Falange (partit extra-parlamentari i feixista) convoca una manifestació al poble d'Arenys de Munt el mateix dia de la consulta.
 5. la Conselleria d'Interior permet la manifestació, tot i que més tard rectifica i la posposa una setmana. No li prohibeix el dret a manifestar-se (cosa que ells sí farien), però no el mateix dia de la consulta. A més, s'ha de dir que la Falange no té cap mena de representació política ni associativa a Arenys de Munt.
 6. l'Estat Espanyol presenta una denúncia per impedir la consulta independentista.
 7. la jutgessa prohibeix provisionalment a l'Ajuntament la consulta. Però com que aquesta prové d'una entitat privada, només pot prohibir a l'Ajuntament donar-li cap mena de suport (els cedia un local municipal).
 8. De la Vega, la vice-presidenta del govern espanyol, fa unes declaracions on dóna suport a la prohibició, ja que la "ni l'autodeterminació ni la independència no tenen cabuda a la Constitució". Afirma que va ser l'executiu espanyol qui va instar a l'advocat de l'Estat a actuar en aquest afer.
 9. els organitzadors de la consulta reben desenes d'ofertes de locals privats per fer la consulta.
 10. la jutgessa prohibeix definitivament que l'Ajuntament es relacioni de cap manera amb la consulta popular. Alhora, es dóna permís a la Falange perquè es manifesti a Arenys de Munt el mateix dia de la consulta.
 11. l'advocat Jorge Buxadé (que representa l'Estat Espanyol) resulta que és un ex-membre de la Falange.
No sé pas quin resultat tindrà la consulta. Potser ni es podrà fer...? Tot això per una consulta popular i democràtica d'un poble d'uns 8.000 habitants... La veritat, només em va al cap una pregunta que vull fer als que se senten espanyols i creuen que Catalunya no ha de ser independent d'Espanya: què passa quan algú intenta obligar-te, per força, a estimar-lo?


Bien, disculpad ... no me gusta poner muchas entradas políticas porque creo que el 99,9% de los que visitáis este blog lo hacéis por los dibujos... Pero nunca me he escondido de mis tendencias políticas y no puedo evitar hacer un comentario dedicado a la consulta popular de Arenys de Munt.
Recapitulemos:
 1. una asociación (privada) del pueblo de Arenys de Munt convoca una consulta popular para el día 13 de septiembre sobre si los habitantes del pueblo quieren al independencia de Catalunya o no.
 2. la consulta, que no referéndum, no es ni vinculante ni tiene ningún tipo de valor jurídico ni administrativo. Es puramente consultivo y no tendrá ningún efecto, excepto saber la opinión del pueblo.
 3. el Ayuntamiento aprueba una moción a favor de la consulta.
 4. la Falange (partido extra-parlamentario y fascista) convoca una manifestación en el pueblo de Arenys de Munt el mismo día de la consulta.
 5. la Conselleria de Interior permite la manifestación, aunque más tarde rectifica y la pospone una semana. No les prohíbe el derecho a manifestarse (cosa que ellos sí harían), pero no el mismo día de la consulta. Además, hay que decir que la Falange no tiene ningún tipo de representación política ni asociativa en Arenys de Munt.
 6. el Estado Español presenta una denuncia para impedir la consulta independentista.
 7. la jueza prohíbe provisionalmente al Ayuntamiento la consulta. Pero como ésta proviene de una entidad privada, sólo puede prohibir al Ayuntamiento no darle ningún tipo de apoyo (les cedía un local municipal).
 8. De la Vega, la vicepresidenta del gobierno español, hace unas declaraciones donde apoya la prohibición, ya que la "ni la autodeterminación ni la independencia tienen cabida en la Constitución". Afirma que fue el ejecutivo español a quien instó al abogado del Estado a actuar en este asunto.
 9. los organizadores de la consulta reciben decenas de ofertas de locales privados para hacer la consulta.
 10. la jueza prohíbe definitivamente que el Ayuntamiento se relacione de ninguna manera con la consulta popular. Al mismo tiempo, se da permiso a la Falange para que se manifieste en Arenys de Munt el mismo día de la consulta.
 11. el abogado Jorge Buxadé (que representa el Estado Español) resulta de que es un ex-miembro de la Falange.
No sé en absoluto qué resultado tendrá la consulta. Quizás ni se podrá hacer...? Todo esto por una consulta popular y democrática de un pueblo de unos 8.000 habitantes ... La verdad, sólo me viene a la cabeza una pregunta que le quiero hacer a los que se sienten españoles y creen que Catalunya no tiene que ser independiente de España: ¿qué pasa cuando alguien intenta hacerse amar a la fuerza?


