Orn·is Comics App

dimecres, 7 de gener de 2009

Avui, que ja han passat els reis...

La felicitació que he fet pel grup d'ERC del meu poble enguany. Ja és una mica tard per seguir el consell del tió... :)

La felicitación que he hecho por el grupo de ERC de mi pueblo este año. Ya es algo tarde por seguir el consejo del tió... :)

The congratulation that I have done for the group of ERC of my town this year. It is already quite late for following the advice of the tió...:)