Orn·is Comics App

dilluns, 8 de novembre de 2010

Amic guionista (1)

En diverses ocasions he treballat amb guionistes. I un dels meus preferits és l'Al Garcia, gran guionista i gran persona, una ment curulla d'idees fascinants. Per mi, és un plaer treballar amb ell amb en Nini& Titus, a la revista l'Esquitx. Però... per molt bona que sigui la relació dibuixant-guionista, sempre hi ha un moment que el dibuixant, davant la taula de dibuix, maleeix al guionista... I és que de vegades toca fer vinyetes amb un fotimer de personatges. D'aquelles vinyetes que et fan sentir orgullós un cop has acabat, però mentre hi ets et preguntes... "Per què el guionista no haurà posat els dos personatges sols al mig del desert?" :)

En varias ocasiones he trabajado con guionistas. Y uno de mis preferidos es Al Garcia, gran guionista y gran persona, una mente rebosante de ideas fascinantes. Para mí, es un placer trabajar con él con en Nini&Titus, para la revista Esquitx. Pero... por muy buena que sea la relación dibujante-guionista, siempre hay un momento que el dibujante, ante la mesa de dibujo, maldice al guionista... Y es que a veces toca hacer viñetas con un montón de personajes. De aquellas viñetas que te hacen sentir orgulloso una vez has acabado, pero mientras estás trabajando te preguntas... "Por qué el guionista no habrá puesto los dos personajes sólos en medio del desierto?" :)

I have worked with scriptwriters in several occasions. One of my favourite ones is an Al Garcia, great scriptwriter and great person, a mind brimming with fascinating ideas. For me, it is a pleasure to work with him at Nini & Titus, in the magazine Esquitx. But... even with a good relationship, there is always a moment in which the drawer, in front of the drawing table, curses the scriptwriter... And the fact is that sometimes the drawer has to do vignettes with plenty of characters. It's the kind of vignettes that make you proud once you have finished them, but while you are working on them you wonder... "Why hasn't the scriptwriter located these two characters alone in the middle of the desert?" :)