Well, excuse... I don’t like to post political entries because I believe that 99,9% of the people who visit this block do it because of the drawings... But I have never hidden my political tendencies and I can not restrain myself from making a comment about the popular consultation in Arenys de Munt.
Let’s recapitulate:

 1. an association (private) from the village of Arenys de Munt summons a popular consultation for the 13th of September about if the inhabitants of the village want to the independence of Catalonia or not.
 2. the consultation, which is not a referendum, it is not binding not even and it has no juridical nor administrative value. It is purely consultative and will not have any effect, except for knowing the opinion of the people in the village.
 3. the Town Council approves a motion in favor of the consultation.
 4. the Falange (an extra-parliamentary and fascist formation) summons a demonstration in the village of Arenys de Munt the same day of the consultation.
 5. the Catalan Ministry of interior affaires allows the demonstration, even though later it rectifies and puts it off one week. It does not forbid the right to manifestation (which they would indeed do), but not the same day of the consultation. Moreover, it has to be said that the Falange does not have any political nor associative kind of representation in Arenys de Munt.
 6. the Spanish State shows|presents a complaint|denunciation for blocking the secessionist consultation|consulting|surgery.
 7. the judge provisionally forbids the consultation to the Town Council. But as this comes from a private entity, she can only forbid the Town Council to give any kind of support to it (the Town Council yielded some municipal premises).
 8. De the Vega, the vice-president of the Spanish government, declares that she backs up the prohibition. She claims that " both the self-determination and the independence have place in the Constitution". She affirms that it was the Spanish executive that one who urged the public prosecutor to act in this affair.
 9. the organizers of the consultation receive many offers of private premises for making the consultation there.
 10. the judge forbids definitively that the Town Council correlates in no way with the popular consultation. At the same time, she gives permission to the Falange so that they can manifeste in Arenys de Munt the same day of the consultation.
 11. the lawyer Jorge Buxadé (who represents the Spanish State) turns out to be an ex-member of the Falange.
I do not know which result will have the consultation. Perhaps it will not even take place...? Nevertheless, all this because of a democratic consultation in a village of about 8.000 inhabitants... To tell the truth, a question comes to my mind which I’d like to ask to those who feel Spaniards and believe that Catalonia does not have to be independent of Spain: what happens when somebody tries to make to love him/her by force?

Titus&Nini: primera pàgina a llapis.

dimecres, 9 de setembre de 2009

Màquina tonta...

Sí, he comprat Els millors Professors Europeus de Manel a l'Itunes. I ara diga'm què coi té a veure amb els M-Clan? Màquina tonta...

Sí, he comprado Els millors Professors Europeus de Manel al Itunes. ¿Y ahora dime qué caramba tiene que ver con los M-Clan?Máquina tonta...

Yes, I have bought Els millors Professors Europeus from Manel at Itunes. And now tell me what the hell has it to do with the M-Clan? Stupid machine...

Titus&Nini: esbossos, versió definitva.

Finalment, els esbossos definitius. És curiós com un animal que ens fa tant de fàstic com una panerola pot quedar simpàtic... :)

Finalmente, los bocetos definitivos. Es curioso como un animal que nos hace tan asco como una cucaracha puede quedar simpática... :)

Finally, the definitive sketches. It is curious how an animal that is so disgusting to us as a cockroach can be so nice in a draw...:)

dimarts, 8 de setembre de 2009

Titus&Nini: esbossos, segona versió.

Trobar l'equilibri entre el que s'imagina el guionista i el que s'imagina el dibuixant és un procés que no es pot fer amb presses. Aquests personatges m'encanten... però estan massa humanitzats. L'Al els volia més "insectes", o sigui que a refer-los toca! Demà, la versió definitiva.

Encontrar el equilibrio entre lo que se imagina el guionista y lo que se imagina el dibujante es un proceso que no se puede hacer con prisas. Estos personajes me encantan... pero están demasiado humanizados. Al los quería más "insectos", o sea que a rehacerlos toca! Mañana, la versión definitiva.

To find the balance between what the scriptwriter imagines and what the drawer imagines is a process that cannot be done in a hurry. I adore these personages... but they are too much humanized. Al wanted them more "insects", so I had to redraft them! Tomorrow, the definitive version.

dilluns, 7 de setembre de 2009

Titus&Nini: esbossos, primera versió.

Em fa il·lusió tornar a treballar amb el guionista Al Garcia! Aquesta setmana us ensenyaré el procés de la creació de les dues pàgines de Titus&Nini. Només és una publicació puntual a la revista Esquitx. Però... és possible que seguim col·laborant amb aquesta revista.
Aquesta setmana us ensenyaré el procés de creació de personatges d'en Titus&Nini. Vet aquí el primer esbós.

Me hace ilusión volver a trabajar con el guionista Al Garcia! Esta semana os enseñaré el proceso de la creación de las dos páginas de Titus&Nini. Sólo es una publicación puntual en la revista Esquitx. Pero... es posible que seguimos colaborando con esta revista. Esta semana os enseñaré el proceso de creación de personajes de en Titus&Nini. He aquí el primer boceto.

I am very pleased to work again with the scriptwriter Al Garcia! This week I will show you the process of the creation of the two pages of Titus&Nini. It is only a punctual publication in the magazine Esquitx. But... it is possible that we keep on collaborating with this magazine. This week I will show you the process of creation of the personages of Titus&Nini. Find attached bellow the first sketch.

dijous, 3 de setembre de 2009

Homes i dones del cap dret.Lletra molt trista+música excel·lent+vídeo senzill i divertit= Astre (intercomarcal).
Letra muy triste+música excelente+vídeo sencillo y divertido= Astro (intercomarcal).
Letter very sad+excelent music+video simple and entertaining = (interregional) Star.

Temporada 2.009-2.010 (3)

????

dimecres, 2 de setembre de 2009

Temporada 2.009-2.010 (2)

Després de molts anys... Garcia&Bou ataquen de nou!
Tras muchos años... Garcia&Bou atacan de nuevo!
After many years... Garcia&Bou stricke again!

dimarts, 1 de setembre de 2009

Temporada 2.009-2.010 (1)

Dos còmics històrics a la vista...
Dos cómics históricos a la vista...
Two historical comics in perspective...

Per encetar la temporada 2.009-2.010

Bé... ja tornem a ser al setembre. Jo encara he de fer vacances, però per a la gran majoria de gent l'any comença aquesta setmana. I també per aquest bloc. He dubtat de quin material penjar per iniciar la segona temporada... D'una part, m'agradaria fer una previsió del que serà la temporada 2.009-2.010. Però, tot i que en tinc ganes, no ho trobo gaire prudent... Al final, no faré ni una cosa ni l'altra. Penjaré algunes mostres... misterioses, sense gaires comentaris.
Si tot va bé (toquem ferro), tot es materialitzarà!
Benvinguts un altre any!

Bien ... ya vuelve a ser septiembre. Yo todavía tengo que hacer vacaciones, pero para la gran mayoría de gente el año empieza esta semana. Y también por este blog. He dudado de qué material colgar para iniciar la segunda temporada ... De una parte, me gustaría hacer una previsión de lo que será la temporada 2.009-2.010. Sin embargo, aunque tengo ganas, no lo encuentro muy prudente ... Al final, no haré ni una cosa ni la otra. Colgaré algunas muestras ... misteriosas, sin muchos comentarios.
¡Si todo va bien (toquemos madera), todo se materializará!
¡Bienvenidos otro año!

Well... here we have September again. I still haven’t left on holidays, but for the great majority of people the year starts this week. And also for this block. I have doubted which material to post to start with the second season... On one hand, I would like to make a forecast of what season 2.009-2.010 will be. However, even though I would like to, I do not find it very prudent... In the end, I will not do anything of the sort. I will hang some samples... mysterious, without many comments.
If everything goes well (we touch iron), everything will materialize!
Welcome another year!